Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 10C

Bog će nam pomoći da stanemo na noge

Bog će nam pomoći da stanemo na noge

RAZMIŠLJANJE o upečatljivoj viziji zabeleženoj u Jezekilju 37:1-14 može nas ojačati. U njoj se nalazi pouka koju možemo primeniti na svoj život. O čemu je reč?

Ponekad možda osećamo da nas pritisci i problemi u životu toliko iscrpljuju da jednostavno nemamo snage da idemo dalje. U takvim trenucima nas može ojačati razmišljanje o živopisnoj viziji koju je Jezekilj dobio. Zašto to možemo reći? Ta vizija nam otkriva da Bog, koji ima moć da udahne život suvim kostima, i nama može dati snagu da savladamo sve prepreke, pa čak i one koje su s ljudskog stanovišta nesavladive. (Pročitati Psalam 18:29; Fil. 4:13.)

Možda nam je poznato da je mnogo pre Jezekiljevog vremena prorok Mojsije rekao da Jehova ima i moć i želju da pomogne svom narodu. Mojsije je napisao: „Bog je tvoj zaklon od davnina, njegove večne ruke te nose“ (Pon. zak. 33:27). Možemo biti sigurni da će nas Jehova Bog, ukoliko mu se obratimo u vreme nevolje, nežno prihvatiti svojim rukama i pomoći nam da ponovo stanemo na noge (Jezek. 37:10).