Sveto pismo — koju nam poruku prenosi?

Koja je glavna poruka Svetog pisma?

Zašto je Sveto pismo vredno pažnje?

Saznajte neke korisne informacije o Svetom pismu, najpopularnijoj knjizi na svetu.

1. DEO

Stvoritelj daruje čoveku rajski dom

Kako Sveto pismo opisuje stvaranje ljudi? Koje je zapovesti Bog dao prvom ljudskom paru?

2. DEO

Raj je izgubljen

Nakon što je izrekao presudu Adamu i Evi za njihove postupke, koju nadu nam je Bog pružio?

3. DEO

Neki ljudi preživljavaju Potop

Kako se zlo proširilo po zemlji? Kako je Noje dokazao da je čovek od vere?

4. DEO

Bog sklapa savez sa Avrahamom

Zašto se Avraham preselio u hanansku zemlju? Koji savez je Jehova sklopio s Avrahamom?

5. DEO

Bog blagosilja Avrahama i njegovu porodicu

Šta je Jehova želeo da pokaže kada je tražio od Avrahama da žrtvuje Isaka? Šta je Jakov prorekao pre nego što je umro?

6. DEO

Jov ostaje besprekoran

Kako knjiga o Jovu pokazuje da sva inteligentna bića mogu doprineti potvrđivanju božje vrhovne vlasti?

7. DEO

Bog oslobađa Izraelce iz ropstva

Kako je Bog preko Mojsija izbavio Izraelce iz ropstva u Egiptu? Zašto su slavili Pashu?

8. DEO

Izraelci ulaze u Hanan

Kada su Izraelci ušli u hanansku zemlju, zašto je Jehova u Jerihonu sačuvao Ravu i njenu porodicu?

9. DEO

Izraelci traže kralja

Kada su Izraelci tražili da dobiju kralja, Jehova je postavio Saula na taj položaj. Zašto je Jehova kasnije umesto Saula postavio Davida za kralja?

10. DEO

Mudri kralj Solomon

Kako je Solomon pokazao mudrost? Šta se dogodilo kada se udaljio od Jehove?

11. DEO

Nadahnute pesme koje pružaju utehu i pouku

Koji psalmi pokazuju kako Bog pomaže onima koji ga vole i kako ih teši? Šta je kralj Solomon otkrio u Pesmi nad pesmama?

12. DEO

Mudrost od Boga kao vodič kroz život

Osmotrite kako nam nadahnute knjige Poslovica i Propovednika pružaju praktične savete i razloge da verujemo Bogu.

13. DEO

Dobri i loši kraljevi

Kako je došlo do podele Izraela na dva kraljevstva?

14. DEO

Bog govori preko svojih proroka

Koju su poruku objavljivali Božji proroci? Osmotrite četiri važne teme o kojima su govorili.

15. DEO

Jedan prorok u izgnanstvu dobija viziju budućnosti

Šta je Danilo saznao o Mesiji i Božjem Kraljevstvu?

16. DEO

Dolazi Mesija

Kako je Jehova koristio anđele i Jovana Krstitelja da bi objavio da je Isus Mesija? Kako je Jehova jasno pokazao da je njegov Sin Mesija?

17. DEO

Isus poučava ljude o Božjem Kraljevstvu

O čemu je Isus propovedao? Kako je pokazao da će se njegova vlast zasnivati na ljubavi i pravdi?

18. DEO

Isus čini čuda

Šta Isusova čuda govore o njegovoj moći i budućoj vlasti nad Zemljom?

19. DEO

Isusovo proročanstvo koje se odnosi na ceo svet

Na šta ukazuje znak koji je Isus dao svojim apostolima?

20. DEO

Pogubljenje Isusa Hrista

Koju je novu svečanost Isus uveo pre nego što je bio izdat i pribijen na stub?

21. DEO

Isus je živ!

Kako su učenici saznali da je Bog uskrsnuo Isusa?

22. DEO

Apostoli neustrašivo propovedaju

Šta se dogodilo na Pedesetnicu? Kako su neprijatelji reagovali na propovedanje Isusovih učenika?

23. DEO

Dobra vest se širi

Šta se dogodilo nakon što je Pavle izlečio jednog čoveka u Listri? Kako je Pavle dospeo u Rim?

24. DEO

Pavle piše skupštinama

Koja je uputstva apostol Pavle dao o organizaciji skupštine? Šta je rekao o obećanom potomstvu?

25. DEO

Saveti o veri, hrišćanskom ponašanju i ljubavi

Kako hrišćanin može iskazivati veru? Po čemu se vidi da neko stvarno voli Boga?

26. DEO

Zemlja postaje raj!

Kako knjiga Otkrivenje zaokružuje poruku iz Svetog pisma?

Poruka Svetog pisma — kratak pregled

Kako je Jehova postepeno otkrivao da će Isus biti Mesija, onaj koji će obnoviti raj na zemlji?

Značajni događaji u Svetom pismu

Pogledajte značajne događaje iz Svetog pisma u periodu od 4 026 p. n. e. do oko 100 n. e.