Ko danas vrši Jehovinu volju?

Jehovinih svedoka ima širom sveta i potiču iz mnogih naroda i kultura. Zašto među njima postoji jedinstvo?

Šta je Božja volja?

Bog želi da se njegova volja objavljuje širom sveta. Šta je njegova volja i ko o njoj danas poučava druge?

Ko su Jehovini svedoci?

Koliko Jehovinih svedoka poznajete? Šta znate o nama?

Zašto se zovemo Jehovini svedoci?

Saznajte tri razloga zašto smo uzeli to ime.

Kako je bila otkrivena istina iz Svetog pisma?

Kako možemo biti sigurni da ispravno razumemo šta Sveto pismo naučava?

Zašto smo objavili prevod Novi svet?

Zašto je ovaj prevod Božje Reči poseban?

Šta možete očekivati na našim sastancima?

Mi održavamo sastanke na kojima proučavamo Sveto pismo i hrabrimo jedni druge. Biće nam drago da dođete!

Zašto je dobro da se družimo sa suvernicima?

Božja Reč nas podstiče da se družimo sa suvernicima. Saznajte kako vam takvo druženje može korisiti.

Kako izgledaju naši sastanci?

Da li ste se nekad pitali kako izgledaju naši sastanci? Sigurno će vam se veoma dopasti biblijska pouka koja se pruža na njima.

Zašto se lepo oblačimo za naše sastanke?

Da li je Bogu važno kako se oblačimo? Saznajte kojim biblijskim načelima se vodimo pri izboru odeće.

Koji je najbolji način da se pripremimo za sastanke?

Naši sastanci će vam više koristiti ako se za njih pripremate.

Šta je porodično proučavanje?

Saznajte kako vam ono može pomoći da se približite Bogu i još više zbližite sa članovima porodice.

Zašto održavamo velike skupove?

Svake godine održavamo tri velika skupa. Zašto je korisno da budete na njima?

Kako je organizovano naše delo propovedanja?

Mi postupamo po uzoru na ono što je Isus radio dok je bio na zemlji. Kako to činimo dok propovedamo?

Šta je pionirska služba?

Neki Svedoci svakog meseca u službi propovedanja provode 30, 50 ili više sati. Šta ih je podstaklo na to?

Koje škole mogu pohađati pioniri?

Koje škole mogu pohađati oni koji su se posvetili propovedanju dobre vesti?

Kako starešine pomažu skupštini?

Starešine su duhovno zreli muškarci koji predvode skupštinu. Kako oni pomažu drugima?

Koju ulogu imaju sluge pomoćnici?

Sluge pomoćnici pomažu skupštini da dobro funkcioniše. Saznajte šta sve čine u korist drugih.

Kako nam pomažu pokrajinski nadglednici?

S kojom svrhom pokrajinski nadglednici posećuju skupštine? Kako vam može koristiti njihova poseta?

Kako pomažemo našoj braći u nevolji?

Kada se negde dogodi neka nesreća, mi odmah organizujemo praktičnu pomoć i pružamo duhovnu utehu onima koji su na tom području. Kako to činimo?

Ko je verni i razboriti rob?

Isus je obećao da će postaviti jednog roba koji će obezbeđivati pravovremenu duhovnu hranu. Kako on to čini?

Kako danas funkcioniše Vodeće telo?

U prvom veku je jedna mala grupa koju su sačinjavali apostoli i starešine služila kao vodeće telo u hrišćanskoj skupštini. Kako je danas?

Šta je Betel?

Betel je jedinstveno mesto s posebnom svrhom. Saznajte više o onima koji tamo služe.

Koja je uloga podružnice?

Sve naše podružnice su otvorene za posetioce. Srdačno vas pozivamo da dođete.

Kako se piše i prevodi naša literatura?

Mi štampamo literaturu na više od 750 jezika. Zašto ulažemo toliki trud?

Kako se finansira naše međunarodno delo propovedanja?

Kada je reč o finansiranju, po čemu se naša organizacija razlikuje od drugih verskih organizacija?

Zašto i kako se grade Dvorane Kraljevstva?

Zašto se mesta na kojima slavimo Boga zovu Dvorane Kraljevstva? Saznajte kako ti skromni objekti koriste skupštinama.

Kako možemo pomoći u održavanju naše Dvorane Kraljevstva?

Čiste i dobro održavane Dvorane Kraljevstva odaju čast našem Bogu. Šta sve obuhvata održavanje vaše Dvorane Kraljevstva?

Kako nam može koristiti biblioteka u Dvorani Kraljevstva?

Da li biste voleli da istražite neke teme kako biste obogatili svoje znanje o Bibliji? To možete uraditi u biblioteci u Dvorani Kraljevstva.

Šta se može naći na našem veb-sajtu?

Možete saznati više o nama i našim verovanjima i dobiti odgovore na biblijska pitanja.

Da li ćete vršiti Jehovinu volju?

Jehova Bog vas zaista voli. Kako u svakodnevnom životu možete pokazati da želite da vršite njegovu volju?