Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. DEO

Bog sklapa savez sa Avrahamom

Bog sklapa savez sa Avrahamom

Avraham je poslušan i veran Jehovi, koji mu zato obećava da će ga blagosloviti i umnožiti njegovo potomstvo

PROŠLO je oko 350 godina od Potopa koji je bio u Nojevo vreme. U drevnom bogatom gradu Uru koji se nalazio na području današnjeg Iraka, živeo je Avraham. Taj čovek je imao jaku veru. Ali sada je ona bila na ispitu.

Jehova je rekao Avrahamu da napusti zemlju u kojoj se rodio i da se preseli u drugu zemlju za koju se ispostavilo da je Hanan. Avraham ga je odmah poslušao. Poveo je sa sobom svoju ženu Saru, bratanca Lota i mnoge sluge. Kada je stigao u tu daleku zemlju, Avraham je počeo da živi u šatoru. Jehova je sklopio jedan savez sa Avrahamom i obećao mu da će od njega načiniti jedan veliki narod, da će sve porodice na zemlji biti blagoslovljene preko njega i da će hananska zemlja pripasti njegovim potomcima.

Avraham i Lot su se obogatili i stekli su mnogo ovaca i goveda. Avraham je nesebično prepustio Lotu da izabere gde želi da živi. Lot je izabrao plodno područje oko reke Jordana i nastanio se blizu grada Sodoma. Međutim, stanovnici Sodoma su bili nemoralni — mnogo su grešili Jehovi.

Jehova Bog je kasnije ponovo rekao Avrahamu da će njegovih potomaka biti mnogo kao zvezda na nebu. Avraham mu je verovao. Međutim, Avrahamova žena Sara i dalje nije imala dece. Ali kada je Avraham imao 99 godina, a Sara skoro 90, Bog je rekao Avrahamu da će on i Sara imati sina. Kao što je Bog i rekao, Sara je rodila Isaka. Avraham je imao i drugu decu, ali Izbavitelj koji je obećan u Edenu doći će preko Isaka.

Za to vreme su Lot i njegova porodica živeli u Sodomu, ali pravedni Lot nije postao nemoralan kao što su to bili stanovnici tog grada. Kada je Jehova odlučio da izvrši presudu nad Sodomom, poslao je anđele kako bi upozorili Lota na predstojeće uništenje. Anđeli su požurivali Lota i njegovu porodici da pobegnu iz Sodoma i rekli su im da se ne osvrću za sobom. Zatim je Bog pustio kišu od vatre i sumpora na Sodom i obližnji grad Gomoru, čiji su stanovnici takođe bili pokvareni, i tako je uništio sve ljude koji su tamo živeli. Lot i njegove dve ćerke su se spasli. Ali Lotova žena se osvrnula, možda zato što je žalila za onim što je ostavila za sobom. Tu neposlušnost je platila životom.

(Na temelju Postanka 11:10–19:38.)