Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 3A

Putovanje u Vaviloniju

oko 617. pre n. e.

Putovanje u Vaviloniju

Mesta na mapi

 • VELIKO MORE

 • (SREDOZEMNO MORE)

 • EGIPAT

 • Harkemis

 • Tir

 • Jerusalim

 • JUDA

 • Eufrat

 • Moguća putanja kojom su se kretali izgnanici

 • Damask

 • Arabijska pustinja

 •  Niniva

 • VAVILONSKO CARSTVO

 • Tigar

 • Vavilon

Ur