Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 19. DEO

Ko je verni i razboriti rob?

Ko je verni i razboriti rob?

Duhovna hrana nam svima mnogo koristi

Isus je pre svoje smrti nasamo razgovarao sa četvoricom svojih učenika — Petrom, Jakovom, Jovanom i Andrijom. Dok im je govorio kakav će biti znak njegove prisutnosti u poslednjim danima, postavio je jedno važno pitanje: „Ko je dakle verni i razboriti rob koga je njegov gospodar postavio nad svojim slugama, da im daje hranu u pravo vreme?“ (Matej 24:3, 45; Marko 13:3, 4). Isus im je obećao da će on, kao njihov „gospodar“, postaviti neke osobe koje će njegovim sledbenicima obezbeđivati duhovnu hranu tokom vremena kraja. Ko će to biti?

To je mala grupa duhom pomazanih Isusovih sledbenika. Taj „rob“ je u stvari Vodeće telo Jehovinih svedoka. On obezbeđuje pravovremenu duhovnu hranu drugim Jehovinim slugama. Zahvaljujući tom vernom robu mi dobijamo „hranu u pravo vreme“ (Luka 12:42).

Taj „rob“ upravlja Božjim domom (1. Timoteju 3:15). Isus je vernom robu poverio veliku odgovornost da upravlja zemaljskim delom Jehovine organizacije — da se stara o posedima te organizacije, da upravlja delom propovedanja i da nas poučava preko skupština. Tako nam „verni i razboriti rob“ obezbeđuje neophodnu duhovnu hranu u pravo vreme posredstvom publikacija koje koristimo u službi propovedanja, kao i posredstvom programa koji se iznosi na našim sastancima i većim skupovima.

Taj rob je veran zato što se verno drži istine iz Svetog pisma i svog zadatka da propoveda dobru vest, a razborit je zato što se mudro brine za Hristovo imanje ovde na zemlji (Dela apostolska 10:42). Očigledno je da Jehova blagosilja tog roba jer se sve više ljudi pridružuje Svedocima i duhovne hrane danas ima u izobilju (Isaija 60:22; 65:13).

  • Koga je Isus postavio da obezbeđuje duhovnu hranu njegovim učenicima?

  • U kom smislu je rob veran i razborit?