Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 2. DEO

Ko je Bog?

Ko je Bog?

Postoji samo jedan istiniti Bog i on se zove Jehova (Psalam 83:18). On je duhovno biće i zato ga ne možemo videti. Voli nas i želi da i mi njega volimo. Želi da volimo i druge ljude (Matej 22:35-40). On je Svevišnji, Stvoritelj svega.

Bog je prvo stvorio jedno moćno duhovno biće koje je kasnije postalo poznato kao Isus Hrist. Jehova je stvorio i anđele.

Jehova je stvorio sve na nebu... i na zemlji (Otkrivenje 4:11)

 Jehova Bog je stvorio zvezde, našu planetu i sve na njoj (Postanak 1:1).

Adama, prvog čoveka, načinio je od zemaljskog praha (Postanak 2:7).