Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 12. POGLAVLJE

„Ima li kod Boga nepravde?“

„Ima li kod Boga nepravde?“

1. Kako na nas može uticati neka nepravda?

OSTARELOJ udovici je na prevaru uzeta ušteđevina. Majka kamenog srca je ostavila bespomoćnu bebu. Čovek je zatvoren zbog zločina koji nije počinio. Kako reaguješ na ovakve situacije? Verovatno te svaka od njih uznemirava, i to je sasvim razumljivo. Mi ljudi imamo snažan osećaj za ispravno i neispravno. Ljutimo se kada se počini neka nepravda. Želimo da se žrtvi nadoknadi šteta i da se prestupnik izvede pred lice pravde. Ako do toga ne dođe, možda se pitamo: ’Da li Bog vidi šta se dešava? Zašto ne uradi nešto?‘

2. Kako je Avakum reagovao na nepravdu, i zašto ga Jehova nije kritikovao zbog toga?

2 Verne Jehovine sluge su kroz istoriju postavljale slična pitanja. Recimo, prorok Avakum se ovako molio Bogu: „Zašto puštaš da vidim bezakonje, i da gledam muku i grabež i nasilje pred sobom?“ (Avakum 1:3DK). Jehova nije kritikovao Avakuma za njegovo iskreno pitanje, jer je On taj koji je u ljude usadio osećaj za pravdu. Da, Jehova ima dubok osećaj za pravdu i u izvesnoj meri je i nas obdario time.

Jehova mrzi nepravdu

3. Zašto se može reći da je Jehova svesniji nepravde nego mi?

3 Jehova je svestan nepravde. On vidi šta se dešava. Biblija nam o Nojevim danima kaže: „Jehova vide da je nevaljalstvo ljudi veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo k zlu upravljene“ (Postanje 6:5). Osmotri šta je sve značila ta izjava. Često se naše opažanje nepravde temelji na nekoliko stvari koje smo ili  čuli ili lično doživeli. Za razliku od toga, Jehova je svestan nepravde na globalnom nivou. On vidi svaku nepravdu! Štaviše, on može razabrati sklonosti srca — pokvareno razmišljanje koje stoji iza nepravednih postupaka (Jeremija 17:10).

4, 5. (a) Kako Biblija pokazuje da Jehova brine za one prema kojima se nepravedno postupa? (b) Kako nepravda utiče na samog Jehovu?

4 Ali Jehova čini više nego da samo zapazi nepravdu. On i brine o onima koji su žrtve nepravde. Kada je Jehovin narod trpeo okrutnost neprijateljskog naroda, Jehovi je bilo žao dok je slušao ’njihov vapaj protiv onih koji su ih mučili i ugnjetavali‘ (Sudije 2:18). Možda si primetio da neki ljudi što više nepravde vide, to više oguglaju na nju. S Jehovom nije tako! On oko 6 000 godina gleda svu nepravdu na zemlji, a njegova mržnja prema njoj ipak nije oslabila. Naprotiv, Biblija nas uverava da su mu odvratne stvari kao što su „lažljivi jezik“, „ruke što pravu krvcu prolivaju“ i ’krivi svedok koji laž govori‘ (Poslovice 6:16-19).

5 Osmotri takođe kako je Jehova snažno kritikovao nepravedne vođe u Izraelu. „Ne treba li vama pravdu poznavati?“ nadahnuo je svog proroka da ih pita. Nakon što je slikovito opisao kako su zloupotrebljavali moć, Jehova je prorekao kakav će biti kraj tih pokvarenih ljudi: „Zavapiće oni tada ka Jehovi, ali on im neće odgovoriti! Sakriće on u to vreme lice svoje od njih jer su oni zla dela radili“ (Mihej 3:1-4). Jehova se gnuša na nepravdu! On je čak doživljava na samom sebi! Satana mu se već hiljadama godina nepravedno izruguje (Poslovice 27:11). Osim toga, na Jehovu je uticao najužasniji čin nepravde kada je njegov Sin, koji „nije učinio greh“, bio pogubljen kao neki zločinac (1. Petrova 2:22; Isaija  53:9). Sasvim je jasno da je Jehova svestan nevolja onih koji doživljavaju nepravdu i da nije ravnodušan.

6. Kako možda reagujemo kada doživimo nepravdu, i zašto?

6 Pa ipak, kada vidimo nepravdu — ili kada sami postanemo žrtva nepoštenog postupanja — sasvim je prirodno da burno reagujemo. Stvoreni smo po Božjem obličju, a nepravda je potpuno suprotna svemu što Jehova predstavlja (Postanje 1:27). Zašto onda Bog dopušta nepravdu?

Sporno pitanje Božjeg suvereniteta

7. Opiši kako je bio osporen Jehovin suverenitet.

7 Odgovor na ovo pitanje ima veze sa spornim pitanjem suvereniteta. Kao što smo videli, Stvoritelj ima pravo da vlada nad Zemljom i nad svima koji žive na njoj (Psalam 24:1; Otkrivenje 4:11). Međutim, na samom početku ljudske istorije bio je osporen Jehovin suverenitet. Kako je došlo do toga? Jehova je prvom čoveku, Adamu, zapovedio da ne jede sa izvesnog drveta u vrtu koji je bio njegov rajski dom. A šta ako on ne bi poslušao? „Umrećeš“, rekao mu je Bog (Postanje 2:17). Božja zapovest nije predstavljala nikakvu poteškoću ni Adamu ni njegovoj ženi Evi. Međutim, Satana je ubedio Evu da ih je Bog preterano ograničavao. Šta bi bilo ako bi ona zaista jela s tog drveta? Satana je direktno rekao Evi: „Nećete vi umreti; nego Bog zna da će vam se u onaj dan u koji okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi, poznajući dobro i zlo“ (Postanje 3:1-5, kurziv naš).

8. (a) Šta je Satana nagovestio onim što je rekao Evi? (b) Šta je Satana osporio s obzirom na Božji suverenitet?

8 Satana ovom izjavom nije nagovestio samo to da je Jehova uskratio Evi presudne informacije nego i da ju  je lagao. Satana je pazio da ne dovede u pitanje činjenicu da Bog jeste suveren. Umesto toga, on je osporio pravovaljanost, osnovanost i pravednost Njegovog suvereniteta. Drugim rečima, tvrdio je da Jehova nije iskazivao svoj suverenitet na pravedan način i na dobro svojih podanika.

9. (a) Koja je važna pitanja pokrenula Satanina laž? (b) Zašto Jehova nije jednostavno uništio buntovnike?

9 Nakon toga su i Adam i Eva pokazali neposlušnost time što su jeli sa zabranjenog drveta. Zbog svoje neposlušnosti su morali biti kažnjeni smrću, baš kao što je Bog i odredio. Satanina laž je pokrenula neka jako važna pitanja: Da li Jehova stvarno ima pravo da vlada nad čovečanstvom ili čovek treba sam da vlada? Da li Jehova svoj suverenitet ispoljava na najbolji mogući način? Jehova je mogao upotrebiti svoju ogromnu moć kako bi odmah uništio pobunjenike. Ali pitanja koja su se pojavila odnosila su se na Božje vladanje, a ne na njegovu moć. Stoga uklanjanje Adama, Eve i Satane ne bi potvrdilo pravednost Božjeg vladanja. Naprotiv, samo bi još više dovelo u pitanje njegovo vladanje. Jedini način da se utvrdi da li ljudi mogu uspešno sami vladati, nezavisno od Boga, bio je da prođe više vremena.

10. Šta je istorija pokazala s obzirom na ljudsko vladanje?

10 Šta je vreme pokazalo? Ljudi su hiljadama godina eksperimentisali sa svakakvim oblicima vladavina, uključujući i autokratiju, demokratiju, socijalizam i komunizam. Ali sve se one mogu sažeti jednom otvorenom izjavom iz Biblije: „Vlada čovjek nad čovjekom na zlo njegovo“ (Priče Solomunove 8:9DK). Prorok Jeremija je s dobrim razlogom rekao: „Znam Jehova! Put čoveka nije njemu u vlasti, ne može čovek kada hodi da upravlja koracima svojim“ (Jeremija 10:23).

11. Zašto je Jehova dozvolio da ljudska porodica pati?

 11 Jehova je od početka znao da će ljudska nezavisnost, to jest samostalno vladanje, prouzrokovati mnogo patnje. Da li je onda nepravedno s njegove strane što je dozvolio da usledi ono što je bilo neminovno? Nikako! Da to prikažemo: pretpostavimo da imaš dete kojem je potrebna operacija kako bi se izlečilo od nekog oboljenja opasnog po život. Ti shvataš da će operacija dovesti do toga da tvoje dete do izvesne mere pati i jako ti je žao zbog toga. Ali, u isto vreme znaš i to da će mu ta operacija omogućiti da kasnije ima bolje zdravlje. Slično tome je i Bog znao — čak je i prorekao — da će to što će dozvoliti da ljudi vladaju doneti sa sobom izvesnu meru bola i patnje (Postanje 3:16-19). Ali, on je takođe znao i da će trajno i pravo olakšanje biti moguće samo ako dozvoli da celo čovečanstvo vidi posledice do kojih je dovela pobuna. Tako bi ovo sporno pitanje moglo biti rešeno trajno, jednom zauvek.

Sporno pitanje čovekove besprekornosti

12. Kao što je prikazano u Jovovom slučaju, koju je optužbu Satana izneo protiv ljudi?

12 Postoji još nešto kada je reč o spornom pitanju. Kada je osporio pravovaljanost i pravednost Božjeg vladanja, Satana nije oklevetao samo Jehovu i Njegov suverenitet; oklevetao je i Božje sluge u pogledu njihove besprekornosti. Zapazi, recimo, šta je Satana rekao Jehovi s obzirom na pravednog čoveka Jova: „Nisi li ga ti podigao, njega i dom njegov i sve što je njegovo? Dela ruku njegovih blagoslovio si, i stada njegova prekriliše zemlju. Ali ispruži ruku svoju, dotakni se onoga što  sve ima, i siguran sam da će te u oči opsovati“ (Jov 1:10, 11).

13. Šta je Satana indirektno rekao svojim optužbama protiv Jova, i kako su u to uključeni svi ljudi?

13 Satana je tvrdio da je Jehova koristio svoju zaštitničku moć da bi potkupio Jova da mu bude odan. To je nadalje podrazumevalo da je Jovova besprekornost bila čista varka, da je on obožavao Boga samo radi onoga što je mogao za uzvrat dobiti. Satana je tvrdio da bi čak i Jov, ako bi bio lišen Božjeg blagoslova, prokleo Stvoritelja. Satana je znao da je Jov bio izuzetan, da je bio „dobar... i pravedan čovek, koji se boji Boga i uklanja se od zla“. * Zato, ako bi mogao slomiti Jovovu besprekornost, šta bi to govorilo o ostalim ljudima? Tako je Satana zapravo doveo u pitanje lojalnost svih onih koji žele da služe Bogu. Zaista, proširujući ovo sporno pitanje, Satana je rekao Jehovi: „Sve što čovek [a ne samo Jov] ima daće za život svoj“ (Jov 1:8; 2:4, kurziv naš).

14. Šta je istorija pokazala s obzirom na Sataninu optužbu protiv ljudi?

14 Vreme je pokazalo da su mnogi, poput Jova, ostali lojalni Jehovi uprkos iskušenjima — suprotno Sataninoj tvrdnji. Oni su obradovali Jehovino srce svojim vernim životom, i tako su dali Jehovi odgovor na Sataninu hvalisavu tvrdnju da će ljudi prestati da služe Bogu kada budu izloženi teškoćama (Jevrejima 11:4-38). Da, osobe iskrenog srca su odbile da okrenu leđa Bogu. Čak i kada su ih zbunjivale najmučnije situacije, još više su se oslanjali na Jehovu da im on da snagu da izdrže (2. Korinćanima 4:7-10).

15. Koja bi se pitanja mogla pojaviti u pogledu Božjih prošlih i budućih presuda?

 15 Ali Jehovino iskazivanje pravde uključuje više od samo spornih pitanja suvereniteta i čovekove besprekornosti. Biblija nas izveštava o Jehovinim presudama nad pojedincima, pa čak i nad čitavim narodima. U njoj se nalaze i proročanstva o presudama koje će on izvršiti u budućnosti. Zašto možemo biti uvereni da je Jehova bio i da će biti pravedan u svojim presudama?

Zašto je Božja pravda neprikosnovena

Jehova nikada neće „učiniti da pogine i pravednik s nepravednim“

16, 17. Koji primeri pokazuju da ljudi imaju ograničeno viđenje stvari kada je reč o istinskoj pravdi?

16 Što se tiče Jehove, s pravom se može reći: „Svi putovi njegovi [su] pravda“ (5. Mojsijeva 32:4DK). Niko od nas ne može tako nešto tvrditi za sebe, jer naše ograničeno viđenje stvari često zamagli naše shvatanje toga šta je ispravno. Osmotri, recimo, primer Avrahama. On je molio Jehovu u vezi s uništenjem Sodoma — uprkos tamošnjem raširenom zlu. On je ovako pitao Jehovu: „Hoćeš li ti učiniti da pogine i pravednik s nepravednim?“ (Postanje 18:23-33). Naravno, odgovor je bio „ne“. Tek kada su pravedni Lot i njegove ćerke bezbedno stigli u grad Sigor, Jehova je pustio „kišu od sumpora i ognja“ na Sodom (Postanje 19:22-24). Za razliku od Avrahama, Jona se ’naljutio‘ kada je Bog pokazao milosrđe prema narodu u Ninivi. Pošto je Jona već objavio njihovo uništenje, on bi bio srećan da vidi kako su uništeni — bez obzira što su se iskreno pokajali (Jona 3:10–4:1).

17 Jehova je uverio Avrahama da Njegovo ispoljavanje pravde ne uključuje samo uništavanje zlih već i spasavanje pravednih. S druge strane, Jona je morao da nauči da je Jehova milosrdan. Ako zli promene svoje puteve,  on ’oprašta‘ (Psalam 86:5). Za razliku od ljudi koji nisu sigurni u sebe, Jehova ne donosi nepovoljnu presudu samo zato da bi pokazao svoju moć, niti uskraćuje saosećanje iz straha da će se za njega reći da je slab. On gleda da pokaže milosrđe kad god postoji osnova za to (Isaija 55:7; Jezekilj 18:23).

18. Pokaži na temelju Biblije da Jehova ne postupa samo na temelju osećanja.

18 Međutim, Jehova nije zaslepljen pukim osećanjima. Kada je njegov narod upao u idolopoklonstvo, Jehova je odlučno rekao: „Sudiću ti po putevima tvojim, i na tebe ću sve breme gradova tvojih staviti. Oko te moje neće požaliti i neću se smilovati, nego ću puteve tvoje na te staviti“ (Jezekilj 7:3, 4). Zato, kada ljudi postanu okoreli na svom putu, Jehova sudi u skladu s time. Ali njegova presuda se temelji na čvrstim dokazima. Tako je Jehova, kada je do njegovih ušiju doprla velika „vika“ u vezi sa Sodomom i Gomorom, rekao: „Zato ću da siđem, da vidim rade li kao što glas do mene dođe“ (Postanje 18:20, 21). Koliko možemo biti zahvalni što Jehova nije poput mnogih ljudi koji brzo donose zaključke pre nego što saslušaju sve činjenice! Jehova je zaista onakav kako ga Biblija opisuje: „Veran je on Bog, nema u njemu nepravde“ (Ponovljeni zakoni 32:4).

Imaj poverenja u Jehovinu pravdu

19. Šta možemo uraditi ako nas zbunjuju pitanja o Jehovinom iskazivanju pravde?

19 Biblija ne odgovara na svako pitanje u pogledu Jehovinih postupaka u prošlosti; niti nam iznosi sve detalje o tome kako će Jehova izvršiti presudu nad pojedincima i grupama u budućnosti. Kada nas zbunjuju izveštaji ili proročanstva iz Biblije u kojima nedostaju takvi detalji, možemo pokazati istu lojalnost kakvu je  pokazao prorok Mihej, koji je napisao: „Čekaću Boga spasenja svojega“ (Mihej 7:7DK).

20, 21. Zašto možemo biti uvereni u to da će Jehova uvek činiti ono što je ispravno?

20 Možemo biti uvereni da će Jehova u svakoj situaciji uraditi ono što je ispravno. Čak i kada izgleda da ljudi ignorišu nepravdu, Jehova obećava: „Osveta je moja; ja ću vratiti“ (Rimljanima 12:19). Ako pokazujemo stav čekanja, imaćemo isto uverenje kakvo je imao apostol Pavle: „Ima li kod Boga nepravde? Nipošto!“ (Rimljanima 9:14).

21 Do tada moramo živeti u ’kritičnim vremenima s kojima se teško izlazi na kraj‘ (2. Timoteju 3:1). Nepravda i ’tlačenje‘ doveli su do mnogih okrutnih zlostavljanja (Propovednik 4:1NW). Međutim, Jehova se nije promenio. On i dalje mrzi nepravdu, i duboko brine za one koji su žrtve nepravde. Ako ostanemo lojalni Jehovi i njegovom suverenitetu, on će nam dati snagu da izdržimo do određenog vremena kada će pod vladavinom svog Kraljevstva ispraviti sve nepravde (1. Petrova 5:6, 7).

^ odl. 13 Jehova je o Jovu rekao: „Nema ga onakvog na zemlji“ (Jov 1:8). Jov je, dakle, verovatno živeo nakon Josifove smrti i pre nego što je Mojsije postavljen za vođu Izraela. Zato se u to vreme moglo reći da niko drugi nije bio besprekoran poput Jova.