Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 12. DEO

Mudrost od Boga kao vodič kroz život

Mudrost od Boga kao vodič kroz život

Biblijska knjiga koja nosi naziv Poslovice predstavlja zbirku saveta koje je pod Božjim nadahnućem uglavnom izrekao Solomon. Ti saveti pružaju vođstvo u svakodnevnom životu

DA LI je Jehova mudar Vladar? Odgovor na to pitanje možemo dobiti ako razmotrimo kakve nam savete on daje. Da li su praktični? Da li njihovom primenom život postaje bolji i smisaoniji? Mudri kralj Solomon je napisao stotine poslovica. One se dotiču gotovo svakog područja života. Pogledajmo neke primere.

Uzdati se u Boga. Da bismo imali dobar odnos s Jehovom neophodno je da se uzdamo u njega. Solomon je napisao: „Uzdaj se u Jehovu svim srcem svojim, a na svoj razum nemoj se oslanjati. Na svim putevima svojim imaj ga na umu, i on će ispraviti staze tvoje“ (Poslovice 3:5, 6). Ako se čovek uzda u Boga tako što traži njegovo vođstvo i sluša ga, to donosi pravi smisao njegovom životu. Takvim postupanjem može obradovati Jehovu i omogućiti mu da odgovori na sporna pitanja koja je pokrenuo njegov protivnik, Satana (Poslovice 27:11).

Mudro se ophoditi s drugima. Božji saveti za muževe, žene i decu danas su potrebniji nego ikada ranije. Bog kaže muževima da se ’raduju sa ženom mladosti svoje‘, što znači da treba da budu verni svojoj ženi (Poslovice 5:18-20). Udate žene nalaze u Poslovicama slikovit opis sposobne žene kojoj se dive muž i njena deca (Poslovice, 31. poglavlje). A savet za decu je da slušaju svoje roditelje (Poslovice 6:20). Ova knjiga takođe pokazuje da je važno imati prijatelje, pošto čovek postaje sebičan ako se osamljuje (Poslovice 18:1). Prijatelji mogu pozitivno ili negativno uticati na nas i zato treba mudro da ih biramo (Poslovice 13:20; 17:17).

Voditi računa o sebi. U Poslovicama nalazimo veoma korisne savete, kao što je recimo savet da ne zloupotrebljavamo alkohol, da negujemo emocije koje dobro utiču na naše zdravlje, da se borimo protiv negativnih emocija i da budemo vredni (Poslovice 6:6; 14:30; 20:1). Ta knjiga nas upozorava na to da oslanjanje na ljudsko prosuđivanje umesto na savete koje Bog pruža vodi do propasti (Poslovice 14:12). Ova knjiga nas podstiče na to da čuvamo svoje figurativno srce od onoga što bi moglo da ga iskvari i podseća nas na to da „iz njega izvire život“ (Poslovice 4:23).

Milioni ljudi širom sveta uvideli su da primenom ovakvih saveta vode bolji život. Zato imaju mnogo razloga da prihvate Jehovu kao svog Vladara.

(Na temelju Poslovica.)