Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 21A

„Područje koje treba da izdvojite kao prilog“

„Područje koje treba da izdvojite kao prilog“

JEZEKILJ 48:8

Pogledajmo šta je Jezekilj saznao o području koje je Jehova izdvojio. Ono obuhvata pet celina. Koje su to celine i kojoj su svrsi služile?

Područje izdvojeno kao „prilog“

Područje koje pripada dobro organizovanoj upravi (administrativni pojas).

JEZEK. 48:8

„Celo to područje“

Ono je bilo izdvojeno za sveštenike, Levite i grad. Pripadnici svih 12 plemena takođe su mogli da uđu na to područje da bi se poklonili Jehovi i podupirali upravu predstavljenu gradom.

JEZEK. 48:20

„Područje koje će pripasti poglavaru“

„Ta zemlja će biti njegov posed u Izraelu.“ „Pripadaće poglavaru.“

JEZEK. 45:7, 8; 48:21, 22

„Sveti prilog“

Ovo područje je nazvano i „sveti deo zemlje“. Gornji deo je namenjen Levitima. Ta zemlja je „sveta Jehovi“. Središnji deo je „sveti prilog za sveštenike“. „Tu će biti njihove kuće i sveto mesto za hram.“

JEZEK. 45:1-5; 48:9-14

„Preostali deo“

„To će pripadati celom izraelskom narodu“ i koristiće se „za ono što nije sveto, za stanovanje i za pašnjake“.

JEZEK. 45:6; 48:15-19