Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 28. POGLAVLJE

„Jedino si ti lojalan“

„Jedino si ti lojalan“

1, 2. Zašto se može reći da za kralja Davida nelojalnost nije bila nešto strano?

KRALJU DAVIDU nelojalnost nije bila nešto strano. Jednom je tokom svoje burne vladavine bio žrtva zavere, jer su se protiv njega okrenuli pripadnici njegove nacije. Osim toga, izdali su ga neki od kojih bismo očekivali da su mu najbliži prijatelji. Osmotri recimo primer Mihale, Davidove prve žene. Ona je u početku ’volela Davida‘ i bez sumnje mu je pružala podršku dok je obavljao dužnosti kralja. Međutim, kasnije je počela da ga ’prezire u srcu‘ i čak je smatrala da je David ’praznoglav čovek‘ (1. Samuilova 18:20; 2. Samuilova 6:16, 20NW).

2 Zatim, tu je bio i Davidov lični savetnik, Ahitofel. Na njegov savet se gledalo kao da dolazi direktno od Jehove (2. Samuilova 16:23). Ali, na kraju se taj poverljivi prijatelj izmetnuo u izdajnika i pridružio se organizovanoj pobuni protiv Davida. A ko je bio podstrekač te zavere? Davidov rođeni sin, Avesalom! Taj prepredeni prevrtljivac je ’primamljivao srca ljudi Izraelaca‘, postavljajući se kao suparnički kralj. Avesalomova pobuna je toliko uzela maha da je kralj David bio primoran da pobegne kako bi sačuvao živu glavu (2. Samuilova 15:1-6, 12-17).

3. U šta je David bio uveren?

3 Zar niko nije ostao lojalan Davidu? Tokom cele te nevolje, David je znao da mu je neko zaista ostao lojalan? Ko? Sam Jehova Bog. „S onim ko je lojalan ti ćeš postupati lojalno“, rekao je David o Jehovi (2. Samuilova 22:26NW). Šta je lojalnost i kako Jehova pruža najuzvišeniji primer ove osobine?

 Šta je lojalnost?

4, 5. (a) Šta je „lojalnost“? (b) Kako se lojalnost razlikuje od vernosti?

4 Kada se koristi u Hebrejskim spisima, „lojalnost“ označava dobrotu koja je s puno ljubavi privržena nekoj stvari i koja je ne napušta dok se njena svrha vezano za tu stvar ne ispuni. Uključeno je više od vernosti. Na kraju krajeva, neko bi mogao biti veran samo iz osećaja obaveze. Za razliku od toga, lojalnost je ukorenjena u ljubavi. Takođe, reč „veran“ može da se primeni na nežive stvari. Na primer, psalmista je nazvao Mesec ’vernim svedokom na nebesima‘ jer se noću redovno pojavljuje (Psalam 89:38). Ali za Mesec se ne može reći da je lojalan. Zašto? Zato što je lojalnost izraz ljubavi — nešto što nežive stvari ne mogu pokazati.

Mesec je nazvan vernim svedokom, ali samo inteligentna živa stvorenja mogu stvarno odražavati Jehovinu lojalnost

5 Lojalnost u Bibliji nosi misao o srdačnosti. Sama njena manifestacija pokazuje da postoji neki odnos između onoga ko pokazuje tu osobinu i onoga prema kome se ona pokazuje. Takva lojalnost nije promenljive prirode. Ona nije poput morskih talasa koji se pojavljuju onako kako vetar duva. Naprotiv, lojalnost, to jest lojalna  ljubav, poseduje stabilnost i čvrstinu koja je potrebna da se nadvladaju i najveće prepreke.

6. (a) Koliko je lojalnost retka među ljudima, i kako je to pokazano u Bibliji? (b) Koji je najbolji način na koji možemo naučiti šta se sve podrazumeva pod lojalnošću, i zašto?

6 Istina, danas retko gde ima takve lojalnosti. Često su bliski prijatelji skloni da „raskomadaju jedan drugoga“. Sve češće čujemo kako je neko napustio svog bračnog druga (Poslovice 18:24NW; Malahija 2:14-16). Neverstvo je toliko uobičajeno da bismo mogli uhvatiti sebe kako ponavljamo reči proroka Miheja: „Nesta pravog [’lojalnog‘, NW] čoveka sa zemlje“ (Mihej 7:2). Iako ljudi često propuštaju da pokažu lojalnu ljubav, lojalnost je osobina koja je stvarno karakteristična za Jehovu. U stvari, najbolji način da naučimo šta se tačno podrazumeva pod lojalnošću jeste da razmotrimo kako Jehova pokazuje taj veličanstveni aspekt svoje ljubavi.

Jehovina neuporediva lojalnost

7, 8. Kako se može reći da je jedino Jehova lojalan?

7 „Jedino si ti lojalan“, kaže Biblija o Jehovi (Otkrivenje 15:4). Kako je to moguće? Nisu li i ljudi i anđeli povremeno pokazivali izuzetnu lojalnost? (Jov 1:1; Otkrivenje 4:8). I šta reći za Isusa Hrista? Nije li on Božji glavni „lojalni“? (Dela apostolska 13:35; Psalam 16:10). Kako onda može da se kaže da je jedino Jehova lojalan?

8 Pre svega, seti se da je lojalnost jedan aspekt ljubavi. Pošto „Bog [predstavlja] ljubav“, to jest on je sama personifikacija te osobine, ko bi mogao potpunije pokazivati lojalnost od Jehove? (1. Jovanova 4:8). Stvarno, anđeli i ljudi mogu odražavati Božje osobine, ali samo je Jehova lojalan u najpotpunijem smislu te reči. Kao „starešina dana“, on pokazuje lojalnu ljubav duže od bilo kog stvorenja, bilo zemaljskog, bilo nebeskog (Danilo  7:9). Dakle, Jehova je sama suština lojalnosti. On tu osobinu pokazuje onako kako nijedno stvorenje ne bi moglo. Osmotri nekoliko primera.

9. Kako je Jehova ’lojalan u svim delima svojim‘?

9 Jehova je ’milosrdan [„lojalan“, NW] u svim delima svojim‘ (Psalam 145:17). Na koji način? Odgovor delimično nalazimo u 136. Psalmu. U njemu se navode mnoga Jehovina dela spasavanja, uključujući i upečatljivo oslobađanje Izraelaca kroz Crveno more. Značajno je to što je svaki stih ovog psalma naglašen frazom: „Jer je doveka milosrđe njegovo [„njegova lojalna ljubav“, NW].“ Ovaj psalam je uključen u Pitanja za razmišljanje na 289. strani. Kada budeš čitao te stihove, sigurno ćeš biti impresioniran time kako je Jehova na mnogo načina pokazao lojalnu ljubav prema svom narodu. Da, Jehova pokazuje lojalnost prema svojim vernim slugama tako što sluša njihove vapaje za pomoć i tako što u određeno vreme preduzima akciju (Psalam 34:7). Jehovina lojalna ljubav prema njegovim slugama ne slabi dokle god su mu oni lojalni.

10. Kako Jehova pokazuje da je lojalan kada je reč o njegovim merilima?

10 Pored toga, Jehova pokazuje lojalnost prema svojim slugama tako što ostaje dosledan svojim merilima. Za razliku od nepouzdanih ljudi, koji se vode pukim nagonima i emocijama, Jehova se ne koleba oko toga šta je ispravno, a šta je neispravno. Njegovo gledište o spiritizmu, idolopoklonstvu i ubistvu ostalo je nepromenjeno hiljadama godina. „Do starosti vaše ja ću isti biti“, rekao je on preko svog proroka Isaije (Isaija 46:4). Dakle, možemo biti uvereni u to da ćemo imati koristi ako sledimo jasne moralne smernice koje se nalaze u Božjoj Reči (Isaija 48:17-19).

11. Navedi primere koji pokazuju da je Jehova veran onome što obeća.

 11 Jehova pokazuje lojalnost i tako što ispunjava ono što obeća. Kada nešto prorekne, to se i ispuni. Zato je Jehova rekao: „Tako je i reč koja iz usta mojih izlazi: ne vraća mi se ona prazna a da nije volju moju izvršila, i nameru moju ispunila“ (Isaija 55:11). Time što ostaje veran reči koju je dao, Jehova pokazuje da je lojalan prema svom narodu. On ne dozvoljava da oni iščekuju nešto što on ne namerava da učini. Jehova je u ovome toliko besprekoran da je njegov sluga Isus Navin mogao da kaže: „Ništa ne izosta od svega dobra što Jehova beše obrekao domu Izraelovom. Sve se ispuni“ (Isus Navin 21:45). Zato možemo biti uvereni da nas Jehova nikada neće razočarati tako što ne bi ispunio svoja obećanja (Isaija 49:23; Rimljanima 5:5).

12, 13. U kom smislu Jehovina lojalna ljubav traje „doveka“?

12 Kao što smo ranije primetili, Biblija nam govori da Jehovina lojalna ljubav traje „doveka“ (Psalam 136:1). Na koji način? Između ostalog, Jehova trajno oprašta grehe. Kao što je osmotreno u 26. poglavlju, Jehova ne iznosi greške koje je već oprostio. Pošto su ’svi sagrešili i ne dostižu Božju slavu‘, svako od nas treba da bude zahvalan što Jehovina lojalna ljubav traje doveka (Rimljanima 3:23).

13 Ali, Jehovina lojalna ljubav u još jednom smislu traje doveka. Njegova Reč kaže da će pravednik biti „kao drvo sađeno kraj vode žive, koje rod svoj daje kad mu vreme dođe, kome list ne vene, i što god uradi sve mu od ruke ide“ (Psalam 1:3). Zamisli neko raskošno drvo čije lišće nikada ne vene! Isto tako, ako nalazimo istinsko zadovoljstvo u Božjoj Reči, i naš život će biti dug, miran i plodan. Jehova lojalno izliva na svoje verne sluge večne blagoslove. Da, u pravednom novom svetu koji  će Jehova stvoriti, poslušni ljudi će doveka osećati njegovu lojalnu ljubav (Otkrivenje 21:3, 4).

Jehova ’neće napustiti svoje lojalne‘

14. Kako Jehova pokazuje da ceni lojalnost svojih slugu?

14 Jehova uvek iznova pokazuje svoju lojalnost. Pošto je Jehova savršeno dosledan, lojalnost koju on pokazuje prema svojim vernim slugama nikada ne slabi. Psalmista je pisao: „Mlad bejah, ostareo sam, al’ ne videh pravednika napuštena, niti hleba deca njegova da prose. Jer Jehova ljubi pravdu i vernike [„lojalne“, NW] svoje ne napušta“ (Psalam 37:25, 28). Da, kao Stvoritelj, Jehova zaslužuje da ga obožavamo (Otkrivenje 4:11). Pa ipak, zbog toga što je lojalan, Jehova ceni ono što radimo iz vernosti (Malahija 3:16, 17).

15. Objasni kako Jehovino postupanje sa Izraelom naglašava Njegovu lojalnost.

15 Podstaknut svojom lojalnom ljubavlju, Jehova uvek iznova priskače u pomoć svom narodu kada je u nekoj nevolji. Psalmista nam kaže: „On vernika [„lojalnih“, NW] svojih duše čuva i iz ruku bezdušnika izbavlja“ (Psalam 97:10). Osmotri kako je postupao s nacijom Izrael. Nakon što ih je čudom oslobodio kod Crvenog mora, Izraelci su ovako pevali u pesmi Jehovi: „Milošću [„lojalnom ljubavlju“, fusnota u NW] si svojom ti vodio i svoj narod izbavio“ (Izlazak 15:13). Oslobođenje kod Crvenog mora sigurno je bio čin njegove lojalne ljubavi. Zato je Mojsije ovako rekao Izraelcima: „Ne zato što biste vi bili mnogobrojniji od drugih naroda prihvati vas Jehova i izabra vas, jer ste vi najmanji od svih naroda. Ali što vas Jehova ljubi i što je hteo održati zakletvu kojom se zakleo ocima vašim, zato vas je Jehova izveo moćnom rukom svojom i izbavio vas iz kuće robovanja, iz ruke Faraona, kralja egipatskoga“ (Ponovljeni zakoni 7:7, 8).

16, 17. (a) Koji su strašan nedostatak zahvalnosti Izraelci pokazali, i kako je Jehova pokazao saosećanje prema njima? (b) Kako je većina Izraelaca pokazala da „ne bi više leka“ za njih, i koji upozoravajući primer to nama pruža?

 16 Izraelci su kao nacija propustili da pokažu zahvalnost za Jehovinu lojalnu ljubav, jer su nakon što su oslobođeni ’jednako grešili [Jehovi] i gnevili Svevišnjega‘ (Psalam 78:17). Vekovima su se uvek iznova bunili, napuštajući Jehovu i okrećući se lažnim bogovima i paganskim običajima koji su donosili samo skrnavljenje. Pa ipak, Jehova nije raskinuo svoj savez. Umesto toga, Jehova je preko proroka Jeremije ovako preklinjao svoj narod: „Vrati se, nevernico Izraela... neću na vas gnevan pogled baciti, jer sam milosrdan [„lojalan“, NW]“ (Jeremija 3:12). Međutim, kao što je primećeno u 25. poglavlju, većina Izraelaca nije htela da se promeni. Da, „oni [se] rugahu glasnicima Božjim i ne marahu za reči njegove i smejahu se prorocima njegovim“. S kakvim posledicama? Na kraju se „raspali gnev Jehovin na narod, te ne bi više leka“ (2. Letopisa 36:15, 16).

17 Šta učimo iz ovoga? Učimo to da Jehovina lojalnost nije ni slepa ni lakoverna. Doduše, Jehova je „obilan dobrotom [’lojalnom ljubavlju‘, NW]“ i nalazi zadovoljstvo u tome da pokaže milosrđe kada postoji osnova za to. Ali šta se dešava kada prestupnik pokaže da je nepopravljivo zao? U takvom slučaju se Jehova pridržava svojih pravednih merila i donosi nepovoljnu presudu. Kao što je rečeno Mojsiju, Jehova „ne smatra krivoga za pravednoga“ (Izlazak 34:6, 7).

18, 19. (a) Kako je Jehovino kažnjavanje zlih samo po sebi jedan čin lojalnosti? (b) Na koji će način Jehova pokazati svoju lojalnost prema svojim slugama koji su progonjeni do same smrti?

18 Božje kažnjavanje zlih ljudi samo je po sebi čin lojalnosti. Kako? Odgovor delimično nalazimo u knjizi Otkrivenja, u zapovestima koje Jehova daje sedmorici  anđela: „Idite i izlijte sedam posuda Božjeg gneva na zemlju.“ Kada treći anđeo izliva svoju posudu „u reke i izvore voda“, oni se pretvaraju u krv. Zatim taj anđeo kaže Jehovi: „Ti, koji jesi i koji si bio, Lojalni, pravedan si, jer si doneo ove odluke, jer proliše krv svetih i proroka, i ti im dade da piju krv. Zaslužuju to“ (Otkrivenje 16:1-6).

Jehova će se lojalno setiti onih koji su do smrti dokazali da su lojalni i uskrsnuće ih

19 Zapazi da se usred izricanja ove osude, anđeo obraća Jehovi sa „Lojalni“. Zašto? Zato što Jehova uništavanjem zlih pokazuje lojalnost prema svojim slugama, od kojih su mnogi progonjeni do same smrti. Jehova ih čuva u svom i te kako živom sećanju. On jedva čeka da ponovo vidi te verne preminule osobe i Biblija potvrđuje da on ima nameru da ih nagradi uskrsenjem (Jov 14:14, 15DK). Jehova ne zaboravlja svoje lojalne sluge samo zato što više nisu žive. Naprotiv, „njemu [su] svi oni živi“ (Luka 20:37, 38). Jehovina namera da vrati u život one koji su u njegovom sećanju snažan je dokaz njegove lojalnosti.

Bernard Luimes (levo) i Volfgang Kuserov (u sredini), koje su pogubili nacisti

Mozes Nijamusua (desno), kojeg su pripadnici jedne političke grupe ubili kopljem

 Jehovina lojalna ljubav otvara put ka spasenju

20. Ko su ’posude milosrđa‘, i kako Jehova pokazuje lojalnost prema njima?

20 Jehova je tokom cele istorije pokazivao zadivljujuću lojalnost prema vernim ljudima. U stvari, Jehova hiljadama godina ’s puno dugotrpljivosti toleriše posude gneva koje su učinjene prikladnima za uništenje‘. Zašto? „Da bi obznanio bogatstvo svoje slave na posudama milosrđa, koje je unapred pripremio za slavu“ (Rimljanima 9:22, 23). Te ’posude milosrđa‘ su osobe koje imaju ispravan stav i koje su pomazane svetim duhom da bi bile sunaslednici s Hristom u njegovom Kraljevstvu (Matej 19:28). Otvorivši put ka spasenju za te posude milosrđa, Jehova je ostao lojalan prema Avrahamu, kojem je dao ovo obećanje: „U tvom će se porodu blagosloviti  svi narodi zemlje, jer si glas moj poslušao“ (Postanje 22:18).

Zahvaljujući Jehovinoj lojalnosti, sve njegove verne sluge imaju pouzdanu nadu za budućnost

21. (a) Kako Jehova pokazuje lojalnost prema ’velikom mnoštvu‘ koje ima izgled da preživi ’veliku nevolju‘? (b) Na šta te podstiče Jehovina lojalnost?

21 Jehova pokazuje sličnu lojalnost prema ’velikom mnoštvu‘ koje ima izgled da prežive ’veliku nevolju‘ i da zauvek živi na rajskoj Zemlji (Otkrivenje 7:9, 10, 14). Iako su njegove sluge nesavršene, Jehova im lojalno pruža priliku da zauvek žive na rajskoj Zemlji. Kako on to čini? Putem otkupnine — što je najveći izraz Jehovine ljubavi (Jovan 3:16; Rimljanima 5:8). Jehovina lojalnost privlači one koji u svom srcu žude za pravednošću (Jeremija 31:3). Zar se ne osećaš bliže Jehovi zbog duboke lojalnosti koju on pokazuje i koju će još pokazati? Pošto želimo da se približimo Bogu, odazovimo se na njegovu ljubav tako što ćemo biti još odlučniji da mu lojalno služimo.