Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predgovor

Predgovor

Bog je poput brižnog oca (1. Petrova 5:6, 7)

Bog je naš Stvoritelj i brine za nas. Baš kao što mudar i brižan otac poučava svoju decu, tako Bog poučava ljude širom sveta najboljem načinu života.

Bog nam otkriva dragocene istine koje nam donose radost i ulivaju nadu.

Ako slušate šta vam Bog govori, on će vas voditi i štititi i pomoći će vam da se izborite s problemima.

Ali i više od toga — daće vam večni život!

 „Dođite k meni“, kaže nam Bog. ’Slušajte i živećete‘ (Isaija 55:3)