Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 1. DEO

Kako možemo čuti šta nam Bog govori?

Kako možemo čuti šta nam Bog govori?

Bog nam se obraća preko Svetog pisma (2. Timoteju 3:16)

Bog je uputio ljude da zapišu njegove misli u jednoj svetoj knjizi. Ta knjiga je Sveto pismo. U njemu se nalaze važne stvari koje Bog želi da znamo.

Bog zna šta je najbolje za nas. Ako ga slušamo, bićemo zaista mudri (Poslovice 1:5).

Bog želi da svi ljudi čitaju Sveto pismo. Zato je ono prevedeno na mnoge jezike.

Ako želite da čujete šta Bog govori ljudima, treba da čitate Sveto pismo i da ga razumete.

 Ljudi širom sveta slušaju šta Bog govori (Matej 28:19)

Jehovini svedoci vam mogu pomoći da razumete Sveto pismo.

Oni širom sveta poučavaju ljude istini o Bogu.

To rade besplatno. Na sastancima Jehovinih svedoka takođe možete dosta toga naučiti o Bogu.