Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. DEO

Bog blagosilja Avrahama i njegovu porodicu

Bog blagosilja Avrahama i njegovu porodicu

Avrahamova porodica se uvećava. Bog štiti Josifa u Egiptu

JEHOVA je znao da će doći vreme kada će njegov najdraži sin morati da pati i da na kraju umre. Proročanstvo iz Postanka 3:15 nagovestilo je takav razvoj događaja. Da li bi Bog ikako mogao predstaviti ljudima koliko će mu teško pasti smrt njegovog sina? To je u Svetom pismu prikazano nečim što su doživeli jedan otac i sin. Bog je zatražio od Avrahama da žrtvuje svog voljenog sina Isaka.

Avraham je imao jaku veru. Nemojmo zaboraviti da mu je Bog obećao da će prorečeni Izbavitelj, to jest Potomak, doći preko Isaka. Pošto je verovao da će Bog uskrsnuti Isaka ako bude potrebno, Avraham je poslušao i krenuo da žrtvuje svog sina. Ali jedan Božji anđeo je na vreme sprečio Avrahama u tome. Bog je pohvalio Avrahama što je bio spreman da žrtvuje ono što mu je bilo najdraže i ponovio je obećanja koja mu je ranije dao.

Kasnije je Isak imao dva sina, Isava i Jakova. Za razliku od Isava, Jakov je cenio duhovne stvari i bio je nagrađen za to. Bog je promenio Jakovljevo ime u Izrael, a Izraelovih 12 sinova su postali poglavari izraelskih plemena. Ali kako je od te porodice nastao veliki narod?

Niz događaja koji je vodio do toga započeo je u vreme kada su gotovo svi Jakovljevi sinovi postali ljubomorni na svog mlađeg brata Josifa. Oni su ga prodali kao roba i tako je on dospeo u Egipat. Ali Bog je blagoslovio tog vernog i hrabrog mladića. Premda je doživeo mnoge nevolje, na kraju je faraon, egipatski vladar, postavio Josifa na visok položaj. To se dogodilo u pravo vreme, jer je zavladala velika glad koja je navela Jakova da pošalje neke od svojih sinova u Egipat da kupe hranu, a Josif je sada bio postavljen da nadzire izdavanje hrane. Posle dirljivog susreta s braćom koja su pokazala da se kaju zbog onoga što su učinili, Josif im je oprostio i pobrinuo se da se cela njihova porodica preseli u Egipat. Dobili su veoma dobru zemlju, gde su mogli lepo da žive. Josif je razumeo da se Bog umešao u te događaje kako bi ispunio svoja obećanja.

Ostareli Jakov je ostatak svog života proveo u Egiptu, okružen svojom sve većom porodicom. Pred smrt je prorekao da će obećani Potomak, to jest Izbavitelj, biti moćan Vladar koji će se roditi kao Judin potomak. Godinama kasnije, Josif je pred svoju smrt prorekao da će Bog jednog dana izvesti Jakovljevu porodicu iz Egipta.

(Na temelju Postanka, od 20. do 50. poglavlja, i Jevrejima 11:17-22.)