Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 9C

Jehova ispunjava svoja obećanja – savremeno doba

Jehova ispunjava svoja obećanja – savremeno doba
  • 1. Više nema idolopoklonstva

  • 2. Okončana duhovna glad

  •  3. Prinošenje žrtve hvale

  • 4. Duhovno zreli pastiri predvode narod

  • 5. Jedinstvo Božjeg naroda širom sveta