Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 15. DEO

Kako starešine pomažu skupštini?

Kako starešine pomažu skupštini?

Finska

Poučavanje

Pastirska služba

Služba propovedanja

U našoj organizaciji ne postoji plaćeno sveštenstvo. Kao što je to bio slučaj i u skupštini u prvom veku, zadatak da ’pasu Božju skupštinu‘ imaju nadglednici koji ispunjavaju biblijske uslove (Dela apostolska 20:28). Te starešine su duhovno zreli muškarci koji predvode skupštinu i paze na nju, „ne na silu, nego dragovoljno; ne radi nepoštenog dobitka, nego gorljivo“ (1. Petrova 5:1-3). Šta sve oni čine za našu dobrobit?

Brinu se za nas i štite nas. Starešine pružaju vođstvo skupštini na temelju Pisma i pomažu svima u njoj da sačuvaju dobar odnos s Jehovom. Pošto razumeju da im je Bog poverio ovu važnu ulogu, starešine ne gospodare nad Božjim narodom već mu pomažu da ostane radostan (2. Korinćanima 1:24). Baš kao što se pastir brine za svaku svoju ovcu, tako se i starešine trude da upoznaju svakog člana skupštine (Poslovice 27:23).

Poučavaju nas kako da vršimo Božju volju. Starešine svake sedmice vode skupštinske sastanke s ciljem da nam ojačaju veru (Dela apostolska 15:32). Oni nam takođe pružaju primer tako što idu s nama u službu propovedanja i poučavaju nas kako da učestvujemo u raznim vidovima službe.

Pružaju nam ohrabrenje. Budući da žele da nam pomognu da ojačamo svoj odnos s Bogom, starešine će nas možda posetiti kod naše kuće ili razgovarati s nama u Dvorani Kraljevstva kako bi nam pomogli i utešili nas rečima iz Pisma (Jakovljeva 5:14, 15).

Osim onoga što rade za skupštinu, većina starešina ima zaposlenje i porodične odgovornosti koje iziskuju vreme i pažnju. Ta vredna braća zaslužuju naše poštovanje (1. Solunjanima 5:12, 13).

  • Koju ulogu imaju skupštinske starešine?

  • Kako starešine pokazuju da im je stalo do svakoga od nas?