Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 8. DEO

Izraelci ulaze u Hanan

Izraelci ulaze u Hanan

Isus Navin vodi Izraelce u osvajanje hananske zemlje. Jehova podiže sudije da bi izbavio svoj narod od tlačenja

VEKOVIMA pre nego što su Izraelci ušli u Hanan, Jehova je tu zemlju obećao Avrahamovim potomcima. Sada su pod vođstvom Isusa Navina Izraelci bili spremni da zauzmu tu Obećanu zemlju.

Bog je prosudio da Hananci zaslužuju uništenje. Bili su krajnje nemoralni, izopačeni i ogrezli u krvoproliću. Zato su Izraelci morali da potpuno unište sve hananske gradove koje su osvojili.

Međutim, pre nego što su ušli u tu zemlju, Isus Navin je poslao dvojicu uhoda koji su otišli u grad Jerihon i odseli kod žene koja se zvala Rava. Ona ih je primila u svoj dom i zaštitila iako je znala da su Izraelci. Rava je verovala u njihovog Boga jer je čula šta je on sve učinio da bi spasao svoj narod. Ona je tražila da joj se te uhode zakunu da će njoj i njenoj porodici biti pošteđen život.

Kada su Izraelci kasnije ušli u Hanan i došli pred Jerihon, Jehova je čudom srušio gradske zidine. Vojska Isusa Navina je ušla u grad i razorila ga, ali je poštedela Ravu i njenu porodicu. Zatim je Isus Navin u nizu pobeda tokom šestogodišnjeg pohoda osvojio veliki deo Obećane zemlje. Posle toga je zemlja bila razdeljena izraelskim plemenima.

Pred kraj svog života, nakon što je više decenija služio Bogu, Isus Navin je okupio narod. Ponovio je Izraelcima šta je Jehova sve učinio za njihove praočeve i podstakao ih je da služe Jehovi. Međutim, nakon što su umrli Isus Navin i starešine koje su s njim služile, Izraelci su ostavili Jehovu i počeli da služe lažnim bogovima. Tokom otprilike 300 godina narod nije uvek bio poslušan Jehovinim zakonima. Zato je Jehova dozvolio da Izraelce tlače njihovi neprijatelji, kao što su Filisteji. Ali kada bi se Izraelci obratili Jehovi za pomoć on bi im podigao sudiju da ih izbavi. Bilo je ukupno dvanaest takvih sudija.

Vreme sudija koje je zabeleženo u Knjizi o sudijama počelo je s Gotonilom, a završilo se sa Samsonom, najjačim čovekom koji je ikada živeo. U uzbudljivom izveštaju zabeleženom u Knjizi o sudijama uvek iznova se ističe sledeća činjenica: Poslušnost Jehovi vodi do blagoslova, a neposlušnost do propasti.

(Na temelju Isusa Navina, Sudija i Levitske 18:24, 25.)