Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 9. POGLAVLJE

’Hrist, Božja sila‘

’Hrist, Božja sila‘

1-3. (a) Koje su zastrašujuće iskustvo imali učenici na Galilejskom moru, i šta je Isus uradio? (b) Zašto se Isus s pravom naziva ’Hrist, Božja sila‘?

UČENICI su bili preplašeni. Dok su plovili preko Galilejskog mora iznenada se stuštila oluja. Nema sumnje da su se oni i ranije sretali sa olujama na ovom jezeru — na kraju krajeva, neki od njih su bili iskusni ribari * (Matej 4:18, 19). Ali ovo je bio „jak olujni vetar“ koji je najednom strahovito uzburkao more. Ovi ljudi su mahnito pokušavali da održe kontrolu nad čamcem, ali oluja je bila i suviše snažna. Talasi su „udarali u čamac“ koji je počeo da se puni vodom. Uprkos tom metežu, Isus je spavao čvrstim snom na krmi, izmoren nakon što je celi dan poučavao narod. Plašeći se za sopstveni život, učenici su ga probudili, moleći ga: „Gospode, spasi nas, izgibosmo!“ (Marko 4:35-38; Matej 8:23-25).

2 Isus se nije uplašio. S potpunim pouzdanjem je prekorio vetar i more: „Umiri se! Umukni!“ Vetar i more su istog trena poslušali — bura je prestala, talasi su se umirili i „nastade velika tišina“. Učenike je obuzeo neobičan strah. „Ko je u stvari ovaj?“ šaputali su jedan drugome. Stvarno, kakav bi to čovek mogao prekoriti vetar i more kao da opominje nemirnu decu? (Marko 4:39-41; Matej 8:26, 27).

3 Ali Isus nije bio običan čovek. Jehovina moć se na  izvanredne načine manifestovala za njega i posredstvom njega. Nadahnuti apostol Pavle je s pravom mogao da ukaže na njega kao na „Hrista, Božju silu“ (1. Korinćanima 1:24). Kako se Božja sila manifestovala preko Isusa? I na koji način Isusova upotreba moći može uticati na naš život?

Moć Božjeg jedinorođenog Sina

4, 5. (a) Koju je moć i autoritet Jehova preneo na svog jedinorođenog Sina? (b) Kako je taj Sin bio opremljen da izvrši stvaralačke namere svog Oca?

4 Osmotri moć koju je Isus imao tokom svog predljudskog postojanja. Jehova je iskazivao svoju ’večnu moć‘ kada je stvorio svog jedinorođenog Sina, koji je postao poznat kao Isus Hrist (Rimljanima 1:20; Kološanima 1:15). Nakon toga, Jehova je na tog Sina preneo ogromnu moć i autoritet, dajući mu zadatak da sprovede Njegove stvaralačke namere. S obzirom na Sina, Biblija kaže: „Sve je postalo preko njega, i bez njega nije postalo ništa“ (Jovan 1:3).

5 Možemo samo da posmatramo veličinu tog zadatka. Zamisli kolika je moć bila potrebna da bi se stvorili milioni moćnih anđela, fizički svemir s milijardama galaksija i Zemlja s njenom velikom raznovrsnošću života. Da bi izvršio te zadatke, jedinorođeni Sin je imao na raspolaganju najmoćniju silu u svemiru — Božji sveti duh. Taj Sin je nalazio veliko zadovoljstvo u tome što je Majstor, koga je Jehova upotrebljavao u stvaranju svega drugog (Poslovice 8:22-31NW).

6. Kakva moć i autoritet su dati Isusu nakon njegove smrti na Zemlji i uskrsenja?

6 Da li je jedinorođeni Sin mogao dobiti još više moći i autoriteta? Nakon smrti na Zemlji i uskrsenja, Isus je rekao: „Dade mi se sva vlast na nebu i na zemlji“ (Matej 28:18). Da, Isusu su dati sposobnost i pravo da nad svime  iskazuje moć. Kao „Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima“, on je opunomoćen da „uništi svaku vladavinu i svaku vlast i silu“ — i vidljivu i nevidljivu — koja se protivi njegovom Ocu (Otkrivenje 19:16; 1. Korinćanima 15:24-26). Jehova nije „ostavio ništa što... nije podloženo“ Isusu — izuzev sebe samog (Jevrejima 2:8; 1. Korinćanima 15:27).

7. Zašto možemo biti sigurni da Isus nikada neće zloupotrebiti moć koju mu je Jehova poverio?

7 Da li treba da strahujemo da bi Isus mogao zloupotrebiti svoju moć? Apsolutno ne! Isus stvarno voli svog Oca i nikada ne bi uradio ništa što mu se ne sviđa (Jovan 8:29; 14:31). Isus dobro zna da Jehova nikada ne zloupotrebljava svoju svemoćnu silu. On je iz prve ruke posmatrao kako Jehova traži prilike „da bi pokazao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema njemu“ (2. Letopisa 16:9). Zaista, Isus voli čovečanstvo kao i njegov Otac pa zato možemo imati poverenja da će uvek koristiti svoju moć u korisne svrhe (Jovan 13:1). Što se toga tiče, Isus je pokazao da je besprekoran. Hajde da osmotrimo moć koju je imao dok je bio na Zemlji i kako je bio pokrenut da je koristi.

„Silan na... reči“

8. Šta je Isus bio opunomoćen da radi nakon pomazanja, i kako je koristio svoju moć?

8 Isus očigledno nije vršio čuda dok je kao dečak odrastao u Nazaretu. Ali to se izmenilo nakon što se krstio 29. n. e., sa otprilike 30 godina (Luka 3:21-23). Biblija nam kaže: „Bog [ga je] pomazao svetim duhom i silom, a on je prolazio zemljom čineći dobro i lečeći sve koje je Ðavo tlačio“ (Dela apostolska 10:38). „Čineći dobro“ — zar to ne pokazuje da je Isus ispravno koristio svoju moć? Nakon svog pomazanja, on „postade prorok silan na delu i reči“ (Luka 24:19).

9-11. (a) Gde je Isus uglavnom poučavao, i s kojim se izazovom suočavao? (b) Zašto je narod bio zadivljen Isusovim načinom poučavanja?

 9 Kako je Isus bio silan na reči? On je često poučavao na otvorenom — na obalama jezera i obroncima brda, kao i na ulicama i trgovima (Marko 6:53-56; Luka 5:1-3; 13:26). Njegovi slušaoci su mogli jednostavno da odu ukoliko im njegove reči nisu bile zanimljive. U to doba kada nije bilo štampanih knjiga, slušaoci koji su cenili ono čemu je Isus poučavao morali su da čuvaju njegove reči u mislima i srcu. Zato je bilo potrebno da Isusova učenja budu sasvim privlačna, jasno razumljiva i laka za pamćenje. Ali taj izazov nije predstavljao nikakav problem za Isusa. Osmotri, recimo, njegovu Propoved na gori.

10 Jednog jutra početkom 31. n. e., mnoštvo ljudi se okupilo na jednom obronku blizu Galilejskog mora. Neki su došli iz Judeje i Jerusalima, što je 100 do 110 kilometara odatle. Drugi su došli sa severa, iz priobalne oblasti Tira i Sidona. Isusu su prilazili mnogi bolesni ljudi da bi ga dotakli, i on ih je sve izlečio. Kada više nije bilo ni jedne jedine ozbiljno bolesne osobe, počeo je da ih poučava (Luka 6:17-19). Kad je nakon nekog vremena završio s pričom, oni su bili zadivljeni onim što su čuli. Zašto?

11 Godinama kasnije je jedan čovek koji je čuo tu propoved napisao: „Narod beše zadivljen njegovim načinom poučavanja; jer ih poučavaše kao onaj koji ima autoritet“ (Matej 7:28, 29). Isus je govorio s autoritetom koji su oni mogli da osete. On je govorio umesto Boga i svoja učenja je zasnivao na Božjoj Reči kao autoritetu (Jovan 7:16). Isusove izjave su bile jasne, njegovi podstreci uverljivi i njegovi argumenti neoborivi. Njegove reči su prodirale do korena važnih pitanja kao i do srca slušalaca. Poučio ih je kako da nađu sreću, kako da se mole, kako da traže  Božje Kraljevstvo i kako da grade sigurnu budućnost (Matej 5:3–7:27). Njegove reči su probudile srca onih koji su bili gladni istine i pravednosti. Takvi su bili spremni da se ’odreknu‘ sebe i da ostave sve kako bi ga sledili (Matej 16:24; Luka 5:10, 11). Kakva potvrda moći Isusovih reči!

„Silan na delu“

12, 13. U kom smislu je Isus bio „silan na delu“, i po čemu su se razlikovala njegova čuda?

12 Isus je bio i „silan na delu“ (Luka 24:19). Izveštaji iz jevanđeljâ govore o više od 30 konkretnih čuda koja je on izveo — sva uz ’Jehovinu silu‘ * (Luka 5:17). Isusova čuda su uticala na živote hiljada ljudi. Dva takva čuda — kada je nahranio 5 000 muškaraca i kasnije 4 000 muškaraca, „osim žena i dece“ — uključivala su mnoštvo od oko verovatno 20 000 ljudi! (Matej 14:13-21; 15:32-38).

„Videše Isusa kako hoda po moru“

13 Isusova čuda su bila raznovrsna. Imao je vlast nad demonima, koje je s lakoćom isterivao (Luka 9:37-43). Imao je vlast nad materijom, te je pretvorio vodu u vino (Jovan 2:1-11). Na zaprepašćenje svojih učenika, hodao je po uzburkanom Galilejskom moru (Jovan 6:18, 19). Imao je vlast nad bolešću pa je lečio telesne mane, hronične i smrtonosne bolesti (Marko 3:1-5; Jovan 4:46-54). Takva izlečenja je vršio na razne načine. Neki su bili izlečeni sa udaljenosti, dok su drugi osetili Isusov dodir (Matej 8:2, 3, 5-13). Neki su bili odmah izlečeni, a neki postepeno (Marko 8:22-25; Luka 8:43, 44).

14. Pod kojim je okolnostima Isus pokazao da ima moć nad smrću?

14 Izvanredno je i to što je Isus imao moć nad smrću. U tri zabeležena slučaja je podigao mrtve, vrativši 12-godišnju  ćerku njenim roditeljima, jedinca njegovoj majci udovici i voljenog brata njegovim sestrama (Luka 7:11-15; 8:49-56; Jovan 11:38-44). Nikakva okolnost nije bila preteška. Dvanaestogodišnju devojčicu je podigao iz smrtne postelje kratko nakon njene smrti. Udovičinog sina je uskrsnuo na nosilima za sahranu, sigurno na dan njegove smrti. A Lazara je podigao iz groba nakon što je četiri dana bio mrtav.

Nesebična, odgovorna i obzirna upotreba moći

15, 16. Koji dokaz postoji da je Isus nesebično koristio svoju moć?

15 Možeš li zamisliti koliko bi bilo zloupotrebe da je Isusova moć bila poverena nekom nesavršenom vladaru? Ali, Isus je bio bezgrešan (1. Petrova 2:22). Nije dozvolio da ga pokvare sebičnost, ambicija i pohlepa koje nesavršene ljude pokreću da svoju moć upotrebe kako bi povredili druge.

16 Isus je nesebično koristio svoju moć i nikada je nije primenio za lični dobitak. Kad je bio gladan, odbio je da za sebe pretvori kamenje u hleb (Matej 4:1-4). Ono malo što je posedovao bilo je dokaz da nije materijalno profitirao upotrebljavajući svoju moć (Matej 8:20). Ima još dokaza da njegova moćna dela nisu dolazila iz sebičnih poticaja. Kada je vršio čuda, to je činio uz izvesnu ličnu žrtvu. Kada je lečio bolesne iz njega je izlazila sila. On je osećao kako ta sila izlazi, čak i kada se radilo o samo jednom izlečenju (Marko 5:25-34). Pa ipak, dozvoljavao je da ga mnoštvo ljudi dotakne i da se izleče (Luka 6:19). Kakav nesebičan duh!

17. Kako je Isus pokazao da je na odgovoran način koristio svoju moć?

17 Isus je odgovorno koristio svoju moć. Nikada nije izvodio moćna dela radi pukog razmetanja ili besmislene  teatralnosti (Matej 4:5-7). Nije želeo da čini znake samo da bi zadovoljio Irodovu neispravno motivisanu ljubopitljivost (Luka 23:8, 9). Daleko od toga da je reklamirao svoju moć, Isus je često zapovedao onima koje je izlečio da to nikome ne govore (Marko 5:43; 7:36). Nije želeo da ljudi donose zaključke o njemu na osnovu senzacionalnih izveštaja (Matej 12:15-19).

18-20. (a) Šta je uticalo na način na koji je Isus koristio svoju moć? (b) Šta ti misliš o načinu na koji je Isus izlečio jednog gluvog čoveka?

18 Taj moćni čovek, Isus, nije bio ni nalik ljudskim vladarima koji su posedovali moć, a bezosećajno nisu marili za potrebe i patnje drugih. Isus je brinuo o ljudima. Čim bi video napaćene ljude bio bi toliko duboko ganut da je odmah želeo da ih oslobodi njihove patnje (Matej 14:14). Bio je obziran prema njihovim osećanjima i potrebama, i ta nežna briga je uticala na to kako je koristio svoju moć. Jedan dirljiv primer toga nalazi se u Marku 7:31-37.

19 Tom prilikom, veliko mnoštvo je našlo Isusa i dovelo mu mnoge koji su bili bolesni i on ih je sve izlečio (Matej 15:29, 30). Međutim, izdvojio je jednog čoveka i posvetio mu posebnu pažnju. Taj čovek je bio gluv i teško je govorio. Isus je možda osetio koliko je taj čovek bio nervozan ili zbunjen. Pažljivo ga je odveo na stranu — daleko od te gomile ljudi — na jedno mirno mesto. Zatim je upotrebio neke znake da bi mu pokazao šta će uraditi. On „stavi svoje prste u njegove uši i kad pljunu, dotače mu jezik“ * (Marko 7:33). Zatim je pogledavši nebo u molitvi uzdahnuo. Tim postupcima je stavio čoveku do znanja:  ’Ono što ću ti uraditi biće zahvaljujući sili od Boga.‘ Na kraju je rekao: „Otvori se“ (Marko 7:34). Tada se tom čoveku vratio sluh i mogao je normalno da govori.

20 Koliko je dirljivo kada razmišljamo o tome da je Isus, čak i kada je koristio od Boga danu moć za izlečenje napaćenih ljudi, bio saosećajan i obziran prema njihovim osećanjima! Nije li ohrabrujuće znati da je Jehova poverio Mesijansko Kraljevstvo takvom brižnom, obzirnom Vladaru?

Predznak onoga što treba da dođe

21, 22. (a) Šta su Isusova čuda nagovestila? (b) Pošto Isus vlada nad prirodnim silama, šta možemo očekivati u vreme kada on bude vladao kao Kralj?

21 Moćna dela koja je Isus izvršavao na Zemlji bila su samo predznaci mnogo većih blagoslova koji treba da dođu u vreme kada on bude vladao kao Kralj. Isus će u Božjem novom svetu opet činiti čuda — ali u svetskim razmerama! Osmotri neke uzbudljive stvari koje nas očekuju.

22 Isus će do savršene ravnoteže obnoviti ekološki sistem naše planete. Seti se da je on time što je umirio oluju pokazao da ima vlast nad prirodnim silama. Onda je sigurno da čovečanstvo pod Hristovim Kraljevstvom neće morati da se plaši tajfuna, zemljotresa, vulkana ili drugih prirodnih katastrofa. Pošto je Isus Majstor kog je Jehova koristio za stvaranje Zemlje i sveg života na njoj, on u potpunosti razume njen sklop. On zna kako da na ispravan način upotrebi njene resurse. Pod njegovom vladavinom, cela Zemlja će biti pretvorena u raj (Luka 23:43).

23. Kako će Isus kao Kralj zadovoljiti potrebe čovečanstva?

23 Šta će biti s potrebama čovečanstva? Isusova sposobnost da obilno nahrani hiljade ljudi sa samo nekoliko  namirnica garantuje nam da će njegova vladavina rešiti pitanje gladi. Da, obilje hrane koja će se pravedno raspodeljivati zauvek će okončati glad (Psalam 72:16). Njegova vlast nad bolestima govori nam da će bolesni, slepi, gluvi, sakati i hromi ljudi biti izlečeni — potpuno i trajno (Isaija 33:24; 35:5, 6). Njegova sposobnost da uskrsne mrtve garantuje nam da moć koju ima kao nebeski Kralj podrazumeva i moć da uskrsne mnoge milione onih kojih se njegov Otac rado seća (Jovan 5:28, 29).

24. Šta treba da zadržimo na umu dok razmišljamo o Isusovoj moći, i zašto?

24 Dok razmišljamo o Isusovoj moći, zadržimo na umu da on kao Sin savršeno oponaša svog Oca (Jovan 14:9). Način na koji je Isus koristio moć pruža nam jasnu sliku o tome kako Jehova koristi moć. Na primer, razmisli o tome kako je Isus nežno izlečio jednog gubavca. Sažalivši se, Isus je dotakao tog čoveka i rekao: „Hoću“ (Marko 1:40-42). Putem ovakvih izveštaja Jehova zapravo kaže: ’Evo kako ja koristim svoju moć!‘ Nisi li potaknut da hvališ našeg svemoćnog Boga i da zahvališ što on s toliko ljubavi koristi svoju moć ?

^ odl. 1 Iznenadne oluje su uobičajene za Galilejsko more. Zbog niskog nivoa ovog jezera (oko 200 metara ispod nivoa mora), vazduh je mnogo topliji nego u okolini, te tako dolazi do atmosferskih poremećaja. Niz Jordansku dolinu se naglo spuštaju snažni vetrovi s planine Hermon, koja se nalazi na severu. Mir koji vlada u jednom momentu začas može zameniti razbesnela oluja.

^ odl. 12 Pored toga, jevanđelja ponekad svrstavaju mnoga čuda u jedan opšti opis. Na primer, jednom prilikom je „ceo grad“ došao da ga vidi i on je izlečio „mnoge“ bolesne (Marko 1:32-34).

^ odl. 19 Pljuvanje je bilo sredstvo ili znak lečenja koji su usvojili i Jevreji i neznabošci, i u rabinskim zapisima se govori o upotrebi pljuvačke u izlečenjima. Možda je Isus pljunuo jednostavno da bi saopštio čoveku da će ga izlečiti. U svakom slučaju, Isus nije koristio pljuvačku kao prirodno sredstvo za lečenje.