Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 11. DEO

Da li Jehova sluša naše molitve?

Da li Jehova sluša naše molitve?

Bog zaista sluša naše molitve (1. Petrova 3:12)

Jehova je „onaj koji sluša molitve“ (Psalam 65:2). On želi da mu otvorimo svoje srce.

Molite se Jehovi, a ne nekom drugom.

 Možemo se moliti za mnogo toga (1. Jovanova 5:14)

Molite se da se Božja volja vrši kako na nebu tako i na zemlji.

Molite se u ime Isusa Hrista. Time pokazujete da cenite ono što je učinio za vas.

Molite se Jehovi da vam pomogne da činite ono što je dobro. Možete se moliti i za hranu, posao, krov nad glavom, odeću i zdravlje.