Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 9. DEO

Izraelci traže kralja

Izraelci traže kralja

Prvi kralj Izraela, Saul, nije poslušan Jehovi. Posle njega na presto dolazi David, s kojim Bog sklapa savez za večno kraljevstvo

POSLE Samsona, Samuilo je služio kao prorok u Izraelu. Izraelci su od njega uporno tražili da im postavi nekog čoveka za kralja kao što su ga imali drugi narodi. Premda je taj zahtev bio uvreda za Jehovu, on je zapovedio Samuilu da im udovolji. Bog je za kralja izabrao Saula, koji je bio ponizan čovek. Međutim, kralj Saul se s vremenom uzoholio i postao neposlušan. Jehova ga je odbacio kao kralja i rekao je Samuilu da postavi drugog kralja — mladića koji se zvao David. Međutim, David će tek posle dosta godina početi da vlada kao kralj.

David je verovatno još uvek bio tinejdžer kada je posetio svoju braću koja su bila u Saulovoj vojsci. Sva vojska je bila veoma uplašena zbog Golijata, neprijateljskog vojnika divovskog rasta, koji je vređao njih i njihovog Boga. David se razgnevio i prihvatio poziv tog diva na dvoboj. Ponevši sa sobom samo praćku i nekoliko kamenčića, ovaj mladić je izašao pred svog protivnika koji je bio visok skoro tri metra. Kada je Golijat počeo da mu se ruga, David mu je rekao da je bolje naoružan od njega jer se bori u ime Jehove Boga. David je oborio Golijata jednim jedinim kamenom i zatim je tom divu odsekao glavu njegovim mačem. Filistejska vojska se uplašila i razbežala.

Saul je u početku bio oduševljen Davidovom hrabrošću i postavio je tog mladića nad celom vojskom. Ali kasnije je zbog Davidovih uspeha postao veoma ljubomoran na njega. David je morao da pobegne da bi spasao život i godinama je živeo kao begunac. Ipak, ostao je veran kralju koji je pokušavao da ga ubije, jer je imao na umu da ga je naimenovao Jehova Bog. Saul je na kraju poginuo u jednoj bici. Ubrzo posle toga, David je postao kralj kao što je Jehova i obećao.

„Ja ću doveka utvrditi presto njegovog kraljevstva“ (2. Samuilova 7:13)

David je kao kralj žarko želeo da izgradi hram Jehovi. Međutim, Jehova mu je rekao da će to učiniti jedan od njegovih potomaka. Ispostavilo se da je to bio njegov sin Solomon. Međutim, Bog je nagradio Davida tako što je s njim sklopio jedan poseban savez: Iz njegove porodične loze nastaće kraljevska dinastija koja će biti drugačija od svih ostalih. Iz nje će na kraju doći Izbavitelj, to jest Potomak koji je obećan još u Edenu. On će biti Mesija, što znači „pomazanik“, neko koga je postavio sam Bog. Jehova je obećao da će Mesija biti Vladar jedne vladavine, to jest Kraljevstva koje će večno trajati.

David je bio duboko zahvalan zbog toga pa je sakupio ogromne količine građevinskog materijala i plemenitih metala za izgradnju hrama. Osim toga, Bog ga je nadahnuo da sastavi mnoge psalme. Pred kraj svog života, David je rekao: „Duh Jehovin govorio je preko mene, reč njegova bila je na mom jeziku“ (2. Samuilova 23:2).

(Na temelju 1. Samuilove, 2. Samuilove, 1. Letopisa, Isaije 9:7, Mateja 21:9, Luke 1:32 i Jovana 7:42.)