Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 13. DEO

Dobri i loši kraljevi

Dobri i loši kraljevi

Izraelsko kraljevstvo se deli. Tokom vremena se smenjuju mnogi kraljevi od kojih većina nije verna Bogu. Vavilonci uništavaju Jerusalim

BAŠ kao što je Jehova prorekao, izraelsko kraljevstvo se podelilo nakon što je Solomon prestao da mu služi. Njegov sin i naslednik prestola, Rovoam, bio je okrutan vladar. Zato se deset izraelskih plemena pobunilo i osnovalo severno kraljevstvo Izraela. Dva plemena su ostala odana kralju koji je sedeo na Davidovom prestolu u Jerusalimu i od njih je nastalo južno kraljevstvo Jude.

Oba kraljevstva su imala burnu istoriju, uglavnom zato što njihovi kraljevi nisu imali veru u Boga i nisu mu bili poslušni. U severnom kraljevstvu Izraela situacija je bila još gora nego u Judi, jer su tamošnji kraljevi od samog početka navodili narod da služi lažnim bogovima. Premda su proroci kao što su bili Ilija i Jelisej činili čuda i čak neke uskrsnuli, Izraelci su se uvek iznova vraćali na staro. Na kraju je Bog dozvolio da Asirija razori severno kraljevstvo.

Kraljevstvo Jude se održalo duže od kraljevstva Izraela, i to nešto više od jednog veka, ali je i njega stigla Božja kazna. Samo je nekoliko judejskih kraljeva reagovalo na upozorenja Božjih proroka i pokušalo da pomogne narodu da se vrati Jehovi. Primera radi, kralj Josija je počeo da čisti Judu od svega što je bilo povezano sa obožavanjem lažnih bogova i obnovio je Jehovin hram. Kada je pronađen originalni primerak Božjeg zakona koji je bio dat preko Mojsija, to je na Josiju tako snažno uticalo da je s još većim žarom nastavio da sprovodi reforme.

Nažalost, Josijini naslednici nisu sledili njegov dobar primer. Jehova je zato dozvolio Vaviloncima da osvoje Judu i razore Jerusalim i Jehovin hram. Oni koji su to preživeli bili su izgnani u Vavilon. Bog je prorekao da će njihovo izgnanstvo trajati 70 godina. Za to vreme Juda je bila pusta, sve dok, kao što je obećano, narodu nije bilo dozvoljeno da se vrati u svoju zemlju.

Međutim, više neće vladati nijedan kralj iz Davidove loze, sve do vladavine obećanog Izbavitelja, prorečenog Mesije. Većina kraljeva koji su sedeli na Davidovom prestolu u Jerusalimu pokazala je da nesavršeni ljudi nisu sposobni da vladaju. Jedino će Mesija biti stvarno sposoban da vlada. Zato je Jehova poslednjem kralju iz Davidove loze rekao: „Odloži krunu... dok ne dođe onaj koji ima zakonsko pravo na nju, i njemu ću je dati“ (Jezekilj 21:26, 27).

(Na temelju 1. Kraljevima i 2. Kraljevima, 2. Letopisa, od 10. do 36. poglavlja, i Jeremije 25:8-11.)