Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 20A

Podela zemlje

Podela zemlje

Činjenica da su granice bile precizno utvrđene uverila je izgnanike da će njihova voljena domovina biti obnovljena. Šta mi danas možemo naučiti iz ove vizije? Osmotrimo dva njena obeležja.

Mesto i vredan zadatak za svakoga

Svako ko se vratio iz izgnanstva dobio je nasledstvo u Obećanoj zemlji. Slično tome, u duhovnom raju ima mesta za sve Jehovine sluge. Koliko god da naša uloga u organizaciji izgleda neznatno, svako od nas ima svoje mesto i obavlja vredan zadatak u duhovnom raju. Jehovi su sve njegove sluge dragocene.

Ravnomerna podela zemlje

U Jezekiljevoj viziji, stanovnici svakog dela Obećane zemlje u podjednakoj meri su mogli da uživaju u njenim plodovima. Slično tome, Jehova je danas svima nama dozvolio da u podjednakoj meri uživamo u blagoslovima duhovnog raja.