Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 1A

Šta znači obožavati Boga?

Šta znači obožavati Boga?

Obožavati Boga znači pokazivati duboko poštovanje i ljubav prema njemu. Izvorni izrazi koji prenose tu misao i koji su u Bibliji često prevedeni kao „služiti“ ili „klanjati se“, mogu se odnositi i na pokazivanje dubokog poštovanja i podložnosti čoveku ili nekom drugom stvorenju (Mat. 28:9). Te reči takođe mogu ukazivati na izražavanje odanosti Bogu ili nekom božanstvu (Jov. 4:23, 24). Naravno, od konteksta zavisi kako će se te reči razumeti.

Jedino Jehova, Stvoritelj i Vrhovni Vladar svega, zaslužuje da mu budemo potpuno odani (Otkr. 4:10, 11). Obožavanje Jehove podrazumeva da poštujemo njegovu vrhovnu vlast i iskazujemo čast njegovom imenu (Ps. 86:9; Mat. 6:9, 10). U knjizi proroka Jezekilja istaknute su upravo ove dve teme – Jehovina vrhovna vlast i njegovo ime. Samo u njegovoj knjizi, izraz „Svevišnji Gospod Jehova“ pojavljuje se 217 puta, a izraz „tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova“ i slične formulacije pojavljuju se 55 puta (Jezek. 2:4; 6:7).

Međutim, obožavanje Boga ne podrazumeva samo naša duboka osećanja već i neke konkretne postupke (Jak. 2:26). Kada smo se predali Jehovi, obećali smo da ćemo mu na svim područjima života biti poslušni kao našem Vladaru i da ćemo pokazivati duboko poštovanje prema njegovom imenu. Vredno je zapaziti da je Isus, kada je treći put bio iskušan, obožavanje Jehove povezao s vršenjem svete službe (Mat. 4:10, fusn.). Mi želimo svim srcem da služimo Jehovi * (Pon. zak. 10:12). Naša sveta služba obuhvata sve ono što radimo za Boga i što od nas iziskuje samopožrtvovanost. Šta sve spada u to?

Postoje mnogi oblici svete službe i Jehova ceni svaki od njih. Mi vršimo svetu službu kada svedočimo drugima, kada učestvujemo na našim sastancima i radimo na izgradnji i održavanju naših dvorana. Pored toga, ona obuhvata i naše porodično proučavanje, pružanje humanitarne pomoći braći i sestrama, dobrovoljnu službu na kongresima i službu u Betelu (Jevr. 13:16; Jak. 1:27). Ako sveta služba zauzima važno mesto u našim mislima i našem srcu, služićemo Jehovi „dan i noć“. To nam zaista donosi veliku radost! (Otkr. 7:15).

^ odl. 5 Jedna od hebrejskih reči koje se mogu prevesti sa „obožavati“ znači i „služiti“. Dakle, obožavanje Boga obuhvata i svetu službu (Izl. 3:12, fusn.).