Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 12. DEO

Kako porodica može biti srećna?

Kako porodica može biti srećna?

Za sreću u porodici potrebna je ljubav (Efešanima 5:33)

Prema Božjim merilima brak je zajednica između jednog muškarca i jedne žene.

Dobar muž se prema svojoj ženi ophodi s nežnošću i razumevanjem.

Žena treba da sarađuje sa svojim mužem.

Deca treba da slušaju svoje roditelje.

 Budite dobri i verni, a ne grubi i neverni (Kološanima 3:5, 8-10)

Božja Reč kaže da muž treba da voli svoju ženu kao samog sebe i da žena treba da duboko poštuje svog muža.

Polni odnosi van braka nisu dozvoljeni, kao ni poligamija.

Jehovina Reč nas uči šta treba da radimo da bi naša porodica bila srećna.