Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Objašnjenje posebnih odlika ove knjige

Objašnjenje posebnih odlika ove knjige

Skraćenice u ovoj knjizi:

  • pre n. e. – pre nove ere

  • n. e. – nove ere