Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 8. POGLAVLJE

„Postaviću im jednog pastira“

„Postaviću im jednog pastira“

Jezekilj 34:23

TEMA: Četiri proročanstva o Mesiji i njihovo ispunjenje na Isusu Hristu

1-3. Zašto je Jezekilj bio žalostan i šta je pod Božjim nadahnućem zapisao?

 BILA je to šesta godina otkako je Jezekilj odveden u izgnanstvo. * Srce mu se slamalo dok je razmišljao o žalosnom stanju koje je bilo posledica loše vlasti u Judi, njegovoj voljenoj domovini od koje je sada bio stotinama kilometara daleko. Do tada je video kako se na kraljevskom prestolu smenjuje nekoliko vladara.

2 Jezekilj se rodio u vreme vladavine kralja Josije, koji je bio veran Jehovi. Sigurno je bio radostan što je Josija uništio rezbarene kipove u Judi i obnovio pravu religiju (2. Let. 34:1-8). Međutim, ono što je Josija uradio nije vodilo do trajnih promena jer se većina kraljeva koji su vladali posle njega vratila idolopoklonstvu. Nije nikakvo čudo što je pod tako lošim vladarima narod tonuo sve dublje u duhovnom i moralnom pogledu. Da li su sve nade bile izgubljene? Naravno da nisu!

3 Jehova je svog vernog proroka nadahnuo da zapiše proročanstvo o Mesiji, budućem Vladaru i Pastiru, koji će za sva  vremena obnoviti pravu religiju i nežno brinuti o Jehovinom stadu. Zapravo, to je prvo u nizu od nekoliko proročanstava o Mesiji koja je Jezekilj zapisao. Bilo bi dobro da pažljivo razmotrimo ta proročanstva jer od njihovog ispunjenja zavisi naša budućnost. Pogledajmo sada četiri proročanstva o Mesiji koja su zabeležena u knjizi proroka Jezekilja.

„Nežan izdanak“ postaje „veličanstveni kedar“

4. Koje je proročanstvo Jezekilj zapisao i kako ga je uveo?

4 Oko 612. pre n. e., Jezekilju je „došla Jehovina reč“ i on je zapisao proročanstvo koje otkriva razmere Mesijine vlasti i ističe potrebu da se uzdamo u njegovo Kraljevstvo. Jehova je rekao Jezekilju da uvede to proročanstvo tako što će drugim izgnanicima ispričati zagonetku koja upečatljivo prikazuje prevrtljivost Judinih vladara i ističe potrebu za Mesijinom pravednom vlašću (Jezek. 17:1, 2).

5. Kako glasi proročanska zagonetka?

5 Pročitati Jezekilja 17:3-10. Zagonetka glasi ovako: „Veliki orao“ je odlomio najviši izdanak jednog kedra i spustio ga u „trgovački grad“. Zatim je uzeo „seme iz one zemlje“ i posadio ga na plodnu njivu „pored velikih voda“. Seme je proklijalo i izraslo u „bujnu lozu“. Zatim se pojavio i drugi „veliki orao“. Loza je „željno pružila“ svoje korenje prema njemu i htela je da bude presađena na neko drugo plodno tlo. Jehova je zbog toga osudio lozu i rekao da će joj se korenje iščupati i da će se ona „osušiti“.

Prvi orao predstavlja vavilonskog kralja Navuhodonosora (Videti 6. odlomak)

6. Šta znači ova zagonetka?

6 Šta znači ova zagonetka? (Pročitati Jezekilja 17:11-15.) Vavilonski kralj Navuhodonosor (prvi „veliki orao“) postavio je opsadu oko Jerusalima 617. pre n. e. Svrgnuo je s prestola judejskog kralja Joahina („najviši izdanak“) i odveo ga u Vavilon („trgovački grad“). Navuhodonosor je postavio Sedekiju („seme iz one zemlje“, to jest nekoga ko je kraljevskog porekla) na presto u Jerusalimu. Sedekija je kao vazalni kralj bio primoran da se pred Bogom zakune Navuhodonosoru na vernost (2. Let. 36:13). Ali Sedekija je pogazio tu zakletvu, pobunio se protiv Vavilona i zatražio vojnu pomoć od egipatskog faraona (drugog „velikog orla“). Međutim, to mu nije ništa koristilo. Jehova ga je osudio zbog toga što je prekršio zakletvu (Jezek. 17:16-21). Na kraju je Sedekija svrgnut s prestola i umro je u zatvoru u Vavilonu (Jer. 52:6-11).

7. Koje pouke možemo izvući iz ove proročanske zagonetke?

7 Koje pouke možemo izvući iz ove proročanske zagonetke? Kao prvo, budući da služimo pravom Bogu, moramo se držati svoje reči. Isus je rekao: „Kad kažete: ’Da‘, neka to znači  ’da‘, a kad kažete: ’Ne‘, neka to znači ’ne‘“ (Mat. 5:37). Ako moramo da se zakunemo da ćemo govoriti istinu – na primer, ako svedočimo na sudu – ozbiljno ćemo gledati na tu zakletvu. Kao drugo, moramo paziti u koga se uzdamo. Biblija nas upozorava: „Ne uzdajte se u knezove, niti u bilo kog čoveka, jer on ne može doneti spasenje“ (Ps. 146:3).

8-10. Kako je Jehova opisao Mesiju kao budućeg vladara i kako se to proročanstvo ispunjava? (Videti i okvir „Proročanstvo o Mesiji – veličanstveni kedar“.)

8 Međutim, postoji jedan vladar koji je dostojan našeg poverenja. Jehova se poslužio istom simbolikom kao u proročanskoj zagonetki o presađenom izdanku kako bi opisao Mesiju kao budućeg vladara.

9 Kako glasi proročanstvo. (Pročitati Jezekilja 17:22-24.) U ovom proročanstvu, Jehova je taj koji preduzima akciju. On će odlomiti nežan izdanak „s vrha visokog kedra“ i posadiće ga na „veoma visoku goru“. Izdanak će narasti i postaće „veličanstveni kedar“ pod čijom krošnjom će živeti „razne ptice“. Tada će „sve drveće“ znati da je sam Jehova učinio da ovo veličanstveno drvo napreduje.

10 Ispunjenje proročanstva. Jehova je svog Sina, Isusa Hrista, takoreći uzeo sa „veličanstvenog kedra“, to jest iz Davidove kraljevske loze, i posadio ga na „veoma visoku goru“, to jest nebesku goru Sion (Ps. 2:6; Jer. 23:5; Otkr. 14:1). Dakle, Jehova je svom Sinu, na koga su njegovi neprijatelji gledali kao na „najnižeg [najbeznačajnijeg] od ljudi“, dao „presto njegovog oca Davida“ (Dan. 4:17; Luka 1:32, 33). Poput veličanstvenog kedra, Isus Hrist će se kao Kralj Mesijanskog Kraljevstva izdizati nad celom zemljom i izlivaće blagoslove na sve svoje podanike. On je zaista Vladar dostojan našeg poverenja. Pod Isusovom vlašću, poslušni ljudi širom sveta živeće „mirno, ne bojeći se zla“ (Posl. 1:33).

11. Šta učimo iz proročanstva o „nežnom izdanku“ koji postaje „veličanstveni kedar“?

11 Šta učimo iz ovog proročanstva. Zanimljivo proročanstvo o „nežnom izdanku“ koji postaje „veličanstveni kedar“ pomaže nam da odgovorimo na veoma važno pitanje: U koga ćemo se uzdati? Besmisleno je uzdati se u ljudske vlasti i njihovu vojnu silu. Pravu sigurnost nam može doneti jedino Isus Hrist, Kralj Mesijanskog Kraljevstva, i zato treba da se potpuno uzdamo u njega. Jedina nada za čovečanstvo jeste nebeska vlast u njegovim rukama (Otkr. 11:15).

„Onaj koji ima zakonsko pravo“

12. Kako je Jehova pokazao da nije zaboravio na svoj savez s Davidom?

12 Nakon što mu je Bog otkrio značenje proročanske zagonetke o dva orla, Jezekilj je razumeo da će Sedekija, kralj iz  Davidove loze koji nije bio veran Bogu, biti svrgnut s prestola i odveden u Vavilon u ropstvo. Prorok se možda zapitao: „Šta će biti sa savezom koji je Bog sklopio s Davidom i putem kog je obećao da će kralj iz Davidove loze vladati zauvek?“ (2. Sam. 7:12, 16). Ako je Jezekilj razmišljao o tome, nije dugo morao da čeka na odgovor. Otprilike 611. pre n. e., sedme godine izgnanstva, dok je Sedekija još uvek vladao u Judi, Jezekilju je „došla Jehovina reč“ (Jezek. 20:2). Jehova mu je objavio još jedno proročanstvo o Mesiji, koje je otkrilo da Bog nije zaboravio na svoj savez s Davidom. Zapravo, proročanstvo je ukazalo na to da će Mesija kao Davidov naslednik imati zakonsko pravo da vlada.

13, 14. O čemu govori proročanstvo iz Jezekilja 21:25-27 i kako se ono ispunilo?

13 Kako glasi proročanstvo. (Pročitati Jezekilja 21:25-27.) Jehova se preko Jezekilja nedvosmislenim rečima obratio zlom izraelskom poglavaru, jer je došlo vreme da bude kažnjen. Jehova mu je rekao da će mu se uzeti „turban“ i „kruna“, što su bili simboli kraljevske vlasti. Tada će onaj „ko je  nisko“ biti uzvišen, a onaj „ko je visoko“ biće ponižen. Vlasti koje budu uzvišene vladaće neko vreme, ali samo dok ne dođe „onaj koji ima zakonsko pravo“ i kome će Jehova dati Kraljevstvo.

14 Ispunjenje proročanstva. Kada su 607. pre n. e. Vavilonci razorili Jerusalim, prestonicu Jude, i odveli u ropstvo kralja Sedekiju, to „visoko“ kraljevstvo bilo je poniženo. Pošto u Jerusalimu nije više bilo kralja iz Davidove loze, kraljevstva drugih naroda, koja su bila „nisko“, postala su uzvišena i dobila su vlast nad svetom, ali samo na određeno vreme. „Vremena neznabožaca“ su se završila 1914. kada je Jehova predao kraljevsku vlast Isusu Hristu (Luka 21:24). Kao potomak kralja Davida, Isus je zaista imao „zakonsko pravo“ da bude vladar Mesijanskog Kraljevstva * (Post. 49:10). Dakle, Jehova je preko Isusa ispunio obećanje da će jedan od Davidovih potomaka zauvek vladati i da njegovo kraljevstvo neće imati kraja (Luka 1:32, 33).

Isus ima zakonsko pravo da bude Kralj Božjeg Kraljevstva (Videti 15. odlomak)

15. Zašto možemo imati bezuslovno poverenje u Isusa Hrista kao kralja?

 15 Šta učimo iz ovog proročanstva. Možemo imati bezuslovno poverenje u Isusa Hrista kao Kralja. Zašto? Zato što je za razliku od svetskih vladara koje su izabrali ljudi ili koji su možda prigrabili vlast, Isusa izabrao Jehova i dao mu kraljevstvo koje mu zakonski pripada (Dan. 7:13, 14). Nema sumnje da Kralj kog je sam Jehova izabrao zaslužuje naše poverenje!

„Moj sluga David biće poglavar među njima“

16. Šta Jehova oseća prema svom stadu i kako su se „izraelski pastiri“ u Jezekiljevo vreme ophodili prema narodu?

16 Jehova je Vrhovni Pastir i on istinski brine o dobrobiti svog stada, to jest svojih slugu na zemlji (Ps. 100:3). Iako je brigu o njima poverio onima koji služe kao pastiri u njegovom narodu, on budno prati kako oni postupaju sa stadom. Možemo zamisliti kako se osećao kada je video šta rade „izraelski pastiri“ u Jezekiljevo vreme. Te vođe su bez imalo stida vladale „grubo i okrutno“. Zbog toga je narod trpeo i mnogi su prestali da služe pravom Bogu (Jezek. 34:1-6).

17. Kako je Jehova izbavio svoj narod?

17 Šta je Jehova preduzeo? Govoreći o okrutnim izraelskim vođama, on je rekao: „Tražiću da mi polože račun.“ Takođe je obećao: „Izbaviću svoje ovce“ (Jezek. 34:10). Jehova se uvek verno drži svoje reči (Is. Nav. 21:45). Kako je ispunio to obećanje? On je 607. pre n. e. preko Vavilonaca oduzeo vlast tim sebičnim pastirima. Sedamdeset godina kasnije, izbavio je svoje sluge iz Vavilona i vratio ih u njihovu zemlju kako bi tamo obnovili pravu religiju. Međutim, njegov narod je još uvek bio u nezavidnom položaju jer su svetske sile i dalje vladale nad njim. „Vremena neznabožaca“ trajala su još mnogo vekova (Luka 21:24).

18, 19. Koje je proročanstvo Jezekilj zapisao 606. pre n. e.? (Videti sliku na početku poglavlja.)

18 Godine 606. pre n. e., oko godinu dana nakon uništenja Jerusalima i decenijama pre nego što su Izraelci bili izbavljeni iz Vavilona, Jehova je nadahnuo Jezekilja da zabeleži proročanstvo koje pokazuje da Vrhovni Pastir brine o svojim slugama i da želi da žive večno. Ovo proročanstvo govori o tome kakav će Mesija biti kao vladar i pastir Jehovinog naroda.

19 Kako glasi proročanstvo. (Pročitati Jezekilja 34:22-24.) Bog je rekao da će nad njima postaviti „jednog pastira“ – „svog slugu Davida“. Izraz „jedan pastir“ i reč „sluga“ koja se pojavljuje u jednini ukazuju na to da nije reč o obnovi Davidove kraljevske loze već o jednom Davidom nasledniku koji će vladati zauvek. On će hraniti Božje „ovce“ i biće „poglavar među njima“. Jehova će sa svojim narodom sklopiti „savez mira“. „Blagoslovi će se izliti na njih poput kiše“ i uživaće u  sigurnosti i blagostanju. Mir će vladati ne samo među ljudima već i između ljudi i životinja (Jezek. 34:25-28).

20, 21. (a) Kako se ispunilo proročanstvo o Božjem slugi Davidu? (b) Kako će se u budućnosti ispuniti Jezekiljeve reči o „savezu mira“?

20 Ispunjenje proročanstva. Nazvavši ovog Vladara svojim slugom Davidom, Bog je proročanski ukazao na Isusa, Davidovog potomka koji ima zakonsko pravo da vlada (Ps. 89:35, 36). Kada je bio na zemlji, Isus je pokazao da je „dobri pastir“ time što je dao život za svoje ovce (Jov. 10:14, 15). Premda se vratio na nebo, on i dalje služi kao Pastir (Jevr. 13:20). Bog je 1914. postavio Isusa za Kralja i poverio mu odgovornost da brine o njegovom stadu na zemlji i da mu daje hranu. Godine 1919, nedugo nakon što je ustoličen za Kralja, Isus je postavio „vernog i razboritog roba“ da daje hranu njegovim „slugama“ – onima koji verno služe Bogu, bilo da se nadaju životu na nebu bilo na zemlji (Mat. 24:45-47). Pod Hristovim vođstvom, verni rob obezbeđuje obilje duhovne hrane Božjem stadu. Ta hrana pomaže Božjim slugama da sačuvaju mir i sigurnost u duhovnom raju, koji je svakim danom sve veći i lepši.

21 Kako će se u budućnosti ispuniti Jezekiljeve reči o „savezu mira“ i blagoslovima koji se izlivaju poput kiše? U predstojećem novom svetu, Jehovine sluge na zemlji u potpunosti će doživeti blagoslove koje će doneti „savez mira“. U raju koji će obuhvatati čitavu planetu, ljudi nikada više neće morati da strahuju od ratova, kriminala, gladi, bolesti ili divljih životinja (Is. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23). Sigurno se radujemo mogućnosti da živimo večno u raju na zemlji, gde će Božje sluge „živeti bez straha“ i gde ih niko neće plašiti (Jezek. 34:28).

Kao Pastir, Isus s neba posmatra kako se postupa s Božjim stadom (Videti 22. odlomak)

22. Šta Isus oseća prema Božjim slugama i kako se oni koji služe kao pastiri u skupštini mogu ugledati na njega?

22 Šta učimo iz ovog proročanstva. Poput svog Oca, Isus istinski brine o dobrobiti Božjih slugu. Kao Kralj i Pastir, on se stara da Božje stado ima dovoljno duhovne hrane i da uživa u miru i sigurnosti u duhovnom raju. Zaista je divno biti pod okriljem takvog brižnog Vladara! Oni koji služe kao pastiri u skupštini treba da se ugledaju na Isusa. Od starešina se očekuje da dragovoljno i gorljivo brinu o stadu i da budu primer za druge (1. Petr. 5:2, 3). Nijedan starešina sigurno ne bi želeo da loše postupa prema bilo kome u Jehovinom stadu. Setimo se da je Jehova, govoreći o okrutnim izraelskim pastirima u Jezekiljevo vreme, rekao: „Tražiću da mi polože račun“ (Jezek. 34:10). Vrhovni Pastir budno prati kako se postupa sa njegovim stadom, a to isto čini i njegov Sin.

 „Moj sluga David će im zauvek biti poglavar“

23. Šta je Jehova obećao izraelskom narodu i kako se to ispunilo?

23 Jehova želi da oni koji mu služe budu ujedinjeni. U proročanstvu o obnovi Izraela, Bog je obećao da će sakupiti svoj narod – pripadnike dvoplemenskog kraljevstva Jude i desetoplemenskog kraljevstva Izraela – i ujediniti ih u „jedan narod“, što je slikovito prikazano pomoću dva pruta koji će „postati jedno“ u njegovoj ruci (Jezek. 37:15-23). To proročanstvo se ispunilo 537. pre n. e., kada je Bog ujedinio izraelski narod i vratio ga u Obećanu zemlju. * To je bila predslika mnogo većeg i trajnijeg jedinstva u budućnosti. Nakon što je obećao da će ujediniti Izrael, Jehova je objavio Jezekilju proročanstvo o tome kako će budući Vladar za sva vremena ujediniti Božje sluge širom sveta.

24. Kojim izrazima je Jehova ukazao na Mesiju i kakva će biti njegova vlast?

24 Kako glasi proročanstvo. (Pročitati Jezekilja 37:24-28.) Jehova je ponovo ukazao na Mesiju kao na svog slugu Davida, „jednog pastira“ i poglavara, ali ovog puta je za njega rekao i da je „kralj“ (Jezek. 37:22). Kakva će biti njegova vlast? On će vladati zauvek. Upotreba izraza „večni“ i „zauvek“ ukazuje na to da će blagoslovi njegovog vladanja trajati u nedogled. *  Njegovi podanici biće ujedinjeni. Svi će imati jednog kralja, živeće po istim zakonima i prebivaće na zemlji koju im je Bog dao. Njegova vlast će pomoći ljudima da se približe Jehovi Bogu. Jehova će s njima sklopiti „savez mira“. On će biti njihov Bog, a oni će biti njegov narod. Njegovo svetilište biće zauvek „među njima“.

25. Kako se ispunilo proročanstvo o Kralju Mesijanskog Kraljevstva?

25 Ispunjenje proročanstva. Pomazani hrišćani su 1919. bili ujedinjeni pod „jednim pastirom“, Isusom Hristom, Kraljem Mesijanskog Kraljevstva. Kasnije im se pridružilo „veliko mnoštvo“ iz „svih naroda, plemena, narodnosti i jezika“ i sada ujedinjeno služe Jehovi (Otkr. 7:9). Oni su postali „jedno stado s jednim pastirom“ (Jov. 10:16). Bilo da se nadaju životu na nebu ili na zemlji, svi su poslušni Jehovi i žive po njegovim zakonima. Zbog toga uživaju u duhovnom raju kao braća i sestre koji su ujedinjeni širom sveta. Jehova ih je blagoslovio mirom i među njima je njegovo svetilište, što ukazuje na to da mu oni služe na ispravan način. Jehova je njihov Bog, a njima je čast što mogu da budu njegove sluge sada i zauvek.

26. Kako možemo doprinositi našem jedinstvu?

 26 Šta učimo iz ovog proročanstva. Za nas je velika čast što s našom braćom širom sveta ujedinjeno služimo Jehovi. Ali to sa sobom nosi i veliku odgovornost – svi moramo dati svoj doprinos jedinstvu. Dakle, od nas se očekuje da učinimo svoj deo kako bismo bili ujedinjeni u verovanjima i postupcima (1. Kor. 1:10). Zbog toga svi uzimamo istu duhovnu hranu, držimo se istih biblijskih merila i učestvujemo u propovedanju i stvaranju učenika. Međutim, naše jedinstvo ne bi bilo moguće bez ljubavi. Mi doprinosimo jedinstvu tako što se trudimo da negujemo ljubav i pokazujemo je na razne načine – saosećamo s drugima i opraštamo im. Biblija kaže da nas ljubav „savršeno povezuje“ (Kol. 3:12-14; 1. Kor. 13:4-7).

Jehova blagosilja svoj narod koji mu širom sveta ujedinjeno služi (Videti 26. odlomak)

27. (a) Kako na tebe utiču proročanstva o Mesiji u knjizi proroka Jezekilja? (b) O čemu će biti reči u narednim poglavljima?

27 Zaista smo zahvalni za proročanstva o Mesiji koja su zapisana u knjizi proroka Jezekilja! Čitanje tih proročanstava i razmišljanje o njima otkriva nam da naš Kralj, Isus Hrist, zaslužuje naše poverenje, da ima zakonsko pravo da vlada, da brine o nama kao pastir i da će nam pomoći da sačuvamo jedinstvo koje će trajati zauvek. Za nas je velika čast što možemo biti podanici tog Kralja. Imajmo na umu da su ova proročanstva o Mesiji deo sveobuhvatne teme o obnovi o kojoj se govori u knjizi proroka Jezekilja. Isus je taj preko koga Jehova okuplja svoj narod i obnavlja pravu religiju (Jezek. 20:41). U narednim poglavljima biće još više reči o obnovi i o Jezekiljevim proročanstvima koja govore o tome.

^ odl. 1 Prva godina izgnanstva bila je 617. pre n. e., kada su prvi judejski zarobljenici odvedeni u Vavilon. Dakle, šesta godina je bila 612. pre n. e.

^ odl. 14 U jevanđeljima, koja su zapisana pod Božjim nadahnućem, navodi se detaljan Isusov rodoslov koji potvrđuje da je on Davidov potomak (Mat. 1:1-16; Luka 3:23-31).

^ odl. 23 U 12. poglavlju ove knjige biće više reči o tome kako se ispunilo Jezekiljevo proročanstvo o dva pruta.

^ odl. 24 Što se tiče hebrejskog izraza koji se prevodi kao „večni“ i „zauvek“, on ne prenosi samo misao o trajnosti već i o nepromenljivosti i stabilnosti.