Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 13A

Različiti hramovi, različite pouke

Različiti hramovi, različite pouke

 Hram iz Jezekiljeve vizije:

  • Opisao ga je Jezekilj judejskim izgnanicima u Vavilonu

  • Ima oltar na kom se prinose mnoge žrtve

  • Ističe Jehovina pravedna merila što se tiče svete službe

  • Usmerava pažnju na obnovu prave religije koja je započela 1919.

Veliki duhovni hram:

  • O njemu je govorio apostol Pavle obraćajući se hrišćanima jevrejskog porekla

  • Ima oltar na kom je „jednom za sva vremena“ prineta samo jedna žrtva (Jevr. 10:10)

  • Ukazuje na ono što su sveti šator i doslovni hramovi predstavljali, naime na sve što je Jehova putem Hristove žrtve omogućio kako bi mu ljudi služili na ispravan način

  • Usredsređuje se na ono što je Hrist kao uzvišeniji Prvosveštenik učinio od 29. do 33. n. e.