Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 10. POGLAVLJE

’Ugledaj se na Boga‘ kada koristiš moć

’Ugledaj se na Boga‘ kada koristiš moć

1. U koju podmuklu zamku nesavršeni ljudi lako upadaju?

„NEMA moći u kojoj ne vrebaju skrivene zamke.“ Te reči jedne pesnikinje iz 19. veka skreću pažnju na jednu podmuklu opasnost — zloupotrebu moći. Nažalost, nesavršeni ljudi vrlo lako upadnu u tu zamku. Da, kroz istoriju ’čovek je vladao nad čovekom na zlo njegovo‘ (Propovjednik 8:9DK). Ispoljavanje moći bez ljubavi dovelo je do neopisive ljudske patnje.

2, 3. (a) Šta je izvanredno što se tiče načina na koji Jehova koristi moć? (b) Šta sve može da spada u moć koju mi posedujemo, i kako treba da koristimo svu tu moć?

2 Međutim, zar nije izvanredno to što Jehova Bog koji ima neograničenu moć nikada ne zloupotrebljava tu moć? Kao što smo primetili u prethodnim poglavljima, on svoju moć — bilo stvaralačku, razornu, zaštitničku ili moć obnavljanja — uvek koristi u skladu sa svojom namerom punom ljubavi. Kada razmislimo o načinu na koji on ispoljava svoju moć, podstaknuti smo da mu se približimo. A to nas pak može motivisati da se ’ugledamo na Boga‘ u tome kako mi koristimo moć (Efešanima 5:1). Ali kakvu moć posedujemo mi neznatni ljudi?

3 Seti se da je čovek stvoren „po obličju Božjemu“, sličan njemu (Postanje 1:26, 27). Dakle, i mi imamo moć — bar izvesnu meru moći. Naša moć može uključivati sposobnost da obavljamo stvari, da radimo; posedovanje kontrole ili autoriteta nad drugima; sposobnost da utičemo na druge, naročito na one koji nas vole; fizičku snagu ili materijalna sredstva. Psalmista je za Jehovu rekao: „U tebi izvor je života“ (Psalam 36:10). Dakle, direktno  ili indirektno, Bog je izvor sve opravdane moći koju imamo. Zato želimo da je koristimo onako kako se to njemu dopada. Kako to možemo činiti?

Ključ je u ljubavi

4, 5. (a) Šta je ključno za ispravno korišćenje moći, i kako nam to pokazuje lično Božji primer? (b) Kako će nam ljubav pomoći da ispravno koristimo moć?

4 Da bi se moć ispravno koristila, ključna je ljubav. Zar nam to ne pokazuje lično Božji primer? Seti se četiri osnovne Božje osobine koje su razmatrane u 1. poglavlju — moći, pravde, mudrosti i ljubavi. Koja osobina preovladava između ove četiri osobine? Ljubav. „Bog je ljubav“, kaže 1. Jovanova 4:8. Da, sama suština Jehove je ljubav; ona utiče na sve što on radi. Zato je svako ispoljavanje njegove moći motivisano ljubavlju i na kraju je na korist onih koji ga vole.

5 Ljubav će i nama pomoći da ispravno koristimo svoju moć. Na kraju krajeva, Biblija nam govori da je ljubav „dobra“ i da „ne traži sopstvene koristi“ (1. Korinćanima 13:4, 5). Dakle, ljubav će nas sprečiti da postupamo grubo ili okrutno prema onima nad kojima imamo izvesnu meru autoriteta. Umesto toga, ophodićemo se prema drugima s dostojanstvom i stavićemo njihove potrebe i osećaje ispred svojih (Filipljanima 2:3, 4).

6, 7. (a) Šta je strah pred Bogom, i zašto će nam ta osobina pomoći da izbegavamo zloupotrebu moći? (b) Prikaži vezu između straha od toga da se ne dopadnemo Bogu i ljubavi prema Bogu.

6 Ljubav je povezana s još jednom osobinom koja nam može pomoći da izbegnemo zloupotrebu moći, a to je strah pred Bogom. Koliko je vredna ova osobina? „Strahom od Jehove zlo se izbegava“, kažu Poslovice 16:6. Zloupotreba moći sigurno spada u zlo kog treba da se klonimo. Strah pred Bogom će nas sprečiti da ne maltretiramo one nad kojima imamo moć. Zašto? S jedne strane,  zato što znamo da smo odgovorni Bogu za to kako se ophodimo prema njima (Nemija 5:1-7, 15). Ali u strah pred Bogom je uključeno više od toga. Izrazi na izvornom jeziku upotrebljeni za „strah“ često ukazuju na duboko poštovanje i strahopoštovanje pred Bogom. Dakle, Biblija povezuje strah pred Bogom s ljubavlju prema Bogu (Ponovljeni zakoni 10:12, 13). To duboko strahopoštovanje uključuje zdrav strah od toga da ne ugodimo Bogu — ne jednostavno zato što se bojimo posledica, već zato što stvarno volimo Boga.

7 Da to prikažemo: razmisli o dobrom odnosu između malog dečaka i njegovog oca. Dečak oseća da je njegov otac srdačno i s ljubavlju zainteresovan za njega. Ali on takođe zna i šta njegov otac zahteva od njega, i zna da će ga otac disciplinovati ako ne bude dobar. Taj dečak ne živi u bolesnom strahu od oca. Naprotiv, on puno voli oca. On se raduje kada može da uradi ono što će mu doneti očevo odobravanje. Tako je i sa strahom pred Bogom. Budući da volimo Jehovu, našeg nebeskog Oca, mi se plašimo da ne uradimo nešto zbog čega bi mu bilo „žao u srcu“ (Postanje 6:6). Umesto toga, mi čeznemo za time da obradujemo njegovo srce (Poslovice 27:11). Eto zašto želimo da na ispravan način koristimo svoju moć. Hajde da malo ispitamo kako to možemo činiti.

U porodici

8. (a) Koji autoritet imaju muževi u porodici, i kako treba da ga ispoljavaju? (b) Kako muž može pokazati da poštuje svoju ženu?

8 Osmotrimo najpre porodični krug. „Muž [je] poglavar svojoj ženi“, stoji u Efešanima 5:23. Kako muž treba da ispoljava ovaj od Boga dani autoritet? Biblija kaže muževima da žive sa svojim ženama „prema spoznanju, dodeljujući im čast kao slabijem [sudu]“ (1. Petrova 3:7). Grčka imenica prevedena sa „čast“ znači „cena, vrednost...  poštovanje“. Oblici ove reči prevode se sa ’pokloni‘ i „dragocen“ (Dela apostolska 28:10; 1. Petrova 2:7). Muž koji iskazuje čast svojoj ženi nikada je neće fizički napadati, ni ponižavati niti omalovažavati, zbog čega bi se ona osećala bezvrednom. Umesto toga, on priznaje njenu vrednost i prema njoj se ophodi s poštovanjem. On rečima i postupcima — i nasamo i javno — pokazuje da mu je ona dragocena (Poslovice 31:28). Takav muž ne dobija samo ženinu ljubav i poštovanje već, što je još važnije, i Božje priznanje.

Muževi i žene ispravno koriste svoju moć kada se međusobno ophode s ljubavlju i poštovanjem

9. (a) Koju moć u porodici imaju žene? (b) Šta može pomoći ženi da svoje sposobnosti koristi da bi poduprla muža, i s kojim rezultatom?

9 I supruge imaju izvesnu meru moći u porodici. Biblija govori o pobožnim ženama koje su, u okvirima ispravnog poglavarstva, preuzimale inicijativu i uticale na muževe na pozitivan način ili su im pomagale da ne donesu pogrešne odluke (Postanje 21:9-12; 27:46–28:2). Žena je možda pronicljivija od svog muža ili možda ima druge sposobnosti koje on nema. Pa ipak, ona treba da ima „duboko poštovanje“ prema svom mužu i da mu bude ’podložna kao Gospodu‘ (Efešanima 5:22, 33). Ako žena razmišlja o tome da ugodi Bogu, tada joj može biti lakše da svoje sposobnosti upotrebi da bi poduprla svog muža, a ne da bi ga omalovažavala ili da bi nastojala da dominira nad njim. Takva „mudra žena“ tesno sarađuje s mužem na izgradnji porodice. Tako ona zadržava mir s Bogom (Poslovice 14:1).

10. (a) Koji je autoritet Bog dao roditeljima? (b) Šta znači reč „disciplina“, i kako je treba primenjivati? (Vidi i fusnotu.)

10 Roditelji takođe imaju autoritet koji im je dao Bog. Biblija savetuje: „Očevi, ne razdražujte svoju decu, nego ih odgajajte u disciplini i usmeravanju razmišljanja u skladu s Jehovinim“ (Efešanima 6:4). Reč „disciplina“ u Bibliji može značiti „odgajanje, vaspitavanje, poučavanje“. Deci je potrebna disciplina; ona napreduju kad postoje  jasne smernice, granice i ograničenja. Biblija takvu disciplinu, to jest pouku, dovodi u tesnu vezu s ljubavlju (Poslovice 13:24). Zato „prut discipline“ nikada ne treba da se zloupotrebljava — ni emocionalno, ni fizički * (Poslovice 22:15, NW; 29:15). Disciplina koja je kruta ili gruba i bez osećaja ljubavi zapravo je zloupotreba roditeljskog autoriteta i može slomiti detetov duh (Kološanima 3:21). S druge strane, uravnotežena disciplina koja se ispravno primenjuje govori deci da ih njihovi roditelji vole i da su zainteresovani za to kakve oni osobe postaju.

11. Kako deca mogu ispravno koristiti svoju moć?

11 A kako je s decom? Kako ona mogu ispravno koristiti svoju moć? „Snaga je mladićima slava“, kažu Poslovice 20:29. Sigurno ne postoji bolji način da mladi upotrebe svoju snagu i energičnost nego da služe našem ’Tvorcu‘ (Propovednik 12:3). Mladi treba da upamte da njihovi postupci mogu uticati na osećanja njihovih roditelja (Poslovice 23:24, 25). Kada deca slušaju svoje bogobojazne roditelje i drže se ispravnog puta, ona raduju srce svojih roditelja (Efešanima 6:1). Takvo ponašanje je „ugodno u Gospodu“ (Kološanima 3:20).

U skupštini

12, 13. (a) Kakvo gledište treba da imaju starešine što se tiče autoriteta koji imaju u skupštini? (b) Prikaži zašto starešine treba da budu blage prema stadu.

12 Jehova se pobrinuo za nadglednike koji predvode u hrišćanskoj skupštini (Jevrejima 13:17). Ovi sposobni muškarci treba da koriste od Boga dati autoritet kako bi pružili potrebnu pomoć i doprineli dobrobiti stada. Da li taj položaj daje starešinama za pravo da vladaju nad  svojim suvernicima? Nikako! Starešine treba da imaju uravnoteženo, ponizno gledište o svojoj ulozi u skupštini (1. Petrova 5:2, 3). Biblija kaže nadglednicima: ’Pasite Božju skupštinu, koju je Bog kupio krvlju svog Sina‘ (Dela apostolska 20:28). To je snažan razlog zbog čega se prema svakom pripadniku stada treba blago ophoditi.

13 Mogli bismo to ovako prikazati: neki bliski prijatelj te zamoli da mu čuvaš jednu dragocenu stvar. Ti znaš da je tvoj prijatelj platio visoku cenu za to. Zar ne bi s tim postupao nežno, veoma pažljivo? Slično tome je i Bog poverio starešinama odgovornost da brinu za jedan stvarno vredan posed — skupštinu čiji su članovi upoređeni s ovcama (Jovan 21:16, 17). Jehovi su drage njegove ovce — u stvari, toliko drage da ih je kupio dragocenom krvlju svog jedinorođenog Sina, Isusa Hrista. Jehova nije mogao platiti veću cenu za svoje ovce. Ponizne starešine zadržavaju to na umu i u skladu s time se i ophode prema Jehovinim ovcama.

’Vlast jezika‘

14. Koju moć ima jezik?

14 „Smrt i život jesu u vlasti jezika“, kaže Biblija (Poslovice 18:21). Zaista, jezik može pričiniti veliku štetu. Ko se od nas nije opekao zbog nepromišljenog ili čak uvredljivog komentara? Ali, jezik ima i moć da krepi. „Lek daje jezik mudrih ljudi“, kažu Poslovice 12:18. Da, ohrabrujuće, lepe reči mogu biti poput umirujućeg, lekovitog melema za srce. Osmotri neke primere.

15, 16. Na koje načine možemo koristiti jezik da bismo ohrabrili druge?

15 „Govorite utešno depresivnim dušama“, podstiče 1. Solunjanima 5:14. Da, čak i verne Jehovine sluge mogu ponekad da se bore s depresijom. Kako možemo pomoći takvim osobama? Iskreno ih pohvali za neku konkretnu  stvar kako bi im pomogao da vide da vrede u Jehovinim očima. Popričaj s njima o snažnim rečima iz biblijskih stihova koji pokazuju da Jehova stvarno brine za one koji su „slomljeni u srcu“ i „skrhani u duhu“ i da ih voli (Psalam 34:18NW). Kada koristimo moć jezika da bismo utešili druge, mi pokazujemo da oponašamo našeg samilosnog Boga, „koji teši one koji su oboreni“ (2. Korinćanima 7:6).

16 Moć svog jezika možemo koristiti i da bismo pružili drugima toliko potrebno ohrabrenje. Da li je nekom suverniku umrla draga osoba? Saosećajne reči kojima se izražava naša briga i pažnja mogu utešiti ožalošćeno srce. Da li se neki stariji brat ili sestra oseća beskorisno? Brižne reči mogu uveriti starije da su dragoceni i cenjeni. Da li se neko bori s hroničnom bolešću? Ljubazne reči preko telefona ili lično mogu puno učiniti da se podigne duh onoga ko je bolestan. Koliko Stvoritelju mora da je drago kada koristimo moć govora da bismo izgovorili reči koje su ’dobre za izgrađivanje‘! (Efešanima 4:29).

Prenošenje dobre vesti — izvrstan način na koji možemo koristiti svoju moć

17. Na koji važan način možemo koristiti svoj jezik na korist drugih, i zašto to treba da radimo?

 17 Ne postoji važniji način na koji bismo koristili moć jezika nego što je razgovaranje s drugima o dobroj vesti o Božjem Kraljevstvu. „Ne odreci dobra onom koji na njih pravo ima, kad mu možeš učiniti“, kaže se u Poslovicama 3:27. Dužni smo da prenesemo drugima životospasavajuću dobru vest. Ne bi bilo ispravno da zadržimo za sebe hitnu poruku koju nam je Jehova tako velikodušno dao (1. Korinćanima 9:16, 22). Ali do koje mere Jehova očekuje da učestvujemo u tom delu?

 Služiti drugima ’svom snagom‘

18. Šta Jehova očekuje od nas?

18 Naša ljubav prema Jehovi pokreće nas da u potpunosti učestvujemo u hrišćanskoj službi. Šta u tome Jehova očekuje od nas? Nešto što svi, bez obzira na lične okolnosti u životu, možemo dati: „Što god činite, radite na tome celom dušom kao Jehovi, a ne ljudima“ (Kološanima 3:23). Kada je naveo najveću zapovest, Isus je rekao: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom i svom svojom snagom“ (Marko 12:30). Da, Jehova očekuje da ga svako od nas voli i da mu služi svom dušom.

19, 20. (a) Pošto se duša inače odnosi na srce, um i snagu, zašto se i oni spominju u Marku 12:30? (b) Šta znači služiti Jehovi svom dušom?

19 Šta znači služiti Bogu svom dušom? Duša ukazuje na celokupnu osobu, sa svim njenim fizičkim i mentalnim sposobnostima. Pošto se duša odnosi na srce, um i snagu, zašto se i oni spominju u Marku 12:30? Osmotri jedno poređenje. U biblijska vremena, osoba je mogla prodati sebe (svoju dušu) u ropstvo. Pa ipak, rob možda nije celom dušom služio svom gospodaru; možda nije koristio svu svoju snagu ili sve svoje mentalne sposobnosti da bi unapređivao interese svog gospodara (Kološanima 3:22). Dakle, Isus je očigledno spomenuo i te druge detalje kako bi naglasio da se ni na koji način ne smemo štedeti u našoj službi Bogu. Služiti Bogu svom dušom znači davati sebe, koristeći svoju snagu i energiju do najveće moguće mere u službi za njega.

20 Da li služenje svom dušom znači da svi moramo utrošiti istu količinu vremena i energije u službi? Teško da bi to bilo moguće, jer se okolnosti i sposobnosti razlikuju od osobe do osobe. Na primer, mlada osoba koja ima dobro zdravlje i fizički je izdržljiva možda može provesti više  vremena u propovedanju nego neko ko više nema toliko snage usled starosti. Osoba koja nije u braku i nema porodične obaveze može uraditi više nego neko ko mora da se brine za porodicu. Ako nam snaga i okolnosti omogućuju da puno uradimo u službi, možemo biti stvarno zahvalni! Naravno, nikada nemojmo imati kritičan duh, da se u tome upoređujemo s drugima (Rimljanima 14:10-12). Umesto toga, koristimo svoju moć da ohrabrimo druge.

21. Koji je najbolji i najvažniji način na koji možemo koristiti svoju moć?

21 Jehova je dao savršen primer u ispravnom korišćenju svoje moći. Želimo da ga oponašamo najbolje što možemo kao nesavršeni ljudi. Svoju moć možemo ispravno koristiti tako što ćemo se s dostojanstvom ophoditi prema onima nad kojima imamo izvesnu meru autoriteta. Osim toga, želimo da svom dušom izvršavamo životospasavajuće delo propovedanja koje nam je Jehova dao da izvršimo (Rimljanima 10:13, 14). Seti se, Jehovi je drago kada daš ono najbolje što ti — tvoja duša — možeš dati. Zar te srce ne nagoni da učiniš sve što možeš u službi za takvog Boga koji je pun razumevanja i ljubavi? Nema boljeg niti važnijeg načina na koji možeš koristiti svoju moć.

^ odl. 10 Hebrejska reč za „prut“ je u biblijska vremena označavala štap ili motku, poput pastirskog pruta koji se koristio za vođenje ovaca (Psalam 23:4). Slično tome „prut“ roditeljskog autoriteta ukazuje na vođstvo s ljubavlju, a ne na grubo ili okrutno kažnjavanje.