Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 2. DEO

Raj je izgubljen

Raj je izgubljen

Jedan anđeo koji se pobunio navodi prvog čoveka i ženu, Adama i Evu, da odbace Boga kao vladara. Tako se na zemlji pojavljuju greh i smrt

DAVNO pre nego što je stvorio ljude, Bog je stvorio mnoga nevidljiva duhovna stvorenja — anđele. Jedan anđeo koji se pobunio i postao poznat kao Satana Ðavo, lukavo je naveo Evu da jede plod s drveta u edenskom vrtu s kog je Bog zabranio da se jede.

Posluživši se zmijom tako da je izgledalo kao da ona govori, Satana je indirektno rekao da je Bog uskratio Evi i njenom mužu nešto što je dobro za njih. Taj anđeo joj je rekao da ona i njen muž neće umreti ako budu jeli zabranjeni plod. Time je Satana optužio Boga da je lagao svoju zemaljsku decu. Satana je neposlušnost Bogu prikazao u pozitivnom svetlu, kao nešto što će im otvoriti oči i doneti slobodu. Ali to je bila laž — prva laž koja je izgovorena na zemlji. Time je u stvari pokrenuto pitanje da li Bog ima pravo da bude vrhovni vladar i da li on vlada pravedno i u interesu svojih podanika.

Eva je poverovala u Sataninu laž. Poželela je taj plod i na kraju ga je i probala. Kasnije ga je dala svom mužu da ga i on proba. Tako su počinili greh. To što su uradili možda izgleda kao mala stvar, ali to je zapravo bila pobuna. Time što su se namerno oglušili o Božju zapovest, Adam i Eva su odbacili Stvoritelja kao svog vladara, iako im je upravo on dao sve, čak i savršen život.

Obećani Potomak će zmiji ’glavu zdrobiti, a ona će ga u petu raniti‘ (Postanak 3:15)

Bog je izrekao presudu tim buntovnicima. Obećao je da će doći Potomak, to jest Izbavitelj, koji će uništiti Satanu koji je predstavljen zmijom. Bog nije odmah kaznio smrću Adama i Evu i tako je pokazao milosrđe prema njihovim budućim potomcima. Ta deca bi imala temelj za nadu zato što bi Onaj koga bi Bog poslao poništio kobne posledice do kojih je dovela pobuna u edenskom vrtu. Ali kako će se ispuniti Božja namera u vezi s budućim Izbaviteljem i ko će to biti? To je postepeno otkrivano tokom pisanja Svetog pisma.

Bog je isterao Adama i Evu iz Raja. Da bi preživeli van edenskog vrta morali su s mukom da obrađuju zemlju. Eva je zatrudnela i rodila Kaina, njihovo prvo dete. Oni su imali još sinova i kćeri, a među njima su bili Avelj i Sit, čiji je potomak bio i Noje.

(Na temelju Postanka, od 3. do 5. poglavlja, i Otkrivenja 12:9.)