Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 1. DEO

’Onaj koji ima veliku moć‘

’Onaj koji ima veliku moć‘

U ovom delu ćemo osmotriti biblijske izveštaje koji svedoče o Jehovinoj moći da stvori, uništi, zaštiti i obnovi. Razumevanje toga kako Jehova, koji ima ’veliku moć‘, koristi svoju ’dinamičku energiju‘ ispuniće naša srca strahopoštovanjem (Isaija 40:26NW ).

U OVOM DELU

4. POGLAVLJE

’Jehova je velike moći‘

Da li treba da se plašimo Boga zbog njegove moći? Tačan odgovor je i „da“ i „ne“.

5. POGLAVLJE

Stvaralačka moć — ’stvoritelj neba i zemlje‘

Iz svega što je Bog stvorio — od ogromnog sunca do sićušnog kolibrija — možemo naučiti nešto važno o njemu.

6. POGLAVLJE

Razorna moć — „Jehova je veliki ratnik“

Zašto je Bog mira ponekad prinuđen da ratuje?

7. POGLAVLJE

Zaštitnička moć — „Bog je nama utočište“

Bog štiti svoje sluge na dva načina, a jedan od njih je mnogo važniji.

8. POGLAVLJE

Moć obnavljanja — Jehova ’sve čini novo‘

Jehova je već obnovio čisto obožavanje. Šta će obnoviti u budućnosti?

9. POGLAVLJE

’Hrist, Božja sila‘

Šta nam Isusova čuda i učenja pokazuju o Jehovi?

10. POGLAVLJE

’Ugledaj se na Boga‘ kada koristiš moć

Iako toga možda nismo uvek svesni, i mi imamo moć. Kako je možemo ispravno koristiti?