Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 8A

Proročanstvo o Mesiji – veličanstveni kedar

Proročanstvo o Mesiji – veličanstveni kedar

JEZEKILJ 17:3-24

  • 1. Navuhodonosor odvodi Joahina u Vavilon

  • 2. Navuhodonosor postavlja Sedekiju na presto u Jerusalimu

  • 3. Sedekija se buni protiv Jehove i traži vojnu pomoć od Egipta

  • 4. Jehova postavlja svog Sina na nebesku goru Sion

  • 5. Pod Isusovom vlašću, poslušni ljudi će živeti u miru