Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 9A

Jehova ispunjava svoja obećanja – drevno doba

Jehova ispunjava svoja obećanja – drevno doba
  • 1. Više nema idolopoklonstva

  • 2. Povratak u domovinu

  •  3. Prinošenje žrtava ugodnih Jehovi

  • 4. Duhovno zreli pastiri predvode narod

  • 5. Božji narod ujedinjeno služi u hramu