Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PRVI DEO

„Nebo se otvorilo“

„Nebo se otvorilo“

JEZEKILJ 1:1

TEMA: Vizija o mestu gde Jehova prebiva

Nijedan čovek ne može videti Svemoćnog Boga Jehovu i ostati živ (Izl. 33:20). Ali Jehova je dao Jezekilju viziju u kojoj mu je otkrio kako izgleda nebeski deo njegove organizacije. Ono što je Jezekilj video ne samo što nas ispunjava strahopoštovanjem već nam i pomaže da još više cenimo što imamo čast da služimo jedinom pravom Bogu.

U OVOM DELU

3. POGLAVLJE

„Dobio sam viziju od Boga“

Kada je dobio prvu viziju, Jezekilj je bio savladan emocijama. Ta vizija je važna i za današnje Božje sluge.

4. POGLAVLJE

Ko su „bića s četiri lica“?

Jehova je Jezekilju dao viziju koja nam pomaže da razumemo ono što je inače van našeg poimanja.