Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 3. DEO

Neki ljudi preživljavaju Potop

Neki ljudi preživljavaju Potop

Bog uništava zao svet, ali spasava Noja i njegovu porodicu

KAKO se ljudska porodica uvećavala, tako su se na zemlji sve brže širili greh i zlo. Enoh, koji je u to vreme verovatno bio jedini prorok, upozoravao je da će Bog jednog dana uništiti zle ljude. Međutim, zla je bilo sve više. Neki anđeli su se pobunili protiv Jehove i napustili su svoja mesta na nebu. Materijalizovali su se i u svojoj požudi uzimali žene za sebe. Iz takvih neprirodnih veza rađala su se neobično snažna deca — nasilni divovi koji su nazvani nefilimi. Zbog njih je bilo još više nasilja i krvoprolića na zemlji. Bogu je bilo veoma žao dok je gledao šta se dešava s ljudima koje je stvorio.

Posle Enohove smrti još jedan čovek se razlikovao od tog zlog sveta. Zvao se Noje. On i njegova porodica su se trudili da rade ono što je ispravno pred Bogom. Bog je odlučio da uništi tadašnji zao svet, ali je želeo da sačuva Noja i životinje. Zato je rekao Noju da napravi arku — jedno ogromno plovilo pravougaonog oblika. U njemu bi Noje i njegova porodica, kao i mnoge životinjske vrste, preživeli predstojeći opšti potop. Noje je poslušao Boga. On je više decenija gradio arku i u isto vreme bio ’propovednik pravednosti‘ (2. Petrova 2:5). Upozoravao je ljude da dolazi potop, ali oni se nisu obazirali na to. Došlo je vreme da Noje i njegova porodica uđu u arku zajedno sa životinjama. Bog je zatvorio vrata za njima. Počela je da pada kiša.

Kiša je pljuštala 40 dana i 40 noći, sve dok cela zemlja nije bila potopljena. Više nije bilo zlih ljudi. Mesecima kasnije, kada je nivo vode opao, arka se zaustavila na jednoj planini. Do vremena kada su Noje i njegova porodica mogli da izađu iz arke sa životinjama, prošla je cela jedna godina. Noje je u znak zahvalnosti prineo žrtvu Jehovi. Tada je Bog obećao Noju i njegovoj porodici da nikada više neće potopom uništiti život na našoj planeti. Jehova je dao dugu kao vidljivu garanciju i podsetnik da će se držati ovog utešnog obećanja.

Bog je posle Potopa dao ljudima i neke nove zapovesti. Dozvolio im je da jedu životinjsko meso. Međutim, zabranio im je da jedu krv. Takođe je zapovedio Nojevim potomcima da se nastane po celoj planeti, ali neki od njih nisu to poslušali. Ljudi su se ujedinili pod jednim vođom koji nam je poznat kao Nevrod i počeli da grade veliku kulu u gradu Vavelu, koji je kasnije nazvan Vavilon. Oni su hteli da se suprotstave Božjoj zapovesti i da ostanu da žive na jednom mestu. Ali Bog ih je sprečio u tome tako što je napravio pometnju u jeziku kojim su do tada svi govorili, prouzročivši da počnu govoriti različitim jezicima. Pošto nisu mogli da se sporazumeju, prekinuli su taj posao i rasejali se.

(Na temelju Postanka, od 6. do 11. poglavlja, i Jude 14, 15.)