Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 2. POGLAVLJE

Da li stvarno možeš da se ’približiš Bogu‘?

Da li stvarno možeš da se ’približiš Bogu‘?

1, 2. (a) Šta bi mnogima zvučalo neverovatno, ali u šta nas Biblija uverava? (b) Koji je blizak odnos imao Avraham, i zašto?

KAKO bi se osećao kada bi Stvoritelj neba i zemlje rekao za tebe: „Ovo je moj prijatelj“? Mnogima bi to zvučalo neverovatno. Na kraju krajeva, kako bi običan čovek uopšte i mogao postati prijatelj Jehove Boga? Pa ipak, Biblija nas uverava da mi stvarno možemo biti bliski s Bogom.

2 Avraham, čovek koji je živeo u drevno doba, bio je jedan od onih koji su bili tako bliski s njim. Jehova je za tog patrijarha rekao da mu je ’prijatelj‘ (Isaija 41:8DK). Da, Jehova je smatrao Avrahama svojim ličnim prijateljem. Avraham je imao takav blizak odnos zato što je „pokazao veru u Jehovu“ (Jakov 2:23). Jehova i danas traži prilike da se ’drži‘ onih koji mu služe iz ljubavi (Ponovljeni zakoni 10:15). Njegova Reč podstiče: „Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakov 4:8). U ovim rečima nalazimo i poziv i obećanje.

3. Na šta nas Jehova poziva, i šta uz to obećava?

3 Jehova nas poziva da mu se približimo. On je spreman i želi da nas prihvati kao prijatelje. U isto vreme obećava da će, ako mi preduzmemo korake da mu se približimo, i on preduzeti nešto odgovarajuće tome. On će se približiti nama. Tako možemo razviti nešto zaista vredno — „prisnost s Jehovom“ * (Psalam 25:14NW). „Prisnost“  prenosi misao o poverljivom razgovoru s nekim posebnim prijateljem.

4. Kako bi opisao bliskog prijatelja, i kako Jehova pokazuje da je takav prijatelj onima koji mu se približe?

4 Da li imaš nekog prisnog prijatelja kome možeš da se poveriš? Takav prijatelj je neko ko brine o tebi. Ti mu veruješ, jer se pokazao vernim. Tvoja radost je još veća kada je podeliš s njim. Njegovo saosećajno uho olakšava breme tvoje tuge. Čak i kada izgleda da te niko ne razume, on te razume. Tako i kada se približiš Bogu stičeš posebnog Prijatelja koji te stvarno ceni, koji duboko brine o tebi i u potpunosti te razume (Psalam 103:14; 1. Petrova 5:7). Ti imaš najdublje poverenje u njega, jer znaš da je lojalan prema onima koji su njemu lojalni (Psalam 18:25NW). Međutim, ova privilegovana prisnost s Bogom može da se postigne samo zahvaljujući tome što je on omogućava.

Jehova je otvorio put

5 Šta je Jehova uradio da bi nam omogućio da budemo bliski s njim?

5 Sami kao grešnici nikada ne bismo mogli da budemo bliski s Bogom (Psalam 5:5). „A Bog nam preporučuje svoju ljubav time što je, dok smo još bili grešnici, Hrist umro za nas“, napisao je apostol Pavle (Rimljanima 5:8). Da, Jehova se pobrinuo da Isus „svoju dušu da kao otkupninu u zamenu za mnoge“ (Matej 20:28). Naša vera u tu otkupnu žrtvu omogućuje nam da budemo bliski s Bogom. Pošto je Bog „prvi zavoleo nas“, on je položio temelj da bismo ušli u prijateljstvo s njim (1. Jovanova 4:19).

6, 7. (a) Kako znamo da Jehova nije neki skriveni, nepoznati Bog? (b) Na koje je načine Jehova otkrio sebe?

6 Jehova je preduzeo još jedan korak: otkrio nam se. U bilo kom prijateljstvu, bliskost se zasniva na tome da  zaista poznajemo osobu, i da cenimo njene osobine i postupke. Zato, ako bi Jehova bio neki skriveni, nepoznati Bog, nikada ne bismo mogli da budemo bliski s njim. Ali on uopšte ne želi da bude tajanstven — on želi da ga upoznamo (Isaija 45:19). Osim toga, ono što on otkriva o sebi dostupno je svima, čak i onima među nama koji se prema svetskim merilima možda smatraju manje vrednima (Matej 11:25).

Jehova se otkrio preko svojih stvaralačkih dela i svoje pisane Reči

7 Kako nam se Jehova otkrio? Njegova stvaralačka dela govore o izvesnim aspektima njegove ličnosti — o njegovoj ogromnoj moći, o njegovoj dubokoj mudrosti, o njegovoj velikoj ljubavi (Rimljanima 1:20). Ali Jehova nije otkrio sebe samo preko onoga što je stvorio. Pošto je Veliki Komunikator, on je sebe otkrio putem svoje pisane Reči, Biblije.

Zapazi ’Jehovinu milost‘

8. Zašto se može reći da je Biblija sama po sebi dokaz da nas Jehova voli?

8 Biblija je sama po sebi dokaz da nas Jehova voli. On u svojoj Reči otkriva sebe na način koji možemo razumeti — što dokazuje ne samo da nas on voli nego i da želi da mi njega upoznamo i volimo. Ono što čitamo u ovoj dragocenoj knjizi omogućuje nam da zapazimo ’Jehovinu milost‘ i budi u nama želju da budemo bliski s njim (Psalam 90:17). Hajde da osmotrimo neke od divnih načina na koje Jehova otkriva sebe u svojoj Reči.

9. Koje su neke od direktnih izjava u Bibliji koje govore o Božjim osobinama?

9 U Pismu se nalaze mnoge direktne izjave koje govore o Božjim osobinama. Zapazi neke primere. „Jehova ljubi pravdu“ (Psalam 37:28). Bog je ’velik silom svojom‘ (Jov 37:23). „’Ja sam lojalan‘, govori Jehova“ (Jeremija 3:12NW). „Mudar je srcem“ (Jov  9:4DK). On je „Bog milostiv i milosrdan, spor na gnev i obilan dobrotom i vernošću“ (Izlazak 34:6). „Ti [si], Jehova, dobar i opraštaš“ (Psalam 86:5). I kao što je spomenuto u prethodnom poglavlju, jedna osobina preovladava: „Bog je ljubav“ (1. Jovanova 4:8). Dok razmišljaš o ovim divnim osobinama, zar nisi privučen tom neuporedivom Bogu?

Biblija nam pomaže da se približimo Jehovi

10, 11. (a) Šta je Jehova uključio u svoju Reč da bi nam pomogao da jasnije vidimo njegovu ličnost? (b) Koji nam biblijski primer pomaže da zamislimo Božju moć na delu?

10 Osim što je rekao koje su njegove osobine, Jehova je s ljubavlju uključio u svoju Reč i konkretne primere tih osobina na delu. Takvi izveštaji sadrže živopisne slike koje nam pomažu da jasnije vidimo različite fasete njegove ličnosti, a to nam onda pomaže da mu se približimo. Osmotri jedan primer.

11 Jedno je pročitati da Bog ima ’veliku silu‘ (Isaija 40:26). Sasvim je drugo pročitati o tome kako je proveo Izrael kroz Crveno more i kako je zatim 40 godina brinuo o toj naciji u pustoši. Možeš sebi predstaviti kako se razdvajaju ustalasane vode. Možeš videti kako taj narod — od možda ukupno 3 000 000 ljudi — prelazi suvim morskim dnom dok sa obe strane stoji stvrdnuta voda poput nekih masivnih zidina (Izlazak 14:21; 15:8). Možeš videti dokaz Božje zaštitničke brige u pustoši. Iz stene je potekla voda. Na zemlji se pojavila hrana koja liči na belo semenje (Izlazak 16:31; Brojevi 20:11). Jehova  ovde ne otkriva samo to da ima moć već i da je upotrebljava u korist svog naroda. Nije li ohrabrujuće znati da svoje molitve upućujemo moćnom Bogu koji je „nama utočište i sila, i pomoć što se uvek u nevolji nađe“ (Psalam 46:2).

12. Kako nam Jehova pomaže da ga „vidimo“ na način koji možemo razumeti?

12 Jehova, koji je duh, učinio je još više da bi nam pomogao da ga upoznamo. Mi smo kao ljudi ograničeni na to da vidimo samo ono što je materijalno i zato ne možemo zaviriti u duhovni svet. Kad bi nam Bog sebe opisao izrazima iz duhovnog sveta, to bi bilo kao kada bi ti probao da objasniš detalje svog izgleda, recimo boju svojih očiju ili kako izgledaju pegice, nekome ko je slep od rođenja. Umesto toga, Jehova nam ljubazno pomaže da ga „vidimo“ na način koji možemo razumeti. On ponekad koristi metafore ili poređenja da bi uporedio sebe sa stvarima koje su nama poznate. On sebe čak opisuje kao da ima izvesne ljudske karakteristike. *

13. Koju nam sliku prenosi Isaija 40:11, i kako to utiče na tebe?

13 Zapazi kako se Jehova opisuje u Isaiji 40:11: „Kao pastir će on stado svoje pasti, u naručje svoje uzeće jaganjce, nosiće ih u nedrima.“ Ovde se Jehova upoređuje s pastirom koji podiže jaganjce „u naručje“. To pokazuje da je Bog sposoban da zaštiti i podrži svoj narod, čak i pojedince koji su slabiji. Možemo se osećati sigurno u njegovim snažnim rukama, jer ako smo mu lojalni, on nas nikada neće ostaviti (Rimljanima 8:38, 39). Veliki Pastir nosi svoje jaganjce u svojim „nedrima“ — što je izraz koji  ukazuje na nabor na gornjoj haljini, u kom pastir ponekad nosi jagnje koje je tek došlo na svet. Tako nam je dato zasiguranje da nas Jehova pazi i da nežno brine o nama. Sasvim je normalno što želimo da budemo bliski s njim.

’Sin hoće da ga otkrije‘

14 Zašto se može reći da Jehova najviše detalja o sebi otkriva preko Isusa?

14 Jehova u svojoj Reči najviše detalja o sebi otkriva preko svog voljenog Sina, Isusa. Niko ne bi mogao bolje odražavati Božje razmišljanje i njegova osećanja, niti ga tako živo predstaviti kao što je to Isus uradio. Na kraju krajeva, taj prvorođeni Sin je postojao kod Oca pre nego što su stvorena druga duhovna stvorenja i materijalni svemir (Kološanima 1:15). Isus je veoma dobro poznavao Jehovu. Zato je i mogao da kaže: „Niko ne zna ko je Sin, osim Oca; i niko ne zna ko je Otac, osim Sina i onoga kome Sin to hoće da otkrije“ (Luka 10:22). Kada je bio na Zemlji kao čovek, Isus je otkrio svog Oca na dva važna načina.

15, 16. Na koja dva načina je Isus otkrio svog Oca?

 15 Kao prvo, Isusova učenja nam pomažu da upoznamo njegovog Oca. Isus je opisao Jehovu izrazima koji diraju naše srce. Na primer, da bi prikazao milosrdnog Boga koji rado ponovo prihvata grešnike koji se kaju, Isus je uporedio Jehovu sa ocem koji prašta, koji je toliko ganut kada ugleda izgubljenog sina koji se vraća da trči pred njega, grli ga i nežno ga ljubi (Luka 15:11-24). Isus je opisao Jehovu i kao Boga koji ’privlači‘ osobe ispravnog srca zato što ih voli kao pojedince (Jovan 6:44). On zna čak i kada jedan maleni vrabac padne na zemlju. „Ne bojte se“, objasnio je Isus, „vi vredite više od mnogo vrabaca“ (Matej 10:29, 31). Ne možemo a da ne budemo privučeni takvom brižnom Bogu.

16 Kao drugo, Isusov primer pokazuje kakav je Jehova. Isus je tako savršeno oponašao svog Oca da je mogao reći: „Ko je video mene, video je i Oca“ (Jovan 14:9). Prema tome, kada u jevanđeljima čitamo o Isusu — o osećanjima koja je pokazivao i načinu na koji se ophodio prema drugima — to je kao da gledamo sliku i priliku njegovog Oca. Jehova nam nije mogao jasnije otkriti svoje osobine nego tako. Zašto?

17. Prikaži šta je Jehova uradio da bi nam pomogao da shvatimo kakav je on.

17 Da to prikažemo: zamisli da pokušavaš da objasniš šta je ljubaznost. Možda bi mogao da je definišeš rečima. Ali ako bi pokazao na nekoga ko stvarno ljubazno postupa i rekao: „To je jedan primer ljubaznosti“, reč „ljubaznost“ bi poprimila dodatno značenje i lakše bi se razumela. Jehova je uradio nešto slično da bi nam pomogao da razumemo kakav je on. Kao što je opisao sebe rečima, tako nam je dao i živi primer svog Sina. U Isusu su se videle Božje osobine na delu. U stvari, Jehova preko izveštaja iz jevanđelja koja opisuju Isusa kaže: ’Evo kakav  sam ja.‘ A kako nadahnuti zapis opisuje Isusa dok je bio na Zemlji?

18. Kako je Isus pokazivao osobine poput moći, pravde i mudrosti?

18 Isus je na divan način odražavao četiri glavne Božje osobine. On je imao moć nad bolesti, gladi, pa čak i nad smrti. Međutim, za razliku od sebičnih ljudi koji zloupotrebljavaju svoju moć, on nikada nije koristio svoju čudesnu moć za svoju korist niti da bi povredio druge (Matej 4:2-4). Voleo je pravdu. Srce mu je bilo ispunjeno opravdanim ogorčenjem kada je video kako nepravedni trgovci iskorištavaju narod (Matej 21:12, 13). Bio je nepristran prema siromašnima i potlačenima, i pomagao je takvima da ’nađu okrepu‘ za svoje duše (Matej 11:4, 5, 28-30). U Isusovim učenjima se nalazila neuporediva mudrost, i on se pokazao kao „nešto više od Solomona“ (Matej 12:42). Ali Isus se nikada nije razmetao svojom mudrošću. Njegove reči su dopirale do srca običnih ljudi, jer su njegova učenja bila jasna, jednostavna i praktična.

19, 20. (a) Kako je Isus bio izvanredan primer ljubavi? (b) Dok čitamo i razmišljamo o Isusovom primeru, šta treba da zadržimo na umu?

19 Isus je bio izvanredan primer ljubavi. On je za vreme svoje službe pokazao mnoge fasete ljubavi, uključujući i uživljavanje i saosećajnost. On nije mogao da gleda kako drugi pate, a da mu ne bude žao. Taj saosećajan stav ga je uvek iznova pokretao na akciju (Matej 14:14). Iako je lečio bolesne i hranio gladne, Isus je pokazivao saosećanje na jedan daleko važniji način. Pomagao je drugima da upoznaju, prihvate i zavole istinu o Božjem Kraljevstvu, koje će doneti večne blagoslove za čovečanstvo (Marko 6:34; Luka 4:43). Iznad svega, Isus je pokazao samopožrtvovanu ljubav tako što je dragovoljno predao svoju dušu u korist drugih (Jovan 15:13).

 20 Da li je ikakvo čudo što su i stari i mladi, različitog porekla, bili privučeni tom čoveku koji je posedovao nežnu srdačnost i duboka osećanja? (Marko 10:13-16). Međutim, dok čitamo i razmišljamo o Isusovom živom primeru, uvek zadržimo na umu da u tom Sinu vidimo jasan odraz njegovog Oca (Jevrejima 1:3).

Priručnik za proučavanje koji treba da nam pomogne

21, 22. Šta je uključeno u traženje Jehove, i šta se nalazi u ovom priručniku za proučavanje što treba da nam pomogne u tom nastojanju?

21 Time što se tako jasno otkrio u svojoj Reči, Jehova nedvosmisleno pokazuje da želi da budemo bliski s njim. U isto vreme, on nas ne prisiljava da težimo za dobrim odnosom s njim. Na nama je da li ćemo tražiti Jehovu „dok se može naći“ (Isaija 55:6). Tražiti Jehovu znači upoznati preko Biblije njegove osobine i način na koji postupa. Priručnik za proučavanje koji upravo čitaš tako je osmišljen da ti pomogne u tome.

22 Primetićeš da je ova knjiga podeljena u delove koji se podudaraju s četiri Jehovine glavne osobine, a to su: moć, pravda, mudrost i ljubav. Svaki deo započinje pregledom  te osobine. U narednih nekoliko poglavlja osmatra se kako Jehova pokazuje tu osobinu u njenim različitim aspektima. U svakom delu se nalazi i po jedno poglavlje koje pokazuje kako je Isus primerom pokazivao tu osobinu, kao i po jedno poglavlje koje se bavi time kako je mi možemo pokazivati u svom životu.

23, 24. (a) Objasni poseban okvir „Pitanja za razmišljanje“. (b) Kako nam duboko razmišljanje pomaže da se još više približimo Jehovi?

23 Od ovog poglavlja pa nadalje, postoji jedan poseban okvir pod naslovom „Pitanja za razmišljanje“. Primera radi, pogledaj okvir na 24. strani. Stihovi i pitanja nisu oblikovani kao pregled ovog poglavlja. Umesto toga, njihova svrha je da ti pomognu da razmišljaš o drugim važnim aspektima ove teme. Kako možeš efikasno upotrebiti ta pitanja? Potraži sve navedene stihove i pažljivo ih pročitaj. Zatim osmotri pitanje koje stoji pored svakog citata. Razmisli o odgovorima. Možda bi mogao malo i da istražiš stvari. Postavi sebi neka dodatna pitanja: ’Šta mi ove informacije govore o Jehovi? Kako to utiče na moj život? Kako to mogu upotrebiti da bih drugima pomogao?‘

24 Takvo duboko razmišljanje može nam pomoći da se još više približimo Jehovi. Zašto? Biblija povezuje razmišljanje sa srcem (Psalam 19:15). Kada s cenjenjem razmišljamo o onome što učimo o Bogu, te informacije prodiru u naše simbolično srce, gde utiču na naše razmišljanje, podstiču naša osećanja i nesumnjivo nas pokreću na dela. Naša ljubav prema Bogu se produbljuje, a ta ljubav nas pak pokreće da imamo želju da mu ugodimo kao najdražem Prijatelju (1. Jovanova 5:3). Da bismo došli u takav odnos, moramo upoznati Jehovine osobine i puteve. Međutim, osmotrimo najpre jedan aspekt Božje ličnosti koji pruža snažan razlog da mu se približimo — njegovu svetost.

^ odl. 3 Zanimljivo je što se hebrejska reč prevedena sa „prisnost“ koristi u Amosu 3:7, gde stoji da Suvereni Gospod Jehova otkriva „tajnu“ svojim slugama, to jest, unapred im javlja šta namerava da uradi.

^ odl. 12 Na primer, Biblija govori o Božjem licu, očima, ušima, nozdrvama, ustima, rukama i nogama (Psalam 18:15, NW; 27:8; 44:3; Isaija 60:13; Matej 4:4; 1. Petrova 3:12). Takve simbolične izraze ne treba doslovno razumeti, baš kao ni izraze da je Jehova „stena“ ili „štit“ (Ponovljeni zakoni 32:4; Psalam 84:12).