Približi se Jehovi

Bog nas poziva da mu se približimo. Ova knjiga će nam na osnovu Biblije pokazati kako to možemo učiniti.

Predgovor

S Jehovom Bogom možemo razviti vezu koja se nikada neće prekinuti.

1. POGLAVLJE

„Gle, to je Bog naš“

Zašto je Mojsije pitao za Božje ime ako ga je već znao?

2. POGLAVLJE

Da li stvarno možeš da se ’približiš Bogu‘?

Jehova Bog, Stvoritelj neba i zemlje, upućuje nam jedan poziv i obećanje.

3. POGLAVLJE

„Svet, svet, svet je Jehova“

Zašto se u Bibliji svetost dovodi u vezu s lepotom?

4. POGLAVLJE

’Jehova je velike moći‘

Da li treba da se plašimo Boga zbog njegove moći? Tačan odgovor je i „da“ i „ne“.

5. POGLAVLJE

Stvaralačka moć — ’stvoritelj neba i zemlje‘

Iz svega što je Bog stvorio — od ogromnog sunca do sićušnog kolibrija — možemo naučiti nešto važno o njemu.

6. POGLAVLJE

Razorna moć — „Jehova je veliki ratnik“

Zašto je Bog mira ponekad prinuđen da ratuje?

7. POGLAVLJE

Zaštitnička moć — „Bog je nama utočište“

Bog štiti svoje sluge na dva načina, a jedan od njih je mnogo važniji.

8. POGLAVLJE

Moć obnavljanja — Jehova ’sve čini novo‘

Jehova je već obnovio čisto obožavanje. Šta će obnoviti u budućnosti?

9. POGLAVLJE

’Hrist, Božja sila‘

Šta nam Isusova čuda i učenja pokazuju o Jehovi?

10. POGLAVLJE

’Ugledaj se na Boga‘ kada koristiš moć

Iako toga možda nismo uvek svesni, i mi imamo moć. Kako je možemo ispravno koristiti?

11. POGLAVLJE

’Svi njegovi putevi su pravda‘

Zašto nas Božja pravda približava njemu?

12. POGLAVLJE

„Ima li kod Boga nepravde?“

Ako Jehova mrzi nepravdu, zašto je u svetu ima toliko mnogo?

13. POGLAVLJE

„Savršen je zakon Jehovin“

Kako jedan zakonski sistem može da unapređuje ljubav?

14. POGLAVLJE

Jehova obezbeđuje „otkupninu u zamenu za mnoge“

Ovo učenje, koje je u načelu jednostavno a ipak veoma duboko, može nam pomoći da se približimo Bogu.

15. POGLAVLJE

Isus ’postavlja pravdu na zemlji‘

Kako je Isus u prošlosti zastupao pravdu? Kako on to čini danas? I kako će doneti pravdu u budućnosti?

16. POGLAVLJE

’Čini što je pravo‘ dok hodiš s Bogom

Zašto je Isus upozorio: „Prestanite da osuđujete, i sigurno nećete biti osuđeni?“

17. POGLAVLJE

’O dubino Božje mudrosti!‘

Zašto se može reći da Božja mudrost nadmašuje čak i njegovo znanje, razumevanje i razboritost?

18. POGLAVLJE

Mudrost u ’reči Božjoj‘

Zašto Bog nije zapisao Bibliju lično ili preko anđela, nego je koristio ljude?

19. POGLAVLJE

’Božja mudrost u svetoj tajni‘

Koju je svetu tajnu Bog s vremenom otkrio ljudima?

20. POGLAVLJE

„Mudar u srcu“ — a ipak ponizan

Kako to da je Suvereni Gospodar svemira ponizan?

21. POGLAVLJE

Isus otkriva „mudrost od Boga“

Zbog Isusovog načina poučavanja vojnici poslati da ga uhapse vratili su se praznih ruku.

22. POGLAVLJE

Da li „mudrost odozgo“ deluje u tvom životu?

Biblija opisuje četiri zahteva za sticanje Božje mudrosti.

23. POGLAVLJE

’On je prvi zavoleo nas‘

Šta znači izjava „Bog je ljubav“?

24. POGLAVLJE

Ništa ne može da nas „rastavi od Božje ljubavi“

Saznajte zašto se može reći da je laž da nas Bog ne voli i da njemu ništa ne vredimo.

25. POGLAVLJE

’Nežna samilost našeg Boga‘

Kako se Božja osećanja prema nama mogu uporediti sa osećanjima jedne majke prema bebi?

26. POGLAVLJE

Bog koji je ’spreman da oprosti‘

Ako Bog može da se seti svega, kako to da on oprašta i zaboravlja?

27. POGLAVLJE

„Koliko je velika njegova dobrota!“

Šta Božja dobrota zapravo obuhvata?

28. POGLAVLJE

„Jedino si ti lojalan“

Zašto se može reći da je Božja lojalnost bez premca?

29. POGLAVLJE

„Da spoznate ljubav Hristovu“

Tri aspekta Isusove ljubavi savršeno odražavaju Jehovinu ljubav.

30. POGLAVLJE

„Hodite u ljubavi“

Prva Korinćanima naglašava 14 načina na koje možemo pokazati ljubav.

31. POGLAVLJE

„Približite se Bogu, i on će se približiti vama“

Koje je najvažnije pitanje koje možete postaviti sebi? Kakav bi bio vaš odgovor?