Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 2B

Jezekilj – njegov život i vreme

Jezekilj – njegov život i vreme

Jezekiljevo ime znači „Bog jača“. Premda se u proročanstvima koja je zapisao nalaze brojna upozorenja, njihova glavna poruka, u skladu sa značenjem njegovog imena, jača veru onih koji žele da služe Bogu na ispravan način.

DRUGI PROROCI U JEZEKILJEVO VREME

 • JEREMIJA

  Iz svešteničke porodice; prorokovao uglavnom u Jerusalimu (647–580. pre n. e.)

 • OLDA

  Prorokovala u vreme kada je knjiga Zakona pronađena u hramu oko 642. pre n. e.

 • DANILO

  Iz Judinog (kraljevskog) plemena; odveden u Vavilon 617. pre n. e.

 • AVAKUM

  Prorokovao u Judi verovatno početkom Joakimove vladavine

 • AVDIJA

  Prorokovao protiv Edoma, verovatno u vreme kada je uništen Jerusalim

KADA SU PROROKOVALI? (pre n. e.)

 KLJUČNI DOGAĐAJI U JEZEKILJEVO VREME (pre n. e.)

 1. oko 643: Rođen

 2. 617: Odveden kao zarobljenik u Vavilon

 3. 613: Počinje da prorokuje; dobija viziju od Jehove

 4. 612: Vizija o otpadništvu u hramu

 5. 611: Počinje da objavljuje osudu Jerusalima

 6. 609: Žena mu umire; počinje konačna opsada Jerusalima

 7. 607: Glasnik mu donosi vest da je Jerusalim uništen

 8. 593: Vizija hrama

 9. 591: Proriče Navuhodonosorov napad na Egipat; završava pisanje knjige

KRALJEVI JUDE I VAVILONA

 1. 659–629: Josija podstiče narod da služi pravom Bogu, ali gine u bici protiv faraona Nehaona

 2. 628: Zli kralj Joahaz vlada tri meseca i faraon Nehaon ga odvodi u zarobljeništvo

 3. 628–618: Zli kralj Joakim postaje vazal faraona Nehaona

 4. 625: Navuhodonosor pobeđuje egipatsku vojsku

 5. 620: Navuhodonosorov prvi pohod na Judu; Joakim postaje njegov vazal u Jerusalimu

 6. 618: Joakim se buni protiv Navuhodonosora, ali verovatno umire tokom drugog pohoda Vavilonaca na Obećanu zemlju

 7. 617: Zli kralj Joahin, poznat i kao Jehonija, vlada tri meseca i zatim se predaje Navuhodonosoru

 8. 617–607: Sedekija, zao i plašljiv kralj, postaje Navuhodonosorov vazal

 9. 609: Sedekija se buni protiv Navuhodonosora, koji zatim treći put napada Judu

 10. 607: Navuhodonosor razara Jerusalim, oslepljuje Sedekiju i odvodi ga u zarobljeništvo u Vavilon