Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 TREĆI DEO

„Sakupiću vas“ – obećanje o obnovi prave religije

„Sakupiću vas“ – obećanje o obnovi prave religije

JEZEKILJ 20:34

TEMA: Obnova o kojoj govore Jezekiljeva proročanstva

Izraelci su bili u žalosnom stanju – njihovo jedinstvo je bilo narušeno zbog otpadništva. Pošto su okrenuli leđa pravom Bogu i naneli sramotu njegovom imenu, morali su da se suoče s posledicama. Usred te beznadežne situacije, Jehova je nadahnuo Jezekilja da zapiše proročanstva koja su im ulila nadu. Slikoviti izrazi i veličanstvene vizije u tim proročanstvima ohrabrili su Izraelce koji su bili u ropstvu. Isto tako hrabre i sve one koji jedva čekaju vreme kada će svi služiti pravom Bogu.

U OVOM DELU

8. POGLAVLJE

„Postaviću im jednog pastira“

Bog je Jezekilja nadahnuo da zapiše proročanstvo o Mesiji, budućem Vladaru i Pastiru koji će za sva vremena obnoviti pravu religiju.

9. POGLAVLJE

„Ujediniću ih“

Da li proročanstva koja su se odnosila na judejske izgnanike u Vavilonu imaju značenje i za nas?

10. POGLAVLJE

„Vi ćete oživeti“

Jezekilj je u viziji video dolinu punu suvih kostiju koje su oživele. Šta je to značilo?

11. POGLAVLJE

Tebe sam „postavio za stražara“

Kakvu je ulogu imao stražar? Koje upozorenje treba da objavi?

12. POGLAVLJE

„Načiniću od njih jedan narod“

Jehova obećava da će ujediniti svoj narod.

13. POGLAVLJE

„Opiši izraelskom narodu hram“

Na šta je ukazivao hram koji je Jezekilj video u viziji?

14. POGLAVLJE

„Ovo je zakon u vezi s hramom“

Šta su po svemu sudeći judejski izgnanici naučili iz Jezekiljeve vizije hrama? U kom smislu se vizija hrama odnosi na naše vreme?