Kongresni program za 2019.

Program za kongres Jehovinih svedoka za 2019. sa temom „Ljubav nikada ne prestaje“.

Petak

Program za petak temelji se na 1. Solunjanima 4:9: „Poučeni od Boga da volite jedni druge.“

Subota

Program za subotu temelji se na Efešanima 5:2: „Živite u ljubavi.“

Nedelja

Program za nedelju temelji se na Judinoj 21: „Održite se u Božjoj ljubavi.“

Informacije za delegate

Saznajte informacije koje su vam potrebne.