Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 31. POGLAVLJE

„Približite se Bogu, i on će se približiti vama“

„Približite se Bogu, i on će se približiti vama“

1-3. (a) Šta možemo naučiti o ljudskoj prirodi ako posmatramo odnos između roditelja i njihove bebe? (b) Koji se proces sasvim prirodno odvija kada nam neko pokazuje ljubav, i koje važno pitanje možemo sebi da postavimo?

RODITELJI su srećni kada vide kako se njihova beba smeje. Često se unesu detetu u lice, tepajući mu i upadljivo mu se osmehujući. Jedva čekaju da ono reaguje. Ubrzo se to i dogodi — na bebinim obraščićima se pojave rupice i usnice se razvuku u divan osmeh. Na jedinstven način, izgleda da taj osmeh izražava naklonost, početak bebine ljubavi koja predstavlja reakciju na ljubav njenih roditelja.

2 Bebin osmeh nas podseća na nešto važno u vezi s ljudskom prirodom. Naša prirodna reakcija na ljubav je ljubav. Jednostavno, tako smo stvoreni (Psalam 22:10). Dok odrastamo, mi sazrevamo u sposobnosti da reagujemo na ljubav. Možda pamtiš kako su ti roditelji, rođaci ili prijatelji izražavali ljubav tokom detinjstva. U tvom srcu je jedan srdačan osećaj uhvatio korena, rastao je i razvijao se na delu. Onda si i ti pokazivao ljubav. Da li se sličan proces odvija i u odnosu između tebe i Jehove Boga?

3 Biblija kaže: „Što se nas tiče, mi volimo, jer je on prvi zavoleo nas“ (1. Jovanova 4:19). U ovoj knjizi si se od 1. do 3. dela podsetio na to da Jehova Bog ispoljava svoju moć, pravdu i mudrost na načine pune ljubavi i u tvoju korist. A u 4. delu si video da je on na izvanredne načine direktno pokazao svoju ljubav prema čovečanstvu — kao i prema tebi lično. Sada se pojavljuje jedno pitanje. To je u neku ruku najvažnije pitanje koje možeš sebi da postaviš: ’Kako ću ja reagovati na Jehovinu ljubav?‘

 Šta znači voleti Boga

4. Na koji su način ljudi zbunjeni u vezi s tim šta znači voleti Boga?

4 Jehova, Izvor ljubavi, dobro zna da ljubav ima ogromnu moć da pokrene ono najbolje u drugima. Zato je on uprkos stalnom buntovništvu nevernog čovečanstva i dalje uveren da će se neki ljudi odazvati na njegovu ljubav. I, stvarno, milioni su se odazvali. Međutim, žalosno je što religije ovog pokvarenog sveta zbunjuju ljude u vezi s tim šta znači voleti Boga. Bezbroj ljudi kaže da voli Boga, ali oni izgleda da misle da je ta ljubav samo neko puko osećanje koje treba ispoljiti rečima. Ljubav prema Bogu može početi na taj način, upravo kao što se i bebina ljubav prema roditeljima najpre pojavi u vidu osmeha. Međutim, ljubav kod odraslih ljudi uključuje više.

5. Kako Biblija definiše ljubav prema Bogu, i zašto ta definicija treba da nam bude privlačna?

5 Jehova jasno pokazuje šta znači voleti ga. Njegova Reč kaže: „Ljubav prema Bogu znači ovo: da držimo njegove zapovesti.“ Prema tome, ljubav prema Bogu treba pokazati na delu. Istina, mnogima nije privlačna misao da treba da budu poslušni. Ali, u ovom istom stihu se dalje ljubazno kaže: „A [Božje] zapovesti nisu teške“ (1. Jovanova 5:3). Jehovini zakoni i načela su tako osmišljeni da nam koriste, a ne da nas ugnjetavaju (Isaija 48:17, 18). Božja Reč je puna načela koja nam pomažu da se približimo Bogu. Kako? Osmotrimo tri aspekta našeg odnosa s Bogom. Tu spadaju komunikacija, obožavanje i oponašanje.

Komunikacija s Bogom

6-8. (a) Na koje načine mi možemo slušati Jehovu? (b) Kako možemo učiniti Pismo živim kada ga čitamo?

6 Prvo poglavlje počinje pitanjem: „Možeš li da zamisliš kako razgovaraš s Bogom.“ Videli smo da to nije samo neka zamišljena situacija. U stvari, Mojsije je imao takav  razgovor. A mi? Danas Jehova ne šalje anđele da bi razgovarao s ljudima. Ali ipak ima izvrsna sredstva za komunikaciju s nama. Kako mi možemo slušati Jehovu?

7 Pošto je ’sve Pismo nadahnuto od Boga‘, mi slušamo Jehovu kada čitamo njegovu Reč, Bibliju (2. Timoteju 3:16). Zato je psalmista podsticao Jehovine sluge da je čitaju „dan i noć“ (Psalam 1:1, 2). Za tako nešto je potrebno dosta napora s naše strane. Ali svaki napor te vrste se isplati. Kao što smo videli u 18. poglavlju, Biblija je poput nekog dragocenog pisma koje nam je poslao naš nebeski Otac. Zato čitanje Biblije ne treba da bude neka rutinska stvar. Moramo Pismo učiniti živim kada ga čitamo. Kako to možemo učiniti?

8 Zamišljaj ono što čitaš iz Biblije. Nastoj da vidiš biblijske likove kao stvarne ljude. Probaj da shvatiš njihovo poreklo, njihove okolnosti i poticaje. Zatim duboko razmisli o onome što si pročitao, postavljajući sebi pitanja kao što su: ’Šta iz ovog izveštaja učim o Jehovi? Koju od njegovih osobina vidim? Koja načela Jehova želi da naučim i kako ih mogu primeniti u svom životu?‘ Čitaj, razmišljaj i sprovodi u delo — kako to budeš radio, tako će ti Božja Reč postajati živa (Psalam 77:12DK; Jakov 1:23-25).

9. Ko je „verni i razboriti rob“, i zašto je važno da pažljivo slušamo tog ’roba‘?

9 Jehova nam govori i preko ’vernog i razboritog roba‘. Kao što je Isus i prorekao, postavljena je jedna mala grupa pomazanih hrišćana koja obezbeđuje „hranu u pravo vreme“ tokom ovih teških poslednjih dana (Matej 24:45-47). Kada čitamo literaturu koja je pripremljena da bismo lakše stekli tačno spoznanje o Bibliji i kada dolazimo na hrišćanske sastanke i kongrese, tada uzimamo duhovnu hranu od tog roba. Pošto je to Hristov rob, mudro je da primenimo Isusove reči: „Pazite kako slušate“ (Luka  8:18). Mi pažljivo slušamo zato što prepoznajemo da je taj verni rob jedno od sredstava putem kojih Jehova komunicira s nama.

10-12. (a) Zašto je molitva divan dar od Jehove? (b) Kako se možemo moliti na način koji će biti ugodan Jehovi, i zašto možemo biti uvereni da on ceni naše molitve?

10 Ali kako stoje stvari u vezi s komunikacijom s Bogom? Da li mi možemo da razgovaramo s Jehovom? Ta pomisao uliva strahopoštovanje. Kada bi pokušao da se obratiš najmoćnijoj osobi u zemlji da biste razgovarali o nekim stvarima koje se tiču tebe lično, kakve bi šanse imao da uspeš u tome? U nekim slučajevima bi bilo opasno čak i da samo pokušaš tako nešto! U vreme Jestire i Mardoheja, čovek je mogao biti ubijen ako bi se nepozvan obratio persijskom monarhu (Jestira 4:10, 11). Zamisli sada da dođeš pred Suverenog Gospodara svemira, u poređenju s kojim su čak i najmoćniji ljudi „kao skakavci“ (Isaija 40:22). Da li treba toliko da se plašimo da mu pristupimo? Ne, nikako!

11 Jehova pruža jedno svima dostupno i jednostavno sredstvo za pristupanje njemu — molitvu. Čak i malo dete može da se moli Jehovi u veri, čineći to u ime Isusa Hrista (Jovan 14:6; Jevrejima 11:6). Pa ipak, molitva nam omogućuje da iznesemo svoje najsloženije, najintimnije misli i osećanja — čak i ono što nas tišti i što nam je teško da izrazimo rečima (Rimljanima 8:26). Ništa nam ne vredi ako pokušavamo da impresioniramo Jehovu rečitim, kitnjastim govorom ili dugačkim, razvučenim molitvama (Matej 6:7, 8). S druge strane, Jehova nam ne ograničava koliko dugo ili koliko često možemo razgovarati s njim. Njegova Reč nas čak poziva da se ’neprestano molimo‘ (1. Solunjanima 5:17).

12 Seti se da se za Jehovu kaže da ’sluša molitve‘, i on sluša sa iskrenim uživljavanjem (Psalam 65:3). Da li on samo  odsluša molitve svojih vernih slugu? Ne, on zaista nalazi zadovoljstvo u njima. Njegova Reč upoređuje takve molitve s kadom koji kada gori ispušta prijatan miris koji umiruje (Psalam 141:2; Otkrivenje 5:8; 8:4). Nije li utešno znati da se isto tako i naše iskrene molitve uzdižu do Suverenog Gospodara i da su mu ugodne? Zato, ako želiš da se približiš Jehovi, moli mu se ponizno i često, svaki dan. Izlivaj svoje srce pred njim; ništa nemoj držati u sebi (Psalam 62:9). Kaži svom nebeskom Ocu šta te muči, šta te raduje, zahvaljuj mu i hvali ga. Tada će biti još jača veza između tebe i njega.

Obožavanje Jehove

13, 14. Šta znači obožavati Jehovu, i zašto je na mestu da to činimo?

13 Komunicirati s Jehovom ne znači jednostavno slušati i pričati kao kad smo s nekim prijateljem ili rođakom. Mi zapravo obožavamo Jehovu, odajući mu duboko poštovanje koje on i te kako zaslužuje. Pravo obožavanje prožima naš celokupan život. Ono je način na koji mi izražavamo Jehovi svoju svesrdnu ljubav i predanost, i ono ujedinjuje sva Jehovina verna stvorenja, bilo na nebu, bilo na Zemlji. Apostol Jovan je u jednoj viziji čuo kako jedan anđeo objavljuje sledeću zapovest: „Obožavajte Onoga koji je načinio nebo i zemlju i more i izvore voda“ (Otkrivenje 14:7).

14 Zašto treba da obožavamo Jehovu? Razmisli o osobinama koje smo osmotrili, kao što su svetost, moć, samokontrola, pravda, hrabrost, milosrđe, mudrost, poniznost, ljubav, saosećanje, lojalnost i dobrota. Videli smo da Jehova u najvećoj mogućoj meri pokazuje svaku dragocenu osobinu. Kada probamo da dokučimo sve njegove osobine, zapažamo da je on daleko više od neke velike, zadivljujuće Ličnosti. On je neshvatljivo veličanstven, neizmerno viši od nas (Isaija 55:9). Nema sumnje, Jehova je s pravom naš Suveren, i on sigurno zaslužuje  da ga obožavamo. Međutim, kako treba da ga obožavamo?

15. Kako možemo obožavati Jehovu „duhom i istinom“, i koju nam mogućnost pružaju hrišćanski sastanci?

15 Isus je rekao: „Bog je Duh, i oni koji ga obožavaju moraju da ga obožavaju duhom i istinom“ (Jovan 4:24). Da bismo obožavali Boga duhom, moramo imati njegov duh i dozvoliti da nas taj duh vodi. Takođe ga moramo obožavati u skladu sa istinom, tačnim spoznanjem koje se nalazi u Božjoj Reči. Imamo tu dragocenu mogućnost da obožavamo Jehovu „duhom i istinom“ kad god se okupimo sa suvernicima (Jevrejima 10:24, 25). Kada pevamo hvale Jehovi, kada se zajedno molimo i kada slušamo razmatranja njegove Reči i učestvujemo u tome, mi ispoljavamo ljubav prema njemu putem čistog obožavanja.

Hrišćanski sastanci su divne prilike za obožavanje Jehove

16. Koja je jedna od najvećih zapovesti koja je data pravim hrišćanima, i zašto smo potaknuti da je poslušamo?

 16 Jehovu obožavamo i kada govorimo drugima o njemu, javno ga hvaleći (Jevrejima 13:15). Da, propovedanje dobre vesti o Jehovinom Kraljevstvu jedna je od najvećih zapovesti koja je data pravim hrišćanima (Matej 24:14). Mi je revno izvršavamo jer volimo Jehovu. Kada razmišljamo o tome kako je „bog ovog sistema stvari“, Satana Ðavo, „zaslepio um nevernicima“, izmišljajući zlobne laži o Jehovi, zar ne čeznemo za tim da služimo kao Svedoci u korist našeg Boga i da ispravimo takvu klevetu? (2. Korinćanima 4:4; Isaija 43:10-12). I kada razmišljamo o Jehovinim veličanstvenim osobinama, zar ne osećamo kako iz nas izvire želja da govorimo drugima o njemu? Da, ne postoji veća prednost od pomaganja drugima da i oni poput nas upoznaju i zavole našeg nebeskog Oca.

17. Šta je još uključeno u naše obožavanje Jehove, i zašto moramo biti besprekorni u obožavanju?

17 Naše obožavanje Jehove obuhvata još i više. Ono utiče na svaki aspekt našeg života (Kološanima 3:23). Ako stvarno prihvatamo Jehovu kao svog Suverenog Gospodara, tada ćemo se truditi da vršimo njegovu volju u svemu — u porodičnom životu, na svetovnom poslu, u ophođenju prema drugima, u slobodno vreme. Trudićemo se da služimo Jehovi ’celim srcem‘, besprekorno (1. Dnevnika 28:9DK). U takvom obožavanju nema mesta za podeljeno srce ili za dvostruki život — za licemerno pretvaranje da se služi Jehovi dok se tajno čine ozbiljni gresi. Besprekornost ne ostavlja mesta takvom licemerstvu; ljubavi je ono odvratno. Pomoći će nam i strah pred Bogom. Biblija takvu vrstu poštovanja povezuje s bliskošću s Jehovom (Psalam 25:14NW).

 Oponašati Jehovu

18, 19. Zašto je realno razmišljati da puki nesavršeni ljudi mogu oponašati Jehovu Boga?

18 Na kraju svakog dela ove knjige bilo je po jedno poglavlje o tome kako da se ’ugledamo na Boga, kao voljena deca‘ (Efešanima 5:1). Veoma je važno da upamtimo da iako smo nesavršeni, mi zaista možemo oponašati Jehovin savršen način korišćenja moći, ispoljavanja pravde, postupanja u mudrosti i pokazivanja ljubavi. Kako znamo da je stvarno moguće oponašati Svemoćnog? Seti se, iz značenja Jehovinog imena učimo da on prouzrokuje da postane šta god izabere da bi ispunio svoju nameru. Na mestu je što nas ta njegova sposobnost ispunjava strahopoštovanjem, ali da li to znači da mi nikako ne možemo da ga oponašamo? Ne znači.

19 Mi smo stvoreni po Božjem obličju (Postanje 1:26). Prema tome, ljudi su drugačiji od bilo kog drugog stvorenja na ovoj planeti. Nama ne upravljaju puki instinkt, genetika, niti faktori iz životne sredine. Jehova nam je pružio jedan dragocen dar — slobodnu volju. Uprkos našim ograničenjima i nesavršenostima, mi imamo tu slobodu da izaberemo šta ćemo postati. Da li želiš da budeš osoba koja ima ljubav, koja je mudra, pravedna i koja ispravno koristi moć? Uz pomoć Jehovinog duha, ti možeš postati upravo takva osoba! Razmisli koliko ćeš dobra tako postići.

20. Koje dobre rezultate postižemo kada oponašamo Jehovu?

20 Ugodićeš svom nebeskom Ocu, čineći da se njegovo srce raduje (Poslovice 27:11). Čak možeš ’potpuno ugoditi‘ Jehovi, jer on razume tvoja ograničenja (Kološanima 1:9, 10). I dok nastavljaš da razvijaš dobre osobine, nastojeći da oponašaš svog voljenog Oca, bićeš blagoslovljen jednom velikom prednošću. U tamom obavijenom svetu koji je otuđen od Boga, bićeš nosilac svetla  (Matej 5:1, 2, 14). Pomoći ćeš da se neki odsjaji Jehovine veličanstvene ličnosti šire Zemljom. Kakva čast!

„Približite se Bogu, i on će se približiti vama“

Uvek se sve više i više približavaj Jehovi

21, 22. Koje beskrajno putovanje očekuje sve koji vole Jehovu?

21 Ovaj jednostavan poziv zabeležen u Jakovu 4:8 predstavlja nešto više od cilja. To je jedno putovanje. Ono će trajati dokle god smo verni. Nikada nećemo prestati da se sve više i više približavamo Jehovi. Na kraju krajeva, uvek će biti još toga što se može naučiti o njemu. Ne treba da mislimo da nas je ova knjiga poučila svemu što se može znati o Jehovi. Ne, samo smo počeli da osmatramo sve ono što Biblija kaže o našem Bogu! Osim toga, čak ni sama Biblija ne govori sve o Jehovi. Apostol Jovan je mislio da ako bi se zapisalo sve što je Isus uradio tokom svoje zemaljske službe, „sam svet ne bi mogao obuhvatiti svitke koji bi se napisali“ (Jovan 21:25). Ako se tako nešto kaže o Sinu, šta onda tek reći za Oca!

 22 Čak ni tokom večnog života nećemo prestati da učimo o Jehovi (Propovednik 3:11). Zamisli onda šta stoji pred nama. Nakon što budemo živeli stotinama, hiljadama, milionima, pa čak i milijardama godina, znaćemo daleko više o Jehovi Bogu nego što sada znamo. Ali, još uvek ćemo osećati da ima bezbroj divnih stvari koje treba da naučimo. Jedva ćemo čekati da još više toga naučimo, jer ćemo uvek imati razloga da se osećamo poput psalmiste, koji je pevao: „Meni je dobro biti blizu Boga [’približiti se Bogu‘, NW]“ (Psalam 73:28). Večni život će biti nezamislivo bogat i interesantan — a približavanje Jehovi će uvek biti njegov najvredniji aspekt.

23. Na šta si ohrabren?

23 Sada se odazovi na Jehovinu ljubav tako što ćeš ga voleti svim svojim srcem, dušom, umom i snagom (Marko 12:29, 30). Neka tvoja ljubav bude lojalna i postojana. Neka sve odluke koje svakodnevno donosiš, od najmanjih do najvećih, odražavaju isto načelo koje treba da te vodi — uvek izabrati put koji vodi do jačeg odnosa s tvojim nebeskim Ocem. I iznad svega, još više se približi Jehovi, i neka se on još više približi tebi — i to u svu večnost!