Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. DEO

„Bog je ljubav“

„Bog je ljubav“

Od svih osobina koje Jehova poseduje, ljubav je najistaknutija. Ona je takođe i najprivlačnija. Dok budemo osmatrali neke divne fasete ove osobine koja je poput nekog dragulja, videćemo zašto Biblija kaže: „Bog je ljubav“ (1. Jovanova 4:8).

U OVOM DELU

23. POGLAVLJE

’On je prvi zavoleo nas‘

Šta znači izjava „Bog je ljubav“?

24. POGLAVLJE

Ništa ne može da nas „rastavi od Božje ljubavi“

Saznajte zašto se može reći da je laž da nas Bog ne voli i da njemu ništa ne vredimo.

25. POGLAVLJE

’Nežna samilost našeg Boga‘

Kako se Božja osećanja prema nama mogu uporediti sa osećanjima jedne majke prema bebi?

26. POGLAVLJE

Bog koji je ’spreman da oprosti‘

Ako Bog može da se seti svega, kako to da on oprašta i zaboravlja?

27. POGLAVLJE

„Koliko je velika njegova dobrota!“

Šta Božja dobrota zapravo obuhvata?

28. POGLAVLJE

„Jedino si ti lojalan“

Zašto se može reći da je Božja lojalnost bez premca?

29. POGLAVLJE

„Da spoznate ljubav Hristovu“

Tri aspekta Isusove ljubavi savršeno odražavaju Jehovinu ljubav.

30. POGLAVLJE

„Hodite u ljubavi“

Prva Korinćanima naglašava 14 načina na koje možemo pokazati ljubav.