Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 15. DEO

Jedan prorok u izgnanstvu dobija viziju budućnosti

Jedan prorok u izgnanstvu dobija viziju budućnosti

Danilo proriče dolazak Mesije i Božjeg Kraljevstva. Pad Vavilona

DANILO, jedan izuzetno čestit mladić, bio je odveden u Vavilon pre nego što je Jerusalim bio uništen. Osvajači su njemu i još nekim Judejcima, izgnanicima iz pokorene Jude, dali izvesnu meru slobode. Bog je zaista blagosiljao Danila tokom mnogih godina koje je proveo u Vavilonu. Danilo je čak umakao smrti u lavovskoj jami i dobio vizije koje su mu omogućile da zaviri u daleku budućnost. Danilova najvažnija proročanstva govorila su o Mesiji i njegovoj vladavini.

Danilo saznaje kada će doći Mesija. Danilu je bilo rečeno kada Božji narod može da očekuje dolazak „Mesije, Vođe“. Mesija će doći kad prođe 69 godišnjih nedelja od kada se izda naredba da se obnove i ponovo izgrade jerusalimske zidine. Obična nedelja traje sedam dana, a godišnja nedelja traje sedam godina. Ta naredba je izdata godinama nakon Danilove smrti, to jest 455. pre n. e. Ako od tog trenutka računamo 69 „nedelja“, što iznosi 483 godine, dolazimo do 29. godine n. e. Na sledećoj strani ove brošure videćemo šta se dogodilo te godine. Danilo je takođe prorekao da će Mesija biti pogubljen za očišćenje greha (Danilo 9:24-26).

Mesija će biti Kralj na nebu. Danilo je u jednoj izuzetnoj viziji samog neba video Mesiju za koga se kaže da je „neko kao sin čovečji“ kako pristupa Jehovinom prestolu. Jehova mu je predao „vlast, čast i kraljevstvo“. To Kraljevstvo će večno trajati. Danilo je saznao još jedan zanimljiv detalj o Mesijanskom Kraljevstvu — Kralj će imati suvladare, jednu grupu na koju se ukazuje kao na „svete sluge Najvišeg“ (Danilo 7:13, 14, 27).

Božje Kraljevstvo će uništiti sve ljudske vlasti. Bog je omogućio Danilu da protumači san koji je zbunjivao vavilonskog kralja Navuhodonosora. Kralj je u snu video jedan ogroman kip čija je glava bila od zlata, grudi i ruke od srebra, stomak i bedra od bakra, noge od gvožđa, a stopala od gvožđa pomešanog s glinom. Od jedne gore se odvalio kamen koji je udario u krhka stopala kipa i smrvio ga. Danilo je objasnio da delovi tog kipa predstavljaju dugi niz svetskih sila, počevši od Vavilona koji je bio predstavljen glavom od zlata. Danilo je prorekao da će u vreme poslednje vladajuće sile u ovom zlom svetu Božje Kraljevstvo preduzeti jednu akciju. Ono će uništiti sve ljudske vlasti, a samo će večno postojati (Danilo, 2. poglavlje).

Danilo je doživeo duboku starost i dočekao da vidi pad Vavilona. Kralj Kir je osvojio taj grad, baš kao što su proroci i rekli. Ubrzo posle toga Judejci su napokon pušteni iz Vavilona, upravo kada je isteklo 70 prorečenih godina koliko je njihova domovina ležala opustošena. Pod upravom bogobojaznih namesnika, sveštenika i proroka, Judejci su uspeli da ponovo izgrade Jerusalim i obnove Jehovin hram. Međutim, šta će se dogoditi kad prođu te 483 godine?

(Na temelju Danila.)