Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 10. DEO

Mudri kralj Solomon

Mudri kralj Solomon

Jehova daje mudrost kralju Solomonu. Tokom Solomonove vladavine Izraelci žive u miru i blagostanju

KAKO bi izgledao život kada bi sav narod i njihov vladar bili podložni Jehovi kao svom Vrhovnom vladaru i držali se njegovih zakona? Četrdesetogodišnja vladavina kralja Solomona dala je odgovor na to pitanje.

David je pre svoje smrti za naslednika proglasio svog sina Solomona. Bog se jednom pojavio Solomonu u snu i pitao ga šta želi da mu da. Solomon je tražio mudrost i znanje kako bi pošteno i mudro sudio narodu. Jehova je bio zadovoljan time, pa mu je dao mudrost i razboritost. Obećao mu je i bogatstvo, slavu i dug život ako mu ostane poslušan.

Solomon je postao čuven po svojim mudrim presudama. Jednom prilikom su se dve žene sporile oko jednog novorođenog dečaka i svaka od njih je tvrdila da mu je majka. Solomon je naredio da se beba raseče na dva dela i da se svakoj ženi da po jedna polovina. Jedna od njih je pristala na to, ali druga, koja je bila prava majka, preklinjala je da se umesto toga dete da onoj drugoj ženi. Solomonu je odmah bilo jasno da je ta saosećajna žena majka tog deteta, tako da ga je dao njoj. Ubrzo se u celom Izraelu pročulo za tu presudu i narod je video da je Solomon dobio mudrost od Boga.

Jedno od Solomonovih najvećih dostignuća bila je izgradnja Jehovinog hrama — veličanstvenog zdanja u Jerusalimu koje je bilo glavno mesto na kom su Izraelci služili Jehovi. Prilikom posvećenja hrama, Solomon je u molitvi rekao: „Gle, ni nebesa ni nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamoli ovaj dom koji sam sagradio!“ (1. Kraljevima 8:27).

Za Solomona se čulo i u drugim zemljama, čak i u Savi u Arabiji. Kraljica Save je došla da vidi Solomonovu slavu i bogatstvo i da proveri da li je zaista toliko mudar. Solomonova mudrost i blagostanje u Izraelu ostavili su takav utisak na nju da je hvalila Jehovu što je na presto postavio tako mudrog kralja. Nema sumnje da je zahvaljujući Jehovinom blagoslovu upravo Solomonova vladavina bila najnaprednije i najmirnije razdoblje u istoriji drevnog Izraela.

Nažalost, Solomon nije do kraja života postupao u skladu s mudrošću koju je dobio od Jehove. On se oglušio o Božju zapovest i imao je stotine žena, od kojih su mnoge obožavale druge bogove. One su polako odvratile njegovo srce od Jehove, tako da je počeo da se klanja idolima. Jehova je rekao Solomonu da će mu otrgnuti jedan deo kraljevstva. Bog je rekao da će njegovoj porodici ostati samo jedan deo, zbog obećanja koje je dao njegovom ocu Davidu. Iako je Solomon izneverio Jehovu, Jehova je ostao veran savezu za Kraljevstvo koji je sklopio s Davidom.

(Na temelju 1. Kraljevima, od 1. do 11. poglavlja, 2. Letopisa, od 1. do 9. poglavlja, i Ponovljenih zakona 17:17.)