Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Poruka Svetog pisma — kratak pregled

Poruka Svetog pisma — kratak pregled
  1. Jehova stvara Adama i Evu s namerom da večno žive u rajskim uslovima. Satana kleveće Jehovu i dovodi u pitanje njegovo pravo da vlada. Adam i Eva mu se pridružuju u pobuni, a posledica toga su greh i smrt za njih i njihove potomke

  2. Jehova izriče kaznu buntovnicima i obećava da će doći Izbavitelj, to jest Potomak, koji će uništiti Satanu i otkloniti sve posledice pobune i greha

  3. Jehova obećava Avrahamu i Davidu da će prorečeni Potomak, to jest Mesija, doći iz njihove loze i da će on zauvek vladati kao Kralj

  4. Jehova preko proroka otkriva da će Mesija ukloniti greh i smrt. On će sa svojim suvladarima vladati kao Kralj Božjeg Kraljevstva, koje će osloboditi čovečanstvo ratova, bolesti, pa čak i smrti

  5. Jehova šalje svog Sina na zemlju i potvrđuje da je Isus obećani Mesija. Isus propoveda o Božjem Kraljevstvu i daje svoj život kao otkupninu. Jehova ga zatim uskrsava kao duhovno biće

  6. Jehova postavlja svog Sina za Kralja na nebu, što označava početak poslednjih dana ovog sveta. Isus pomaže svojim sledbenicima na zemlji dok širom sveta propovedaju o Božjem Kraljevstvu

  7. Jehova zapoveda svom Sinu da i na zemlji uspostavi svoju vlast. To Kraljevstvo uklanja sve ljudske vlasti, omogućava obnovu raja i ljude verne Bogu dovodi do savršenstva. Jehovino pravo da vlada je potvrđeno, a njegovo ime za sva vremena posvećeno