Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Ljubav izgrađuje“

„Ljubav izgrađuje“

1. KORINĆANIMA 8:1

 PRE PODNE

 • 9.30 Muzika

 • 9.40 Pesma br. 90 i molitva

 • 9.50 „Znanje nadima, a ljubav izgrađuje“

 • 10.05 Serija govora: Oni su izgrađivali druge

  • Varnava

  • Pavle

  • Dorka

 • 11.05 Pesma br. 79 i obaveštenja

 • 11.15 Dajmo u službi više od dobre vesti

 • 11.30 Predanje i krštenje

 • 12.00 Pesma br. 52

 POSLE PODNE

 • 13.10 Muzika

 • 13.20 Pesma br. 107 i molitva

 • 13.30 Javno predavanje: Ljubav je na strani istine – šta to znači?

 • 14.00 Sažetak Stražarske kule

 • 14.30 Pesma br. 101 i obaveštenja

 • 14.40 Serija govora: Doprinosimo rastu tela

  • Volimo biblijsku istinu

  • Ispoljavajmo mudrost na kojoj se temelje Božje zapovesti

  • Izgrađujmo suvernike

 • 15.40 „Sve što činite, činite u ljubavi“

 • 16.15 Pesma br. 105 i molitva