Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 7. POGLAVLJE

Zaštitnička moć — „Bog je nama utočište“

Zaštitnička moć — „Bog je nama utočište“

1, 2. U kojoj su se opasnosti nalazili Izraelci kada su ušli u sinajsku oblast 1513. pre n. e., i kako ih je Jehova ohrabrio?

IZRAELCI su bili u opasnosti dok su ulazili u sinajsku oblast početkom 1513. pre n. e. Prethodilo im je putovanje koje je ulivalo strah u kosti, putovanje kroz ’pustinju veliku i strašnu u kojoj žive zmije ognjene i akrapi‘ (Ponovljeni zakoni 8:15). Takođe su se suočavali s pretnjom napada od strane neprijateljskih naroda. Jehova ih je doveo u tu situaciju. Da li će on, kao njihov Bog, moći da ih zaštiti?

2 Najviše su ih ohrabrivale Jehovine reči: „Videli ste što sam učinio Egiptu i kako sam vas na orlovim krilima nosio i doveo vas k sebi“ (Izlazak 19:4). Jehova je podsetio svoj narod da ih je oslobodio od Egipćana, figurativno rečeno uz pomoć orlova, kako bi ih odveo na sigurno mesto. Ali postoje i drugi razlozi zbog kojih ’orlova krila‘ prikladno oslikavaju Božju zaštitu.

3. Zašto je odgovarajuće da ’orlova krila‘ ilustruju Božju zaštitu?

3 Orlovi ne koriste svoja široka, snažna krila samo da bi jedrili na visinama. Na pripeci, ženka orla će nadviti krila — čiji raspon može biti i preko dva metra — kako bi napravila suncobran koji štiti njene nežne ptiće od vrelog sunca. U drugim situacijama, ona širi krila oko svojih ptića kako bi ih zaštitila od hladnog vetra. Kao što orao čuva svoje mladunce, tako je Jehova zaklanjao i štitio novoformiranu naciju Izrael. Sada kada je u pustoši, njegov narod će i dalje nalaziti utočište u senci njegovih moćnih krila sve dok mu bude bio veran  (Ponovljeni zakoni 32:9-11; Psalam 36:8). Ali da li mi danas možemo s pravom očekivati Božju zaštitu?

Obećanje o Božjoj zaštiti

4, 5. Zašto možemo biti apsolutno uvereni u Božje obećanje o zaštiti?

4 Jehova sigurno može da zaštiti svoje sluge. On je „Bog svemoćni“ — što je titula koja pokazuje da on poseduje nenadmašnu moć (Postanje 17:1). Poput nezaustavljive plime, kada Jehova primenjuje svoju silu to se ne može sprečiti. Pošto on može učiniti sve što mu je volja, možda se pitamo: ’Da li će Jehova upotrebiti svoju moć da zaštiti svoj narod?‘

5 Odgovor jednom rečju glasi: Da! Jehova nas uverava da će zaštititi svoj narod. „Bog je nama utočište i sila, i pomoć što se uvek u nevolji nađe“, kaže Psalam 46:2. Pošto Bog „ne može da laže“, možemo biti apsolutno uvereni u njegovo obećanje da će pružiti zaštitu (Titu 1:2). Osmotrimo neke živopisne ilustracije koje Jehova koristi da bi opisao svoju zaštitničku brigu.

6, 7. (a) Koju je zaštitu svojim ovcama pružao pastir iz biblijskih vremena? (b) Kako Biblija ilustruje da Jehova iskreno želi da zaštiti svoje ovce i da se brine o njima?

6 Jehova je Pastir, a mi smo „njegov narod i njegove paše stado“ (Psalam 23:1; 100:3). Nema puno životinja koje su tako bespomoćne kao ovce. Pastir iz biblijskih vremena morao je biti hrabar da bi zaštitio svoje ovce od lavova, vukova i medveda, kao i od lopova (1. Samuilova 17:34, 35; Jovan 10:12, 13). Ali bilo je situacija kada je bila potrebna nežnost prilikom pružanja zaštite ovcama. Kada bi se ovca ojagnjila daleko od tora, brižni pastir bi stražario pored majke kada je ona bespomoćna i zatim bi uzeo bespomoćno jagnje i odneo ga u tor.

„Nosiće ih u nedrima“

 7 Time što sebe upoređuje s pastirom, Jehova nas uverava u to da iskreno želi da nas štiti (Jezekilj 34:11-16). Seti se kako je Jehova opisan u Isaiji 40:11, što je osmotreno u 2. poglavlju ove knjige: „Kao pastir će on stado svoje pasti, u naručje svoje uzeće jaganjce, nosiće ih u nedrima.“ Kako bi se malo jagnje moglo naći u „nedrima“ pastira — u naborima njegove gornje haljine? Jagnje bi moglo prići pastiru, možda mu čak gurkati nogu. Međutim, pastir je taj koji se mora sagnuti, podići ga i nežno ga smestiti da bude sigurno u njegovim nedrima. Kakva dirljiva slika toga koliko je naš Veliki Pastir spreman da nas zakloni i zaštiti!

8. (a) Kome je upućeno Božje obećanje o zaštiti, i kako se to pokazuje u Poslovicama 18:10? (b) Šta znači naći utočište u Božjem imenu?

8 Božje obećanje o zaštiti je uslovno — on će štititi samo one koji mu se približe. Poslovice 18:10 kažu: „Tvrda kula ime je Jehovino, k njoj se pravednik utiče i zaklon nalazi.“ U biblijska vremena u divljini su se ponekad gradile kule kao sigurna mesta utočišta. Ali, od onoga ko se nalazio u opasnosti zavisilo je da li će pobeći u takvu kulu i naći sigurnost. Slično je s nalaženjem utočišta u Božjem imenu. To ne znači jednostavno ponavljati Božje ime; Božje ime nije neka magična reč. Umesto toga, potrebno je da poznajemo Onoga ko nosi to ime i da imamo poverenja u njega, kao i da živimo u skladu s njegovim pravednim merilima. Kako je ljubazno s Jehovine strane što nas ohrabruje da će, ako mu se obratimo s verom, biti kula koja će nas štititi!

„Bog naš... može nas izbaviti“

9. Zašto se može reći da Jehova nije samo obećao zaštitu?

9 Jehova nije samo obećao zaštitu. On je u biblijska vremena na čudesne načine pokazao da može zaštititi svoj narod. Tokom izraelske istorije, Jehovina moćna ’ruka‘  je često držala moćne neprijatelje na odstojanju (Izlazak 7:4). Međutim, Jehova je primenjivao svoju zaštitničku moć i u korist pojedinaca.

10, 11. Koji biblijski primeri pokazuju kako je Jehova primenjivao svoju zaštitničku moć u korist pojedinaca?

10 Kada su tri mlada Jevrejina — Sedrah, Misah i Avdenago — odbila da se poklone zlatnom kipu kralja Navuhodonosora, razbesneli kralj im je pripretio da će ih baciti u jednu izuzetno zagrejanu peć. „Koji je bog koji će vas izbaviti iz mojih ruku?“ rugao se Navuhodonosor, tada najmoćniji monarh na svetu (Danilo 3:15). Tri mladića su imala apsolutno poverenje u to da njihov Bog ima moć da ih zaštiti, ali se nisu oslanjali na to da će on to i uraditi. Zato su ovako odgovorili: „[„Ako treba tako da bude“, NW] Bog naš, kome mi služimo može nas izbaviti“ (Danilo 3:17). I zaista, ta užarena peć, čak i kada je bila zagrejana sedam puta više nego obično, nije bila nikakav izazov za njihovog svemoćnog Boga. On ih je zaštitio, i kralj je bio prisiljen da prizna: „Nema drugog Boga koji bi mogao izbaviti kao on što to može“ (Danilo 3:29).

11 Jehova je na zaista izvanredan način pokazao svoju zaštitničku moć i kada je preneo život svog jedinorođenog Sina u matericu jevrejske device Marije. Jedan anđeo je rekao Mariji da će ’zatrudneti i roditi sina‘. Anđeo je objasnio: „Sveti duh će doći na tebe i sila Svevišnjega oseniće te“ (Luka 1:31, 35). Izgleda da Božji Sin nikada nije bio ranjiviji. Da li će greh i nesavršenost ljudske majke naškoditi embrionu? Da li će Satana moći da povredi ili ubije tog Sina pre nego što se rodi? Nikako! Jehova je u stvari formirao zaštitni zid oko Marije, tako da ništa — nikakva nesavršenost, nikakva štetna sila, nijedan ubilački nastrojen čovek, niti ijedan  demon — nije moglo od začeća pa nadalje oštetiti embrion koji se razvijao. Jehova je nastavio da štiti Isusa tokom njegovog detinjstva (Matej 2:1-15). Sve do vremena koje je Bog odredio, njegovom dragom Sinu niko nije mogao da naudi.

12. Zašto je u biblijska vremena Jehova na čudesan način štitio izvesne osobe?

12 Zašto je Jehova štitio izvesne osobe na takav čudesan način? U mnogim slučajevima, Jehova je štitio pojedince da bi zaštitio nešto što je daleko važnije — ostvarenje svoje namere. Na primer, bilo je neophodno da Isus ostane živ dok je bio beba da bi se ispunila Božja namera od koje će na kraju celo čovečanstvo imati koristi. Zapis o mnogim ispoljavanjima zaštitničke moći deo je nadahnutog Pisma koje je „napisano... nama za pouku, da bismo svojom istrajnošću i utehom iz Pisma imali nadu“ (Rimljanima 15:4). Da, ti primeri nam jačaju veru u našeg svemoćnog Boga. Ali kakvu zaštitu mi danas možemo očekivati od Boga?

Šta Božja zaštita ne znači

13. Da li je Jehova obavezan da čini čuda u našu korist? Objasni.

13 Obećanje o Božjoj zaštiti ne znači da je Jehova obavezan da čini čuda u našu korist. Ne, naš Bog nam ne garantuje život bez problema u ovom starom sistemu. Mnoge verne Jehovine sluge suočavaju se s ozbiljnim nevoljama, uključujući i siromaštvo, rat, bolest i smrt. Isus je jasno rekao svojim učenicima da bi kao pojedinci mogli čak biti ubijeni zbog svoje vere. Zato je i naglasio da je potrebno istrajati do kraja (Matej 24:9, 13). Ako bi Jehova koristio svoju moć da na čudesan način pruža izbavljenje u svim situacijama, onda bi Satana imao osnovu da ismeva Jehovu i da dovede u pitanje iskrenost našeg predanja Bogu (Jov 1:9, 10).

14. Koji primeri pokazuju da Jehova ne štiti uvek sve svoje sluge na isti način?

 14 Jehova čak ni u biblijska vremena nije koristio svoju zaštitničku moć da bi zaštitio svakog svog slugu od prevremene smrti. Na primer, Irod je pogubio apostola Jakova oko 44. n. e.; s druge strane, ubrzo nakon toga, Petar je bio izbavljen „iz Irodove ruke“ (Dela apostolska 12:1-11). A Jovan, Jakovljev brat, nadživeo je i Petra i Jakova. Jasno je da ne možemo očekivati da naš Bog na jedan te isti način zaštiti sve svoje sluge. Osim toga, sve nas mogu zadesiti „vreme i nepredviđene okolnosti“ (Propovednik 9:11NW). Kako nas to onda Jehova danas štiti?

Jehova pruža fizičku zaštitu

15, 16. (a) Koji dokaz postoji da Jehova pruža fizičku zaštitu svojim obožavaocima kao grupi? (b) Zašto možemo biti uvereni u to da će Jehova štititi svoje sluge i sada i tokom „velike nevolje“?

15 Osmotri najpre pitanje fizičke zaštite. Kao Jehovini obožavaoci, možemo očekivati takvu zaštitu kao grupa. U protivnom, bili bismo lak plen za Satanu. Razmisli o ovome: Satani, ’vladaru ovog sveta‘, ne bi bilo ništa draže nego da iskoreni pravo obožavanje (Jovan 12:31; Otkrivenje 12:17). Neke od najjačih vladavina na svetu zabranile su naše delo propovedanja i pokušale da nas u potpunosti unište. Pa ipak, Jehovin narod je ostao čvrst i nastavio je da propoveda bez predaha! Zašto jake države ne mogu da zaustave aktivnost ove relativno male i na izgled bespomoćne grupe hrišćana? Zato što nas Jehova zaklanja svojim moćnim krilima! (Psalam 17:7, 8).

16 A kako je s fizičkom zaštitom tokom predstojeće „velike nevolje“? Ne treba da se bojimo izvršenja Božjih presuda. Na kraju krajeva, „zna Jehova kako da ljude  odane Bogu izbavi iz kušnje, a nepravedne da sačuva za dan suda da budu odrezani“ (Otkrivenje 7:14; 2. Petrova 2:9). U međuvremenu, uvek možemo biti sigurni u dve stvari. Kao prvo, Jehova nikada neće dozvoliti da njegove lojalne sluge budu zbrisane s lica zemlje. Kao drugo, on će one koji čuvaju besprekornost nagraditi večnim životom u svom pravednom novom svetu — ako treba, i putem uskrsenja. Za one koji umru nema sigurnijeg mesta od Božjeg sećanja (Jovan 5:28, 29).

17. Kako nas Jehova štiti preko svoje Reči?

17 Jehova nas čak i sada čuva preko svoje žive ’reči‘, koja ima pokretačku silu da leči srca i menja živote (Jevrejima 4:12). Primenjujući njena načela možemo u nekim pogledima biti zaštićeni od fizičke štete. „Ja, Jehova... učim te za tvoje dobro“, stoji u Isaiji 48:17. Nema sumnje, život u skladu s Božjom Reči može poboljšati naše zdravlje i produžiti naš život. Na primer, pošto primenjujemo biblijski savet da se uzdržavamo od bluda i da se očistimo od nečistoće, mi izbegavamo nečiste postupke i štetne navike koje razorno deluju na mnoge bezbožne osobe (Dela apostolska 15:29; 2. Korinćanima 7:1). Zaista smo zahvalni što nas Božja Reč štiti!

Jehova nas duhovno štiti

18. Koju nam duhovnu zaštitu Jehova pruža?

18 Što je najvažnije, Jehova pruža duhovnu zaštitu. Naš Bog pun ljubavi štiti nas od duhovne štete tako što nas oprema onim što nam je potrebno da izdržimo ispite i sačuvamo svoj odnos s njim. Tako Jehova čuva naš život, i to ne samo za nekoliko godina koje brzo prođu već u svu večnost. Osmotri neke Božje pripreme koje nas mogu duhovno zaštititi.

19. Kako nas Jehovin duh može učiniti doraslim bilo kom ispitu s kojim se možemo suočiti?

 19 Jehova ’sluša molitve‘ (Psalam 65:3). Kada životni pritisci izgledaju preveliki, može nam biti puno lakše kada mu izlijemo svoje srce (Filipljanima 4:6, 7). On neće čudom ukloniti naše kušnje, ali nam u odgovoru na naše iskrene molitve može dati mudrost da izađemo na kraj s njima (Jakov 1:5, 6). Štaviše, Jehova daje svoj sveti duh onima koji mu se mole za njega (Luka 11:13). Taj moćni duh nas može učiniti doraslim bilo kom ispitu ili problemu s kojim bismo se suočili. On nam može uliti ’snagu koja nadilazi uobičajenu‘ kako bismo istrajali dok Jehova ne ukloni sve bolne probleme u novom svetu koji je tako blizu (2. Korinćanima 4:7).

20. Kako se Jehovina zaštitnička moć može ispoljiti preko naših suvernika?

20 Ponekad se Jehovina zaštitnička moć može ispoljiti preko naših suvernika. Jehova je sabrao svoj narod u svetsku ’zajednicu braće‘ (1. Petrova 2:17; Jovan 6:44). U srdačnoj atmosferi tog bratstva vidimo živi dokaz da Božji sveti duh ima moć da dobro utiče na ljude. Taj duh  proizvodi u nama plod — divne, dragocene osobine među koje spadaju ljubav, ljubaznost i dobrota (Galatima 5:22, 23). Dakle, kada smo u velikoj teskobi i neki suvernik je pokrenut da nam da neki koristan savet ili toliko potrebno ohrabrenje, možemo zahvaliti Jehovi za takav izraz njegove zaštitničke brige.

21. (a) Koju pravovremenu duhovnu hranu Jehova obezbeđuje preko ’vernog i razboritog roba‘? (b) Kako je tebi lično koristilo to što Jehova čini da bi nas duhovno zaštitio?

21 Jehova pruža još nešto da bi nas zaštitio: pravovremenu duhovnu hranu. Da bi nam pomogao da crpemo snagu iz njegove Reči, Jehova je zapovedio ’vernom i razboritom robu‘ da deli duhovnu hranu. Taj verni rob koristi štampane publikacije, uključujući i časopise Kulu stražaru i Probudite se!, kao i sastanke, veće skupove i kongrese da bi nam pružio „hranu u pravo vreme“ — ono što nam je potrebno i kada nam je potrebno (Matej 24:45). Da li si ikada na nekom hrišćanskom sastanku — u komentaru, govoru ili čak u molitvi — čuo upravo ono što ti je pružilo potrebnu snagu i ohrabrenje? Da li je na tvoj život uticao neki poseban članak objavljen u nekom od naših časopisa? Seti se, Jehova sve to daje kako bi nas duhovno zaštitio.

22. Na koji način Jehova uvek koristi svoju moć, i zašto je takvo njegovo postupanje u najboljem interesu za nas?

22 Jehova je svakako štit „onima koji se u nj uzdaju“ (Psalam 18:31). Razumemo da on sada ne koristi svoju moć da bi nas zaštitio od svake nevolje. Međutim, on uvek koristi svoju zaštitničku moć da bi zasigurao izvršenje svoje namere. Gledano na duge staze, takvo postupanje je u najboljem interesu za njegov narod. Ako se približimo Jehovi i ostanemo u njegovoj ljubavi, on će nam dati večni savršeni život. Imajući to na umu, zaista možemo na svaku patnju u ovom sistemu gledati kao na ’trenutnu i laku‘ (2. Korinćanima 4:17).