Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Značajni događaji u Svetom pismu

Značajni događaji u Svetom pismu
 1. „U početku...“

 2. 4026. pre n. e. Stvaranje Adama

 3.  3096. pre n. e. Smrt Adama

 4.  2370. pre n. e. Počinje potop

 5.  2018. pre n. e. Rođenje Avrahama

 6. 1943. pre n. e. Savez sa Avrahamom

 7.  1750. pre n. e. Josif prodat u ropstvo

 8.  pre 1613. pre n. e. Jovove kušnje

 9.  1513. pre n. e. Izlazak iz Egipta

 10.  1473. pre n. e. Izraelci pod vođstvom Isusa Navina ulaze u Hanan

 11. 1467. pre n. e. Dovršeno osvajanje većeg dela Hanana

 12.  1117. pre n. e. Saul pomazan za kralja

 13.  1070. pre n. e. Bog sklapa savez za Kraljevstvo s Davidom

 14. 1037. pre n. e. Solomon postaje kralj

 15. 1027. pre n. e. Završena izgradnja hrama u Jerusalimu

 16. oko 1020. pre n. e. Solomon dovršava Pesmu nad pesmama

 17.  997. pre n. e. Izrael podeljen na dva kraljevstva

 18.  oko 717. pre n. e. Dovršeno sastavljanje poslovica

 19.  607. pre n. e. Jerusalim razoren; počinje period izgnanstva u Vavilonu

 20.  539. pre n. e. Kir osvaja Vavilon

 21. 537. pre n. e. Judejski izgnanici se vraćaju u Jerusalim

 22. 455. pre n. e. Jerusalimske zidine obnovljene; počinje 69 godišnjih nedelja

 23.  Nakon 443. pre n. e. Malahija dovršava pisanje svoje knjige

 24.  oko 2. pre n. e. Rođenje Isusa

 25. 29. n. e. Isusovo krštenje; Isus počinje da propoveda o Božjem Kraljevstvu

 26. 31. n. e. Isus bira 12 apostola; drži Propoved na gori

 27.  32. n. e. Isus uskrsava Lazara

 28.  14. nisan, 33. n. e. Isus pribijen na stub

 29. 16. nisan, 33. n. e. Isus uskrsnut

 30.  6. sivan, 33. n. e. Pedesetnica; izlivanje svetog duha (Po današnjem kalendaru sivan obuhvata deo maja i juna)

 31. 36. n. e. Kornelije postaje hrišćanin

 32.  oko 47-48. n. e. Pavlovo prvo misionarsko putovanje

 33. oko 49-52. n. e. Pavlovo drugo misionarsko putovanje

 34. oko 52-56. n. e. Pavlovo treće misionarsko putovanje

 35.  oko 60-61. n. e. Pavle piše poslanice dok je zatočen u Rimu

 36.  pre 62. n. e. Isusov polubrat Jakov piše svoju poslanicu

 37.  66. n. e. Pobuna Judejaca protiv Rima

 38. 70. n. e. Rimljani razaraju Jerusalim i hram

 39.  oko 96. n. e. Jovan piše Otkrivenje

 40. oko 100. n. e. Umire Jovan, poslednji apostol