Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 7A

Narodi koji su živeli u blizini Jerusalima

oko 650–300. pre n. e.

Narodi koji su živeli u blizini Jerusalima

HRONOLOŠKI PREGLED (pre n. e.)

 1. 620: Vavilon počinje da upravlja Jerusalimom.

  Navuhodonosor postavlja Sedekiju za vazalnog kralja

 2. 617: Vavilonci odvode prve zarobljenike iz Jerusalima.

  Knezovi, hrabri ratnici i zanatlije odvedeni su u Vavilon

 3. 607: Vavilonci uništavaju Jerusalim.

  Grad i hram su spaljeni

 4. Nakon 607: Kopneni deo Tira.

  Navuhodonosor 13 godina drži Tir pod opsadom. Osvaja samo kopneni deo grada

 5. 602: Amon i Moav.

  Navuhodonosor osvaja teritoriju na kojoj su živeli Amonci i Moavci

 6. 588: Vavilon pokorava Egipat.

  Navuhodonosor 37. godine svog vladanja osvaja Egipat

 7. 332: Ostrvski deo Tira.

  Grčka vojska, pod Aleksandrom Velikim, uništava ostrvski deo grada

 8. 332. ili ranije: Filisteja.

  Aleksandar osvaja Gazu, prestonicu Filisteje

Mesta na mapi

 • GRČKA

 • VELIKO MORE

 • (SREDOZEMNO MORE)

 • TIR

 • Sidon

 • Tir

 • Samarija

 • Jerusalim

 • Gaza

 • FILISTEJA

 • EGIPAT

 • VAVILON

 • AMON

 • MOAV

 • EDOM