Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. POGLAVLJE

Ko su „bića s četiri lica“?

Ko su „bića s četiri lica“?

JEZEKILJ 1:15

TEMA: Šta nam otkrivaju četiri bića iz Jezekiljeve vizije

1, 2. Zašto se Jehova ponekad služi vizuelnim sredstvima da bi svojim slugama na zemlji otkrio istinu o sebi?

ZAMISLI porodicu s malom decom kako sedi za stolom i proučava Bibliju. Da bi pomogao deci da razumeju neko biblijsko učenje, otac im pokazuje jednostavne crteže. Njihovi osmesi i ushićenje nagoveštavaju da je uspeo u tome. Potkrepivši svoje reči slikama, pomogao je deci da razumeju neke stvari o Jehovi koje u tom uzrastu inače ne bi razumela.

2 Slično tome, naš Otac Jehova nam vizuelnim sredstvima pomaže da steknemo uvid u ono što ne možemo videti niti dokučiti. Na primer, da bi Jezekilju objasnio neke činjenice o sebi koje nije lako razumeti, Jehova mu je dao viziju punu prizora od kojih zastaje dah. U prethodnom poglavlju ove knjige razmotrili smo jedan od njih. Obratimo sada pažnju na jedan specifičan deo te upečatljive vizije i pogledajmo kako nam njegovo značenje može pomoći da se približimo Jehovi.

„Nešto što je ličilo na četiri bića“

3. (a) Šta je Jezekilj video u viziji, prema Jezekilju 1:4, 5? (Videti sliku na početku poglavlja.) (b) Kako je Jezekilj preneo svoje utiske?

3 Pročitati Jezekilja 1:4, 5. Jezekilj je video „nešto što je ličilo na četiri bića“ sa odlikama anđela, čoveka i životinje. Zapazimo  da je Jezekilj, u želji da što vernije prenese svoje utiske, rekao da je video „nešto što je ličilo“ na živa bića. Dok budemo čitali prvo poglavlje knjige proroka Jezekilja u kome je zabeležena cela njegova vizija, primetićemo da je više puta koristio izraze kao što su „ličilo“, „poput“ i „izgledalo“ (Jezek. 1:13, 24, 26). Očigledno je shvatio da je video samo prikaz, to jest sliku, onoga što postoji na nebu, a što ne možemo videti doslovnim očima.

4. (a) Kako je ova vizija uticala na Jezekilja? (b) Šta je Jezekilj sigurno znao o heruvimima?

4 Nema sumnje da su prizori i zvuci iz te vizije ispunili Jezekilja strahopoštovanjem. Bića koja je video bila su kao „užareno ugljevlje“. Njihovi brzi pokreti bili su poput sevanja munje. Zvuk koji su stvarala njihova krila bio je „poput huke velikih voda“, a kad su se kretala čula se huka kao kod naleta ogromne vojske (Jezek. 1:13, 14, 24-28; videti okvir „Bića s četiri lica“). Jezekilj je u jednoj od narednih vizija rekao da su ta četiri bića „heruvimi“, to jest moćni anđeli (Jezek. 10:2). Budući da je odrastao u svešteničkoj porodici, sigurno je znao da se heruvimi nalaze blizu samog Boga i da su među njegovim najbližim slugama (1. Let. 28:18; Ps. 18:10).

„Svako je imalo četiri lica“

5. (a) Kako heruvimi i njihova četiri lica odražavaju Jehovinu nenadmašnu moć i slavu? (b) Zašto nas ovaj deo vizije podseća na značenje Božjeg imena? (Videti fusnotu.)

5 Pročitati Jezekilja 1:6, 10. Jezekilj je zapazio i to da svaki heruvim ima četiri lica – lice čoveka, lice lava, lice bika i lice orla. Ta četiri lica su sigurno ostavila dubok utisak na Jezekilja i pomogla mu da predstavi sebi koliko je Jehova nenadmašan u moći i slavi. Zašto se to može reći? Vredno je zapaziti da su ta lica pripadala stvorenjima koja su oličenje veličanstva, snage i moći. Lav je veličanstvena divlja životinja, bik je snažna domaća životinja, orao je moćna ptica, a čovek kruna svega što je Bog stvorio na zemlji i vladar nad svim zemaljskim stvorenjima (Ps. 8:4-6). Međutim, Jezekilj je u ovoj viziji video da se sva ta četiri moćna stvorenja, prikazana sa četiri lica koja ima svaki heruvim, nalaze ispod prestola Jehove, koji je Svevišnji Gospodar nad svima. Tako je na prikladan način prikazano da Jehova u ostvarenju svoje namere može koristiti sve što je stvorio! * Baš kao što je pisac jednog psalma rekao, Jehovino veličanstvo je „veće od zemlje i neba“ (Ps. 148:13).

Šta nam četiri bića i njihova četiri lica otkrivaju o Jehovinoj moći, slavi i njegovim osobinama? (Videti 5. i 13. odlomak)

6. Šta je možda pomoglo Jezekilju da shvati šta četiri lica još predstavljaju?

6 Možda se posle nekog vremena, razmišljajući o onome što je video, Jezekilj setio da su Božje sluge iz ranijih vremena koristile neka poređenja u kojima su se spominjale životinje. Na primer, patrijarh Jakov je svog sina Judu uporedio sa lavom, a Venijamina sa vukom (Post. 49:9, 27). Zašto? Zato što su se ti  ljudi isticali po nekim osobinama, to jest karakteristikama koje imaju lav i vuk. Imajući u mislima takve primere mogao je zaključiti da lica heruvima takođe predstavljaju neke izuzetne osobine ili karakteristike. Ali koje?

Osobine kakve imaju Jehova i nebeska stvorenja

7, 8. Koje se osobine često dovode u vezu sa četiri lica heruvima?

7 Sa kojim su osobinama biblijski pisci koji su živeli pre Jezekilja povezivali lava, orla i bika? Zapazimo šta se kaže u nekim biblijskim stihovima. Na primer, za veoma hrabrog čoveka se kaže da ima „srce kao u lava“ (2. Sam. 17:10; Posl. 28:1). Za orla se kaže da se „diže uvis“ i da „njegove oči vide daleko“, a za bika da svojom snagom „donosi obilnu letinu“ (Jov 39:27, 29; Posl. 14:4, fusn.). Na osnovu ovih stihova možemo zaključiti da lice lava predstavlja pravdu protkanu hrabrošću, lice orla dalekosežnu mudrost, a lice bika nenadmašnu silu, kao što se često navodilo u našim publikacijama.

8 Ali šta se može reći za „lice čoveka“? (Jezek. 10:14). To se mora odnositi na neku osobinu koja nije karakteristična za životinje već za ljude, koji su stvoreni po Božjoj slici (Post. 1:27). Ta osobina – na zemlji jedinstvena za ljude – istaknuta je u Božjim zapovestima: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem“ i „voli svog bližnjeg kao samog sebe“ (Pon. zak. 6:5; Lev. 19:18). Kada poštujemo ove zapovesti i nesebično volimo druge, mi pokazujemo ljubav kakvu ima Jehova. Kao što je apostol Jovan napisao: „Mi volimo, jer je on prvi voleo nas“ (1. Jov. 4:8, 19). Dakle, „lice čoveka“ predstavlja ljubav.

9. Kome su svojstvene osobine predstavljene licima heruvima?

9 Kome su svojstvene sve ove osobine? Pošto su u pitanju lica heruvima, te osobine se mogu pripisati svima koji su predstavljeni ovom vizijom – svim vernim duhovnim stvorenjima koja čine Jehovinu nebesku porodicu (Otkr. 5:11). Osim toga, sve te osobine potiču od Jehove, kome heruvimi duguju svoj život (Ps. 36:9). Dakle, lica heruvima predstavljaju osobine koje ima sam Jehova (Jov 37:23; Ps. 99:4; Posl. 2:6; Mih. 7:18). Na koje načine Jehova ispoljava te izvanredne osobine?

10, 11. Kako Jehova na našu korist ispoljava svoje četiri glavne osobine?

10 Pravda. Jehova je Bog koji „voli pravdu“ i zato „nije pristrastan“ (Ps. 37:28; Pon. zak. 10:17). Zbog toga svi imamo mogućnost da postanemo njegove sluge, da mu zauvek služimo i da u svu večnost primamo njegove blagoslove, bez obzira na to kakav položaj imamo u društvu ili odakle potičemo. Mudrost. Jehova je „mudar u srcu“ i zato je ljudima obezbedio knjigu  koja im „pomaže da postupaju mudro“ (Jov 9:4; Posl. 2:7). Kada primenjujemo mudre savete iz Biblije, lakše izlazimo na kraj sa svakodnevnim problemima i vodimo ispunjen život. Moć. Jehova je Bog koji „ima veliku moć“ i posredstvom svog svetog duha daje nam „izuzetnu snagu“. Tako možemo podneti sve teške i bolne kušnje s kojima se suočavamo (Naum 1:3; 2. Kor. 4:7; Ps. 46:1).

11 Ljubav. Jehova je „pun verne ljubavi“ i zato nikada ne napušta svoje verne sluge (Ps. 103:8; 2. Sam. 22:26). Možda smo ponekad tužni jer zbog lošeg zdravlja ili poodmaklih godina ne možemo činiti za Jehovu ono što smo nekada mogli. Čak i u takvim trenucima teši nas saznanje da Jehova ne zaboravlja naša dela i ljubav koju smo mu pokazali (Jevr. 6:10). Nema sumnje da već sada osećamo koliko su veličanstvene Jehovina pravda, mudrost, moć i ljubav, a te četiri njegove istaknute osobine doneće nam još mnoge blagoslove u budućnosti.

12. Šta mi kao ljudi možemo razumeti o Jehovinim osobinama?

12 Naravno, nemojmo izgubiti iz vida da su stvari koje mi kao ljudi razumemo o Jehovi samo „obrisi njegovih dela“ (Jov 26:14). „Svemoćni je za nas nedokučiv“ jer „njegova veličanstvenost je neistraživa“ (Jov 37:23; Ps. 145:3). Dakle, logično je zaključiti da se Jehovine osobine ne mogu nabrojati niti svrstati u neke kategorije. (Pročitati Rimljanima 11:33, 34.) U suštini, Jezekiljeva vizija otkriva da Jehovine osobine nisu ograničene ni brojem ni obimom u kom ih ispoljava (Ps. 139:17, 18). Koji aspekti ove vizije ističu tu važnu istinu?

„Četiri lica i četiri krila“

13, 14. Šta predstavljaju četiri lica heruvima i zašto smo došli do tog zaključka?

13 Jezekilj je u viziji video da svaki heruvim ima četiri lica. Šta bi to moglo da znači? Setimo se da u Božjoj Reči broj četiri često predstavlja nešto što je zaokruženo ili potpuno (Is. 11:12; Mat. 24:31; Otkr. 7:1). Zanimljivo je da Jezekilj u ovoj viziji spominje broj četiri čak deset puta! (Jezek. 1:5-18). Do kakvog onda zaključka dolazimo? Kao što četiri heruvima predstavljaju sva druga duhovna stvorenja koja verno služe Jehovi, tako četiri lica heruvima, posmatrano u celini, predstavljaju sve Jehovine osobine. *

14 Da bismo razumeli kako se četiri lica heruvima odnose na više od četiri osobine, poređenja radi pogledajmo nešto što se tiče četiri točka u ovoj viziji. Svaki točak je sam za sebe impresivan, ali kada ih posmatramo u celini, oni predstavljaju nešto mnogo više – oni predstavljaju suštinski deo ovih  veličanstvenih kočija. Slično tome, kada četiri lica posmatramo u celini, ona predstavljaju mnogo više od četiri impresivne osobine – ona predstavljaju suštinu Jehovine strahopoštovanja vredne ličnosti.

Jehova je blizak sa svim svojim vernim slugama

15. Koju je važnu činjenicu Jezekilj saznao na osnovu prve vizije koju je dobio?

15 Na osnovu ove prve vizije, Jezekilj je saznao jednu važnu i ohrabrujuću činjenicu o svom odnosu s Jehovom. Na tu činjenicu se ukazuje u uvodnim rečima njegove knjige. Nakon što je rekao da se nalazio u „haldejskoj zemlji“, govoreći o sebi u trećem licu, Jezekilj je dodao: „Tamo je Jehovina sila počela da deluje na njega“ (Jezek. 1:3). Zapazimo da je Jezekilj rekao da je viziju dobio tamo, to jest u Vavilonu, a ne u Jerusalimu. * Šta je ta činjenica otkrila Jezekilju? Iako je bio izgnanik i nalazio se daleko od Jerusalima i hrama, nije bio odvojen od Jehove niti ga je to moglo sprečiti da mu služi. Činjenica da je Jezekilj viziju dobio u Vavilonu pokazuje da je pravom Bogu mogao služiti gde god da je bio i u kakvoj god situaciji da se nalazio.  Presudno je bilo ono što mu je u srcu, kao i njegova želja da služi Jehovi.

16. (a) Kakvu nam garanciju pruža Jezekiljeva vizija? (b) Šta te podstiče da svim srcem služiš Jehovi?

16 Zašto činjenica koju je Jezekilj saznao i nama pruža veliku utehu? Ona nam pruža garanciju da ukoliko celim srcem služimo Jehovi, on će ostati blizak s nama gde god da živimo, koliko god da se loše osećamo i u kakvim god okolnostima da se nalazimo (Ps. 25:14; Dela 17:27). Jehova nas toliko voli kao svoje verne sluge da neće tako lako dići ruke od nas (Izl. 34:6). Dakle, ništa nas ne može rastaviti od Božje ljubavi (Ps. 100:5; Rimlj. 8:35-39). Osim toga, ova upečatljiva vizija o Jehovinoj svetosti i nenadmašnoj moći podseća nas da je Jehova dostojan toga da mu služimo i iskazujemo svu čast (Otkr. 4:9-11). Zaista smo zahvalni što se Jehova poslužio takvim vizijama da bi nam pomogao da razumemo neke važne činjenice o njemu i njegovim osobinama. Kada jasnije sagledamo kakve divne osobine Jehova ima, osećamo da smo mu još bliži i želimo da ga hvalimo i da mu služimo svim svojim srcem i svom svojom snagom (Luka 10:27).

Ništa nas ne može rastaviti od Jehovine verne ljubavi (Videti 16. odlomak)

17. Koja pitanja ćemo razmotriti u narednim poglavljima?

17 Nažalost, u Jezekiljevo vreme mnogi su prestali da služe Jehovi onako kako on to želi. Kako je do toga došlo? Kako je Jehova na to reagovao? I od kakvog su značaja ti događaji za nas danas? Ova pitanja ćemo razmotriti u narednim poglavljima.

^ odl. 5 Jezekiljev opis ovih stvorenja podseća nas na značenje Božjeg imena Jehova, za koje smatramo da znači „on prouzrokuje da postane“. Kao što nam jedan aspekt značenja tog imena otkriva, Jehova može učiniti da sve što je stvorio postane šta god je potrebno da bi izvršio svoju nameru. (Videti Dodatak A4 u biblijskom prevodu Novi svet.)

^ odl. 13 U našim publikacijama je tokom godina bilo reči o otprilike 50 Jehovinih osobina. (Videti Indeks publikacija pod odrednicom „Jehova“, podnaslov „Osobine po nazivu“.)

^ odl. 15 Što se tiče reči „tamo“, jedan biblista je rekao da ona „na najbolji mogući način dočarava iznenađenje [...] Bog je tamo u Vavilonu! Kakvo olakšanje!“