Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. DEO

Ko je u Nojevo vreme slušao Boga, a ko nije?

Ko je u Nojevo vreme slušao Boga, a ko nije?

Većina ljudi u Nojevo vreme je činila zlo (Postanak 6:5)

Adam i Eva su imali decu i na zemlji je bilo sve više ljudi. Neki anđeli su se s vremenom pridružili Satani.

Došli su na zemlju i uzeli ljudska tela da bi mogli da se žene. Sinovi koje su rađale njihove žene imali su natprirodnu snagu i bili su nasilni.

Svet je bio pun ljudi koji su činili zlo. U Svetom pismu piše: „Jehova je video da čovek čini veliko zlo na zemlji i da je svaka misao njegovog srca uvek usmerena ka zlu.“

 Noje je poslušao Boga i napravio arku (Postanak 6:13, 14, 18, 19, 22)

Noje je bio dobar čovek. Jehova mu je rekao da će prouzrokovati potop u kom će uništiti zle ljude.

Bog je rekao Noju da napravi jedan veliki brod, koji je nazvan arka, i da u njega smesti svoju porodicu i sve vrste životinja.

Noje je upozoravao ljude da dolazi potop, ali oni ga nisu slušali. Neki su mu se smejali, a neki su ga mrzeli.

Kada je arka bila gotova, Noje je u nju uveo životinje.